Stress

Stress

By

Last updated at januari 24, 2020

Reviewers Louise Ridderstad

Vad är stress?

Stress är en av de mest vanliga anledningarna till varför folk idag känner sig pressade i vardagliga aktiviteter. I vissa fall kan en liten mängd stress vara normalt, hälsosamt och till och med användbart. Å andra sidan kan alltför stora mängder stress leda till både fysiska och psykiska störningar som kan leda till depression, ångest och andra problem.

Det finns många olika sätt för att reducera stress och många olika metoder kan kombineras för att minska stressen. När du bestämmer dig för hur du ska hantera din stress, är det viktigt att din metod är hälsosam och fungerar på lång sikt. Att äta snabbmat kan exempelvis hjälpa kortsiktigt, men snabbmat är en kortsiktig metod för att hantera stressen där hälsan påverkas. Det kan även leda till andra stressfaktorer, såsom försämrad fysisk hälsa.

Att prata med en terapeut om stress kan också vara en betydande faktor för att hantera och minska stressen på lång sikt.

Symptom på stress

Stress kan ha fysiska, psykiska och emotionella symtom. Stress påverkar människor på olika sätt. Stress kan påverka människor på ett sätt, enbart psykiskt, eller på många olika sätt, både psykiskt och emotionellt.

Fysiska symtom på stress:

 • Huvudvärk
 • Sömnlöshet
 • Trötthet
 • Magsmärtor
 • Smärtor i kroppen
 • Akne och plitor
 • Äter för mycket eller för lite


Psykiska symtom på stress:


Emotionella symtom på stress:

 • Irritation
 • Nedstämdhet
 • Ilska
 • Lathet
 • Känslig


Om du är orolig över hur något av dessa symtom påverkar dig kan du be om hjälp och genom att prata med en psykolog, terapeut eller coach om din stress kan du få hjälp med att hantera den.

Stress-test

Ta testet för att se om du lider av stress:

Tips för att minska stress

Stress påverkar både kropp, sinne och känslor. Nedanstående kan du läsa om några tips för att reducera stress inom de olika delarna:

Kropp:

 • Djup inandning
 • Ett varmt bad
 • Träning, såsom löpning, dans, simning eller yoga
 • Massage och akupunkturTa en tupplur
 • Spendera tid med ditt husdjur
 • Ta en promenad
 • Lyssna på lugn musik
 • Aromaterapi

Sinne:

 • Planera och vara strukturerad
 • Fokusera på positiva engagemang
 • Meditera
 • Tänk och prata positivt

Känslor:

 • Skratta eller gråt
 • Uttryck känslorna genom konst och att skriva

Olika (ohälsosamma) sätt att hantera stress

Man kan utveckla olika sätt att hantera sin stress på, där vissa fungerar som ett hälsosamt verktyg för att hantera stress, sk. hanteringsmekanismer. Det finns andra hanteringsmekanismer som är ohälsosamma och dessa kan visa på de negativa effekterna som stress kan leda till, som ex:

 • Dricker för mycket alkohol
 • Röker
 • Känslomässigt ätande
 • Droger
 • Gambling
 • Shopping
 • Självskadebeteende


Terapi kan hjälpa dig att identifiera dina ohälsosamma hanteringsmekanismer för din stress och istället hjälpa dig att utveckla en hälsosam metod för dig att använda vid stress. Om en person använder sig av en ohälsosam hanteringsmekanism för att hantera långvarig stress kan det sluta med att det leder till ytterligare psykiska problem.

För vissa kan stress vara varaktig och svårt att hantera. Kronisk stress kan leda till ett flertal psykiska och fysiska problem. Enligt forskning kan man se en koppling mellan höga stressnivåer och nedanstående problem:

 • Sömnlöshet eller sover för mycket
 • Känner sig mer eller mindre hungrig än vanligt
 • Minskar smärtan med droger eller alkohol
 • Förändringar i humör eller i sitt mentala välbefinnande
 • Mindre produktivitet och glädje på jobbet
 • Intimitetsproblem
 • Migrän-huvudvärk
 • Kronisk smärta
 • Problem med ilska
 • Depression
 • Ångest
 • Mindre glädje vid sociala aktiviteter
 • Hjärtattack och stroke


Samtidigt som dessa problem uppstår i samband med stress, kan de även försvinna när den stressade situationen är löst. Men dessa problem kan dock bli allvarliga om de är långvariga.

Hjälp mot stress

Med hjälp av en psykolog, terapeut eller coach kan du få hjälp med din stress. På GoMentor erbjuds en rad olika psykologer, terapeuter och coacher som har professionell erfarenhet inom många olika typer av stress och vad man kan göra för att reducera stressen. Via GoMentor kan du även få hjälp online mot stress och prata med en professionell rådgivare precis när du behöver det, oavsett tid och plats - via telefon, läsplatta eller dator. Det är billigare, lättare och bekvämare än traditionell terapi och coaching.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.