Kön och sexualitet

Kön och sexualitet

By

Last updated at januari 24, 2020

Reviewers Louise Ridderstad

Om du har funderingar kring kön eller sexualitet finns det möjlighet att gå i terapi eller prata med en sexterapeut om just sexrelaterade frågor. Både vanlig terapi och samtal med en sexterapeut kan hjälpa dig med frågor eller oro över deras sexualitet. Terapi kan hjälpa människor att förbättra eller återställa sin njutning av fysisk intimitet. Det kan också hjälpa dem att komma till botten av förvirringen kring deras sexuella känslor och beteende.


Prata om sin sexualitet i terapi

Sexualitet kan uttryckas på många olika sätt, många sätt som är helt normala. Men ibland uppstår problem när det kommer till sex eller personens sexualitet. Människor med en osäkerhet kring sin sexualitet eller sitt kön kan känna sig utanför, som att de är främmande för samhället. Dessa känslor kan orsaka psykiska problem som gör att de söker sig till terapi för att reda ut problemen. Andra söker även terapi för frågor som är relaterade till deras sexuella relationer. Oro kring sexuella frågor kan starkt påverka personens humör, tankar och välmående.


Man kan känna en rädsla för att andra tycker att deras sexuella problem är olämpliga, vilket leder till att man kanske inte vill prata med sin partner, familj och vänner om dessa problem. Detta kan orsaka både ångest, frustration och skam, känslor som kan leda till ännu mer oro. Om man känner sig obekväm med att diskutera sexrelaterade frågor med sina närstående, kan terapi vara fördelaktigt för dig. Med rätt terapeut kan du tryggt dela dina fantasier, rädslor, minnen eller önskningar kring sex och sexualitet


Sexuella problem som behandlas i terapi

Terapeuter kan hjälpa dig att hitta vad som är anledningen till dina sexrelaterade funderingar. En terapeut kan hjälpa dig att utforska ditt kön och din sexuella läggning. De kan också hjälpa dig att hantera känslomässiga hinder i dina relationer, vilket kan förbättra din sexuella upplevelse. Terapi kring frågor som rör sexualitet kan hjälpa dig med:

 • Lust och upphetsning
 • Performance
 • Sexuellt trauma/övergrepp
 • Smärta vid sexKönsskifte
 • LBTQ identitet
 • Porrberoende/-missbruk
 • Problem eller förvirring över sexuell läggning


Olika typer av sexualiteter

 • Heterosexualitet - När man är sexuellt attraherad av motsatta kön.
 • Bisexualitet - När man är sexuellt attraherad av två eller flera kön. Vissa dras till mer specifika delar hos ett kön, medan andra inte fokuserar på själv könet, utan blir attraherad av andra aspekter såsom personlighet eller kemi.
 • Homosexualitet - När man är sexuellt attraherad av samma kön.
 • Transexualitet - När en person har en könsidentitet eller könsuttryck som inte är i linje med dess biologiska kön som denne blev född med. Transsexualitet är inte en könsidentitet i sig, utan identiteten kännetecknas av det kön som man väljer vitt ett könsskifte.
 • Transvestitisk fetischism - När en person antar sig ha ett annats köns könsroll, identitet eller uttryck i en period för att känna sig som detta kön, även kallat transvestit. Ett exempel är en man som klär sig i kvinnokläder, smycken eller liknande.


Sexuella variationer och avvikelser:

 • Exhibitionism - Exhibitionism handlar om att blotta sig. "Blottaren" kommer till oftast vården i samband med ett gripande, när impulsen har levts ut. Det rör sig vanligen om vuxna män som uppnår sexuell upphetsning och njutning genom att visa sina könsorgan för en oförberedd främmande person, och som inte sällan samtidigt onanerar. Något av avsikten är att överraska, eventuellt med hopp om att skapa sexuell upphetsning hos offret. "Streaking" är en variant av detta, där en person klär av sig naken och springer över en idrottsarena där många åskådare (och tv-kameror) finns.
 • Sadism: Sadister har ett behov av att förnedra eller misshandla människor och djur. Sadismen är oftast en del av det sexuella förspelet till samlag eller ersätter i vissa fall detta.
 • Masochism: En njutning av att låta sig förolämpas eller skadas. Masochism är oftast en perversion, där individen blir sexuellt tillfredsställd genom smärta och förnedring.
 • Sadomasochism: Detta är oftast sadism och masochism i ett sadomasochistiskt parförhållande, där den enskilda partnerns sexuella behovsinriktning är endera sadistisk, masochistisk eller båda dera. Sadomasochism är oftast begränsad till fantasier.
 • Pedofili - Pedofili innebär ett intensivt sexuellt intresse för barn under pubertetsåldern. Två tredjedelar av barnen som blir utsatta för övergrepp är flickor, vanligtvis i åldern 8 till 11 år. För att uppfylla definitionskriterierna måste en pedofil vara äldre än 16 år och minst 5 år äldre än offret. De flesta kända pedofiler är män, men det finns fall där kvinnor har varit i upprepad sexuell kontakt med barn. I 90 % av fallen är gärningsmannen känd för barnet, och minst 15-% anges vara släktingar. De flesta pedofiler är heterosexuella och är ofta gifta och har egna barn. Utredningen av tillståndet bör ske på specialklinik.
 • Parafili - Parafili, eller perversion, betyder avvikelser från sedvanliga sexuella normer. Några exempel på parafili är nekrofili, sadism och pedofili. En del sorters parafili anses bero på kvardröjande omogna beteendemönster. Andra är utslag av neuroser, narcissistiska störningar, eller i ett fåtal fall organiska hjärnstörningar.
 • Fetischism - Fetischism innebär återkommande sexuell önskan eller beteende som medför användning av föremål som läder- och gummiutstyrsel och kvinnliga underkläder, nylonstrumpor, skor och stövlar, eller kroppsdelar som fötter. Det är, vad man vet, oftast män som utövar fetischism, och de upplever sexuell upphetsning och tillfredsställelse under utövandet.
 • Nekrofili: Detta är uppskattningsvis en mycket ovanlig sexuell avvikelse, som innebär åtrå till lik. Vad anledningen till denna perversion är råder inte enighet om.Min teori är att nekrofiler nog lider av någon sorts neuros. Troligen en grov sådan.
 • Transvestism (transvestitisk fetischism) - Transvestism avser upprepade, intensiva, sexuellt upphetsande fantasier, impulser och beteenden som innebär att klå sig i kläder typiska för det motsatta könet. En "transvestit" är en heterosexuell man som upplever sexuell tillfredsställelse genom att gå i kvinnokläder. Transvestistisk fetischism ska skiljas från könsidentitetsstörningar som innebär en varaktig identifikation med det motsatta könet och missnöje med födelsekönet.
 • Asfyxiofili - Asfyxiofili är en sexuell variation som innebär att man försöker förstärka njutningen vid orgasm genom att minska syreintaget, till exempel genom att lägga en tätt sittande snara runt halsen. Detta beteende har lett till dödlig utgång.
 • Andra sexuella variationer - Andra sexuella variationer inkluderar att uppnå sexuell tillfredsställelse genom att åsamka smärta (sexuell sadism) eller att åsamkas smärta eller förnedring (sexuell masochism), sexuell önskan om sex med en död människa (nekrofili) eller med djur (zoofili eller bestialitet), upphetsning av kontakt med urin (urofili) och avföring (koprofili), och tillfredsställelse av att gnida könsorganen mot en påklädd person på en plats med stor trängsel (frotteurism).
 • Kombinationer - Det är inte ovanligt att en person kan uppvisa mer än en sexuell variation. Ovanliga böjelser behöver inte orsaka lidande eller funktionsstörning. Ett exempel är personer som deltar i klubbar för sexuell sado-masochism (BDSM) där man ägnar sig åt överenskommet sex som passar ens önskningar.

Terapi för sexualitet och sex

Individer eller par kan gå i sexterapi eller terapi som sexualitet. I ett enskilt samtal med en terapeut kan man fokusera på att utforska individens sexualitet. De kan också diskutera problem eller funderingar som är kopplat till intima förhållanden med dennes partner eller sexuella funderingar som skapar oro. Sexterapeuten kan ge individen eller paret verktyg eller hemuppgifter att arbeta med, vilket exempelvis kan vara att hjälp paret att hitta tillbaka till attraktionen till varandra.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.