Beteendestörningar

Beteendestörningar

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Beteendestörningar är vanligtvis förknippade med barn, men det kan även påverka en person i vuxen ålder om man inte har fått behandling för det sedan man var liten.

Vad är en beteendestörning?

Trots att det låter som en mycket generisk term, eftersom alla psykiska störningar påverkar en persons beteende till viss grad, kännetecknas beteendestörningar till en specifik grupp av distinkta mentala tillstånd.

Beteendestörningar kan vara impulsiva eller störande för personer runt omkring dem. De olika typerna av beteendestörningar är:

 • ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)
 • ODD (Oppositional Defiant Disorder)
 • Uppförandestörning (Conduct Disorder)
 • IED, sk. intermittent explosivitet (Intermittent Explosive Disorder)
 • DMDD (Disruptive Mood Dysregulation Disorder)

För att en person ska kunna bli diagnostiserad för en av dessa störningar krävs det att symtomen har varat i sex månader eller längre och att det orsakat problem i skolan, hemma, i sociala situationer och för vuxna på jobbet.

Många av dessa störningar har samma typer av egenskaper såsom aggression, impulsivitet, störande och att de uppstår i väldigt ung ålder. Dock är de alla unika på sitt sätt och ska diskuteras och värderas individuellt. Vi kommer dock att enbart diskutera ADHD och ODD i denna artikel.

ADHD

ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) är en av de mest vanliga beteendestörningarna hos barn. Många vuxna är inte medvetna om att de har störningen och kommer att uppvisa många tecken på diagnosen innan de bli diagnostiserade med det och få behandling.

ADHD kan delas upp i tre olika kategorier eller kan presenteras på tre olika sätt:

 • ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet, även kallat add i vardagligt språk. Mest förekommande när barn är mellan 5-8 år.
 • ADHD med huvudsakligen överaktivitet och impulsivitet: Förekommer nästan enbart hos yngre barn och sker oftast runt 3-års åldern.
 • ADHD av kombinerad typ: Uppmärksamhetsproblem i kombination med stor impulsivitet och överaktivitet, vilket är den vanligaste typen av adhd och är en kombination av de två översta typerna.

Tillståndet och symtomen kan utvecklas, vilket betyder att vissa symtom kan komma och gå. Det kan leda till en ny diagnos med en annan presentation. Hos barn måste sex symtom finnas för att bli diagnostiserad med en specifik presentation, medan det enbart behöver finnas fem symtom för vuxna för att bli diagnostiserad (för de som är 17 år eller äldre).

Oavsett ålder kan ADHD påverka människors dagliga liv, speciellt i skolan, på jobbet och i vanliga sociala sammanhang. Oavsett vilka utmaningar som personer med ADHD upplever kan tillståndet behandlas och de drabbade kan leva ett mer produktivt liv med hjälp av medicin, att lära sig att hantera symtomen och via terapi.

ODD

ODD (Oppositional Defiant Disorder) är ett mentalt tillstånd som ofta är synligt under barndomen och ungdomen, vilken kan samexistera i kombination med andra tillstånd som ADHD och ångest. Symtomen i ODD kan liknas vid andra psykiska tillstånd, speciellt med ADHD, där man har problem med självkontroll.

Detta tillstånd beskrivs oftast som att vara trotsig och olydig mot personer med auktoritet såsom föräldrar och lärare. Vissa av symtomen av ODD innefattar:

 • Ilska, hårt språk och har ett kraftigt temperament
 • Trotsig, bråkar och diskuterar med vuxna, vägrar att göra saker som de säger och ifrågasätter regler
 • Blir lätt irriterad på andra människor
 • Instabilt beteende, viljan att hämnas och medvetet irritera andra

Orsaker till ODD

Vad som gör att ODD utvecklas är fortfarande okänt, men det finns två teorier - en utvecklande teori och en lärandeteori.

Den utvecklande teorin tror att ODD utvecklas när personer är små barn och att det uppstår från problem och svårigheter i att kunna vara självständig utan sin förälder eller den som tar hand om en. Den lärande teorin menar att dessa attityder är inlärda beteenden genom negativ förstärkning av dessa attityder från ex. föräldern och personens ODD-beteende hjälper personen att få vad denne vill ha, som ex. uppmärksamhet, så att denne forsätter att göra det.

Det är viktigt att få en tidig diagnos för ODD eftersom att det kan fortsätta och skapa ännu mer allvarliga problem som att ex. begå brott och trotsa polisen, vilka är även vanliga egenskaper i en uppförandestörning (Conduct Disorder).

Uppförandestörning

En uppförandestörning är en diagnos som är mycket mer allvarlig än ODD, då den anses vara mer medvetet aggressiv i form av hur regler kan brytas och som kan leda till ett kriminellt brott.

Tecken på en uppförandestörning

 • Mobbar och bråkar
 • Bär och använder vapen
 • Förstör byggnader, antingen officiella eller privata
 • Ljuger och stjäl
 • Flyr hemifrån
 • Skippar skolan

Dessa aspekter av en uppförandestörning kan ha stora konsekvenser för andra människor, speciellt de i skolan, socialt och i familjen. Vissa aktiviteter kan göra att personen blir utvisad från skolan, eller ännu värre, hamnar i fängelse om ett brott har begåtts.

Diagnos för en uppförandestörning

Det är viktigt att notera att en uppförandestörning endast kan diagnostiseras på de som är 18 år eller yngre. Vuxna som har samma symtom diagnostiseras oftast med en antisocial personlighetsstörning som tillhör en annan kategori av de psykiska tillstånden, ofta kallad personlighetsstörningar som innefattar borderline, narcissistisk, undvikande och många andra.

Samtidigt som en uppförandestörning kan vara farligt för individen och för andra kan den behandlas genom ett flertal olika metoder såsom familjeterapi. Familjeterapi kan hjälpa till med att bygga relationen med föräldrarna och hjälpa barnet att kontrollera sina ilskna aggressioner. Detta är nödvändigt för att förhindra att problemen fortsätter i vuxenlivet och utvecklas till en personlighetsstörning.

Hjälp för ADHD

På GoMentor kan du få hjälp med olika typer av beteendestörningar i form av att få stöd och råd kring vad du kan göra för att underlätta din vardag. GoMentor erbjuder hjälp online som gör att du både kan chatta, live.chatt och videosamtala med en legitimerad psykolog, terapeut eller coach, oavsett tid eller plats.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.