Sorg och förlust

Sorg och förlust

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

De flesta kommer någon gång att uppleva hur det är att mista någon i deras liv. Sorg är ofta kopplat till att sörja en närståendes död. Att sörja innebär en rad olika känslor, allt från djup sorg till ilska. Sorg kan variera väldigt mycket från person till person, beroende på dennes bakgrund, tro och förhållande till personen man mist.

Symtom på sorg

 • Gråter
 • Huvudvärk
 • Svårt att sova
 • Ifrågasätter meningen med livet
 • Ifrågasätter sin tro, ex. till Gud
 • Isolerar sig från vänner och familj
 • Onormalt beteende
 • Oro
 • Ångest
 • Frustration
 • Skam
 • Trötthet
 • Ilska
 • Minskad aptit
 • Smärtor
 • Stress


Olika typer av sorg

Sorg varierar från person till person, dock finns det likheter i hur människor hanterar sin sorg. Man brukar tala om att det finns fyra olika stadier av sorg:

 • Undvikande/Ilska
 • Förhandling: ex. "tänk om"-uttalanden. "Tänk om jag hade lämnat hemmet 5 minuter tidigare - då kanske inte olyckan hade hänt" eller "Snälla Gud, om du gör min man frisk, så lovar jag att vara den bästa frun jag någonsin kan vara och aldrig klaga igen". 
 • Depression
 • Accepterande

Vad kan man göra för att hantera sin sorg

Alla sörjer på sitt eget sätt och i sin egen takt. Vissa återhämtar sig från sorgen och återgår till normala aktiviteter inom sex månader, även om de har stunder där de känner sig ledsna. För andra kan det ta ett år innan de mår bättre.

Ibland sörjer folk i flera år utan att känna någon form av lättnad däremellan. Sorg kan bli väldigt tufft vid vissa förhållanden, speciellt om man blir deprimerad. Hur pass beroende personen var av den avlidne kan också skapa komplikationer. Denna tuffa tid kan innebära många svåra känslor att hantera, men det behöver inte innebära att glädje, njutning och humor inte finns i livet. Att ta hand om sig själv och socialt stöd kan vara avgörande för att man ska kunna återhämta sig. Att en person tillfälligtvis är lycklig, behöver inte betyda att en person är klar med att sörja.

Att sörja en närstående kan vara en tuff process, oavsett om sorgen är på grund av att en närstående gått bort, att man separerat eller annat. En av de tuffaste utmaningarna är att anpassa sig till den nya verkligheten att leva utan den man älskade. Att anpassa sig kan betyda att en person skapar en ny daglig rutin eller ändrar sina planer för framtiden. Att skapa ett nytt liv kan betyda att en person formar en ny typ av identitet.

Tecken på djup sorg

En sorg är inte något som en person återhämtar sig från helt och hållet. Dock kan tiden ha påverkan på hur mycket sorg du känner. Djup sorg kan kännetecknas av att man känner konstant sorg i ett år eller mer.

Tiden det tar för en person att sörja varierar och är beroende av dess kontext, men om symtomen är bestående utan förbättring och för en längre period, kallas detta djup sorg. Symptomen är även mer allvarliga, då personen med djup sorg ofta påverkar en persons liv och dennes dagliga förmåga att utföra aktiviteter.

Långvariga symtom kan innebära:

 • Djup sorg och känslomässig smärta
 • Känslor av tomhet och hopplöshet
 • Längtan att återförenas med den avlidne
 • Upptagen med att tänka på den avlidne och/eller med dödsförhållandena
 • Svårt att hantera positiva minnen av den saknade personen
 • Undviker att bli påmind av den saknade
 • Känslan av att man mist en del av sin identitet
 • Isolerar sig från vänner och familj
 • Saknar lusten att tag i personliga intressen eller planer

Kopplingen mellan depression och sorg

Det finns vissa typiska tecken vid sorg, som att dra sig undan från sociala sammanhang, som liknar de vid depression. Hur vet man skillnaden mellan sorg och depression?

 • Sorg förknippas ofta med en slags förlust, medan depression kan utvecklas när som helst.
 • Den nedstämdhet som man känner vid sort är ofta relaterad till att man mist en närstående som gått bort, medan depression ofta generaliseras med att man känner sig värdelös, förtvivlad och ledsen.
 • Symtomen på sorg kan förbättras med tiden, medan personer med depression ofta behöver behandling för att återhämta sig.

Hjälp för att hantera sorg

Om du har mist någon och sörjer denna person, men inte vet hur du ska ta dig igenom sorgen kan du få hjälp, stöd och vägledning via en terapeut.

Terapi kan hjälpa dig igenom med alla typer av sorger, där du kan få möjlighet att öppna upp dig, uttrycka dina känslor och minnen - utan att någon dömer dig. Ingen förlust eller för stor eller liten för att inte få stöd till. Du behöver inte hantera din sorg själv.

Du kan även få hjälp online som erbjuder legitimerade psykologer, terapeuter eller coacher via GoMentor 24/7. De kan hjälpa och stötta dig precis när du behöver det - oavsett var du befinner dig eller vilken tid på dygnet det är.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.