Anger management

Anger management

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är anger management?

Anger management är en process som kan hjälpa människor att identifiera vad som sätter igång ilska. Man lär sig olika steg kring hur man kan hålla sig lugn och kunna hantera spända situationer på ett konstruktivt och positivt sätt.

Syftet med anger management är att hjälpa personen att minska sin ilska. Det minskar den känslomässiga och fysiska reaktion som ilska kan orsaka. Det är generellt sett omöjligt att undvika alla människor och situationer som väcker ilska, men man kan lära sig att kontrollera sina reaktioner och svara på ett lämpligt sätt. Med hjälp av en professionell rådgivare kan du få hjälp med detta.

Orsaken till ilska

Många olika situationer kan göra en person arg. Det kan vara exempelvis:

  • Interna situationer som misslyckanden, orättvisor eller frustrationer
  • Externa situationer såsom att bli retad eller förnedrad

Ilska kan leda till verbal argumentation och raserianfall, men det kan även resultera i depression. Människor kan visa ilska genom aggression och det är den biologiska funktionen av ilska. Olämpliga former av ilska kan innebära mer allvarliga problem för din psykiska hälsa. De som går i anger management terapi lär sig att dämpa sin reaktion och sin ilska och får även hjälp till att identifiera varför dessa känslor uppstår. Orsakerna till varför denna ilska uppstår kan ha ha underliggande förklaringar i exempelvis känslomässiga trauman, beroende och sorg. Ilskan kan ha många underliggande orsaker och att prata med en terapeut kan hjälpa dig att identifiera faktorerna bakom och hantera denna ilska.

Vem kan ha användning för anger management?

Anger management kan vara till användning för alla som vill förbättra sin relation i förhållande till andra människor, men denna behandling kan vara speciellt användbart för vissa specifika grupper, som ex:

  • Personer med kognitiva eller psykiska problem som har svårigheter i att kontrollera sin ilska
  • Våldsförbrytare
  • Personer som mobbar
  • Personer som påverkas av beteendemässiga förändringar som är associerade med allvarliga hjärnskador
  • Personer med beteendemässiga förändringar som associeras med posttraumatisk stress (PTSD).

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.