Ångest

Ångest

By

Last updated at januari 24, 2020

Reviewers Louise Ridderstad

Vad är ångest?

Ångest kan innebära nervositet, oro och osäkerhet. Ibland kan ångest vara lätt att sätta fingret på, men andra gånger inte. Alla känner någon form av ångest lite då och då. Men en ångest som är överväldigande, återkommande och som uppstår "från ingenstans" kan påverka en människa väldigt mycket. De risker som är förknippade med denna sjukdom är mindre allvarliga än vid andra psykiska sjukdomar, men de kan fortfarande ha stora negativa konsekvenser i en persons liv.


Vissa kan inte fungera normalt i samhället på grund av dess ångest. Om så är tillfället, bör man överväga att få behandling för sin ångest. Här på GoMentor kan du få hjälp av terapeuter som via online terapi kan hjälp dig med din ångest. Nedan följer lite fakta om ångest och hur det kan påverka ditt liv.

Symptom på ångestsjukdomar

Oavsett vilken typ av ångestsjukdom det handlar om varierar symptomen, men alla innefattar extrem ångest som kan innebära att en människa inte kan fungera socialt eller befinna sig offentligt. Detta kan resultera i panikångest som kan leda till fysisk smärta. Utöver fysiska smärtor finns det en rad känslomässiga aspekter som kan uppstå vid denna sjukdom:


Känslan av att inte vara avskild från omvärlden är typiskt för människor med ångest. I några tillfällen leder detta till en längre period av ångest för att lämna sitt hem. Överdriven känslomässig respons är ett annat tydligt tecken på de problem som följer med ångest. Om dessa problem uppstår och man inte lär sig att hantera dem, kan det leda till andra psykiska problem.


När man sätter en diagnos på ångest tittar man på personens känslor och oro, så symtomen kan variera. Personlighet, återkommande hälsotillstånd och andra faktorer kan förklara en persons symtom. En person som har ångest kan känna sig förvirrad eller ha svårt att koncentrera sig. Att känna sig rastlös och frustrerad kan också vara ett tecken på ångest, men ångesten kan även göra att man känner sig deprimerad. 


Det kan också finnas fysiska symtom på ångest. Ångest kan leda till spänningar i musklerna eller högt blodtryck. Att man skakar, svettas, hjärtklappning, känner sig yr och har svårt att sova kan också vara ett tecken på ångest. Ångest kan även leda till huvudvärk, matsmältningsproblem, andningssvårigheter och illamående.


Om de fysiska symtomen på ångest är allvarliga, kan det tyda på en panikattack

Test för ångest

Olika typer av ångest

Det finns olika typer av ångestsjukdomar som kan skapa problem för den drabbade:

 • Panikångest - Denna sjukdom skapar extremt känslomässiga reaktioner vid vissa situationer i personens omgivning.
 • Agorafobi - Även kallad torgskräck där den drabbade är rädd för offentliga platser, speciellt som är befolkade och trånga. 
 • Ångest - Oro och ångest är normala känslor, men som förvärras  vid detta tillstånd.
 • Social fobi - Denna ångest karaktäriseras av att individen känner obehag eller rädsla i sociala situationer på grund av oro, ruminering och uppmärksamhet. 
 • Tvångssyndrom (OCD) - Denna sjukdom innefattar tvångstankar och tvångshandlingar där man återupprepar vissa handlingsmönster och negativa tankar.
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) - PTSD är en psykisk sjukdom som orsakas av stora, traumatiska händelser i en persons liv. Detta kan i vissa fall uppstå lång tid efter händelsen. 
 • Akut stressreaktion (ASD) - Tillståndet uppkommer i anslutning (ofta inom några minuter) till traumat  och karaktäriseras av en förändrad verklighetsuppfattning, dissociation. Detta avtar ofta efter ett par dagar. Akut stressyndrom har liknande symtombild som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) men urskiljer sig bl a genom sin korta varaktighet. ASD kan dock vara ett förstadium till PTSD och ett av de viktigaste behandlingsmålen är att förhindra utveckling till detta.
 • Generaliserat ångestsyndrom - Denna typ av ångest karaktäriseras av kronisk ångest, överdriven oro och spänningar kring enkla ting som inte borde leda till sådan reaktion. 
 • Ospecificerad ångest - När en person visar symtom från några av eller alla typer av ovanstående ångestsjukdomar, diagnosticeras det som en ospecificerad ångestsjukdom.


När man har kunskap om symtom och risker när det kommer till olika typer av ångestsjukdomar är det lättare att hjälpa människor som lider av dessa typer av sjukdomar. 


Har du upplevt någon av ovanstående symptom? Om du är osäker på om du har ångest eller håller på att utveckla en form av ångest, då kan du ta vårt ångesttest för att se om det finns några tecken på att du har ångest. 

Behandling mot ångest

Det finns många behandlingsmetoder mot ångest. En av de mest effektiva behandlingsmetoderna är psykoterapi. Här hos GoMentor har vi kombinerat professionella terapeuter med internets möjligheter, så att du kan få behandling för din ångest, utan onödiga transportsträckor till och från mötet. Oavsett om du har panikångest eller någon av de andra symptomen på ångest, så finns det hjälp att få för att lära dig att hantera den. Psykologerna och terapeuterna på GoMentor kan erbjuda dig behandling, tekniker och stöd för att hjälpa dig att hantera din ångest

Ospecificerad ångest

En ospecificerad ångest är en ångestsjukdom som påverkar en persons förmåga att fungera i sociala sammanhang. De ospecificerade aspekterna kännetecknas vid att man visar symtom på två eller flera av de olika typerna av ångest. De specifika orsakerna till denna sjukdom är inte känd, men man kan få behandling för det. Här på GoMentor har vi legitimerade psykologer och terapeuter som besitter expertis inom ospecificerad ångest. 

Symtom på ospecificerad ångest

Ospecificerad ångest avspeglar symptomen på två eller flera av de övriga typerna av ångest. Det kan handla om bl.a. sömnproblem, panikanfall och minnesförlust. Andra emotionella tecken på ospecificerad ångest kan visa sig i form av irritation och undvikande för vissa situationer eller sammanhang som påminner om ett visst trauma. Många lider även av isolering och drar sig från att träffa familj och vänner. Som nämnt tidigare kan ospecificerad ångest omfatta några eller samtliga av de ovanstående symptom som kan uppstå vid ångest. 

Behandling mot ospecificerad ångest

Även om ospecificerad ångest är svårare att behandla pga dess ospecificerade natur och dess kombination av olika symptom, har vi på GoMentor professionella psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig att hantera och komma ur din ångest. Terapi är ett väldigt bra sätt för dig att behandla din ospecificerade ångest på. GoMentor erbjuder GoMentor 24/7 som innebär att du kan få hjälp precis när du behöver det, oavsett tid och plats.


Få effektiv terapi mot ångest

Om du lider av ångest, eller om du har ångestliknande symptom och känner att allt är hopplöst, så kan du få billig och effektiv hjälp genom att snabbt få prata med en av våra psykologer som har expertis kring området - när du vill, var du vill. Få hjälp med din ångest redan idag via GoMentor 24/7.

Här är ett urval kring vad andra personer har fått hjälp med i relation till ångest:

 • Hjälp med att komma ut från hemmet
 • Rädd för att det ska hända något med min familj
 • Stressrelaterad ångest


Du är även mer än välkommen till att kontakta GoMentor på [email protected], chatt eller telefon om du behöver hjälp med din ångest. Vi är redo att hjälpa dig att komma vidare.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.