Kris

Kris

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är en kris?

Kris innebär en plötslig förändring och är ett tillstånd där personen i fråga inte kan tänka klart - personen kan inte greppa vardagliga saker eller utföra handlingar som man vanligtvis kan.  

Viktiga punkter att tänka på vid en kris: 

  • Se till att du har någon att prata med 
  • Försök att upprätthålla dina vanliga rutiner
  • Dina reaktioner och känslor kan vara starka, men det är helt normalt
  • Överväg om du behöver skaffa hjälp för att komma vidare
  • Ge dig själv den tid du behöver för att komma på banan igen

  Det är rätt normalt att en skrämmande eller onormal händelse leder till ovanliga reaktioner och starkare känslor under en viss period. Det är inte ett tecken på någon form av svaghet eller att man blivit “galen”. Familj, vänner och kollegor kanske också märker att du har förändrats och därför är det viktigt att vara medveten om vad som har förändrats, både för din och din omgivnings skull. Om man är medveten om dessa reaktioner som uppstår vid tuffa situationer, är det även lättare att acceptera sina egna reaktioner och se dem som normala reaktioner och effekter av det man utsatts för.

  Det är svårt att tänka klart i akuta krissituationer på arbetsplatsen, men det är i just dessa situationer det är viktigt att veta vad man ska göra. När människor mister någon som står dem nära eller har drabbats av en allvarlig olycka upplever de flesta att deras reaktioner inte är som de brukar.

  Olika typer av kriser 

  • Identitetskriser / livskriser: Detta är helt normala händelser i livet och som vissa människor kan uppleva som stora förändringar. Kan uppstå när man ex. flyttar hemifrån, får nytt jobb eller blir äldre.

  • Traumatiska kriser är när det uppstår en plötslig, våldsam eller oförutsedd händelse som känns som en förlust eller ett hot mot dina värderingar eller din trygghet. Kan ex. uppstå vid dödsfall, olyckor, skilsmässa, avskedning m.fl.

  Terapi vid kris

  Det är ganska normalt att chockerande eller onormal händelse leder till ovanliga reaktioner och starka känslor under en period. Tiden efter händelsen upplever många att ju mer man pratar om det som inträffat, ju mindre pinsamma och obehagliga blir tankarna kring det. Det kommer att kännas som en lättnad när du pratar med andra. Vissa kan med hjälp av familj och vänner komma igenom den tuffa tiden och därefter återgå till en normal vardag med lite mer distans från upplevelserna och känslorna. Vissa händelser påverkar vårt liv så mycket att det kan vara bra att prata med en professionell person som kan ge person i fråga den hjälp de behöver för att komma ut krisen.

  Vad är en krispsykolog? 

  Krispsykologer erbjuder kristerapi som hjälp vid en akut situation då en person befinner sig i en kris, exempelvis pga:

  • Arbetsolycka

  • Dödsfall

  • Rån

  • Våldtäkt

  • Trafikolycka

  • Sjukdom

  • Mister arbetsförmågan

  • Utmaningar

  Hos GoMentor kan du få professionell, effektiv och prisvärd hjälp av en legitimerad psykolog eller terapeut som kan ge dig verktyg och stöd i hur du kan hantera krissituationen och ta dig igenom den. 

  Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

  Vi samarbetar med  Om du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.