Utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är utvecklingsstörning?

En utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning som innebär att personen har svårt att förstå och lära sig saker. En intellektuell funktionsnedsättning påverkar hela personens liv, men bra rutiner och ibland även hjälpmedel kan göra vardagen lättare. 

En utvecklingsstörning kallas även intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning.

Utvecklingsstörning som barn:

En utvecklingsstörning innebär att ett barn har nedsatt intelligens, men även sämre förmåga inom minst två av nedanstående områden:

  • Praktisk förmåga: Förmågan att klara dagliga aktiviteter i vardagen som ex. äta, tvätta sig och klä sig.
  • Teoretisk förmåga: Förmågan att läsa, skriva, räkna eller annat som man lär sig i skolan.
  • Social förmåga: Förmågan att umgås med andra.

Utvecklingsstörning som vuxen 

Man kan ha olika nivåer av intellektuell funktionsnedsättning:

  • Lindrig intellektuell funktionsnedsättning: Man klarar av det mesta själv, men behöver hjälp med vissa praktiska saker som att exempelvis sköta sin ekonomi.
  • Måttlig intellektuell funktionsnedsättning: Personen kan oftast tala och förstå sådant som är enkelt som som hör till vardagslivet, men behöver hjälp av människor med exempelvis mat, kläder, ekonomi och tider.
  • Svår intellektuell funktionsnedsättning: Man kan inte tala, utan visar sina känslor och viljor med kroppen, rösten och ansiktsuttrycket. Ofta behöver man hjälp av personer som man känner för att man ska kunna bli förstådd.

Orsak till en utvecklingsstörning?

En utvecklingsstörning kan ha många olika orsaker. Det är vanligt att personer med en intellektuell funktionsnedsättning även har epilepsi, CP (cerebral pares) eller andra funktionsnedsättningar som exempelvis nedsatt syn eller autism. Det är även vanligt att man har hjärtproblem, depression, sömnsvårigheter, fetma och ätstörningar.

För att bli diagnostiserad med en utvecklingsstörning måste symptomerna visas i barndomen. Vuxna som upplever bristande kognitiv funktion kan bli diagnostiserade med demens. Det finns ett flertal olika faktorer som kan vara orsaken till en utvecklingsstörning, såsom:

  • Gener
  • Orsaker under fostertiden
  • Skador under och efter förlossningen
  • Svält och understimulans


Hjälp inom utvecklingsstörningar

Tidigare har personer med en utvecklingsstörning tillbringat hela sitt liv isolerade. Dock försöker dagens kliniker fokusera på att lära dem mer kunskaper som de kan ha nytta av i livet, såsom att öka personens självständighet i vardagen. Personer med en utvecklingsstörning kan leva på egen hand beroende på hur allvarligt deras tillstånd är.
På GoMentor kan du få hjälp och behandling för din eller ditt barns utvecklingsstörning. På GoMentor kan du få terapi och coaching online för utvecklingsstörningar med hjälp av legitimerade psykologer, terapeuter och coacher som har rätt kompetens och utbildning för att ge dig hjälp inom utvecklingsstörningar.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.