Impulskontrollstörningar

Impulskontrollstörningar

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Impulskontrollstörningar (ICD) är en grupp psykiska störningar med huvudsymptomet “impulsivitet”. När människor är impulsiva har de svårt att kontrollera deras beteende och reagerar spontant på saker som är självdestruktiva som ex. att stjäla, missbruk och riskfyllt sexuellt beteende. Det finns ett flertal psykiska sjukdomar som innefattar impulsivitet, bland andra Borderline personlighetsstörning, ADHD och OCD. ICD kännetecknas huvudsakligen av en oförmåga att kontrollera sig själv och sluta att bete sig på ett sätt som skadar en själv.

Vad är en impulskontrollstörning?

Impulskontrollstörningar är psykiska sjukdomar som kännetecknas av att en person har problem med att motstå en stark lust av att vilja vissa saker. Person som lider av detta problem kommer kontinuerligt och upprepade gånger göra sådana saker oavsett de negativa konsekvenserna som följer. De kan göra detta för att slippa eller lätta på press eller för att känna njutning.

Symtom på impulskontrollstörning

Symtomen i de olika impulskontroll-störningarna kan variera, men det finns vissa likheter bland dem. Bland dessa kan det vara att personen har tvångsmässiga och intensiva tankar, är extrem otålig, har ångest innan man utför det tvångsmässiga beteendet och oförmåga att motstå en stark frestelse.

Dessa problem är okända för många, men är relativt vanliga problem bland barn, ungdomar och vuxna. Om du lider av en impulskontrollstörning, kan behandling via terapi vara en lösning.

Olika typer av impulskontrollstörningar

Kleptomani:

När en person okontrollerat stjäl upprepade gånger. Kleptomaner njuter av att stjäla, även om föremålen ofta är väldigt små och inte särskilt värdefulla. De flesta med denna impulskontroll-störningen har blivit arresterade någon gång på grund av kleptomani.

Pyromani:

När en person njuter av att sätta saker i brand, utan syfte ekonomiskt sätt, att få hämnd eller för att dölja ett brott.

Trikotillomani:

När en person avsiktligt drar av sitt hår, vilket leder till håravfall, ofta märkbart håravfall. Detta plockande av hår kan leda till stora problem. Många personer med denna störning undviker sociala sammanhang såsom att dejta. I extrema fall äter dessa personer även sitt hår, vilket kan leda till ytterligare problem.

Denna hårplockning kan orsaka betydande besvär och funktionsnedsättning. Många personer med denna störning i impulskontroll undviker sociala situationer, t.ex. datering, av förlägenhet. I extrema fall av trikotillomani kan individer också äta det drog håret och orsaka ytterligare medicinska komplikationer.

Orsaken till impulskontrollstörningar

Det finns lite forskning på vad som är orsaken till impulskontrollstörningar, men vissa teorier menar att en person kan påverkas om denne växer upp i en kaotisk miljö med en nära vän eller familjemedlem som kämpar med missbruk eller om person i fråga har en strukturell eller kemisk obalans i hjärnan.

Eftersom att det inte finns någon specifik förklaring till impulskontrollstörningar skapas de troligtvis från en kombination av miljömässiga och genetiska faktorer, som så många andra psykiska sjukdomar. Dock är det vissa faktorer som kan påverka personer, mer än andra, att en impulskontrollstörning, såsom:

  • Trauma i barndomen eller svek
  • Kronisk stress
  • Har en annan psykisk sjukdom - impulskontrollstörning uppstår oftast i kombination med en annan psykisk sjukdom
  • Vara man - män är mer benägna att utveckla denna störning än kvinnor

Behandling mot tvångstankar eller impulskontrollstörningar

För att kunna behandla en impulskontrollstörning krävs det professionell kompetens för få hjälp med alla delar som är kopplade till denna sjukdom. Med detta menas, då symtomen, effekterna och beteendena som följer med dessa impulskontrollstörningar ofta snabbt kan ta över en person liv och påverka relationer, arbete, personens fysiska och psykiska hälsa samt dennes livskvalitet och välmående i övrigt. Tecken kan vara svåra att upptäcka, då de sakta utvecklas. Samtidigt som symtomen förvärras, förvärras även det destruktiva beteenden. Så fort du märker en typ av impulsivkontrollstörning, behöver du prata med en terapeut. Du kommer inte att behöva lika lång behandling om du får hjälp i ett tidigt stadie, snarare än att låta det utvecklas djup in i ditt psyke.


Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.