Trauma

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Chock

Chock kan uppstå genom en allvarlig händelse, där kroppen stelnar och har svårt att föra blodet runt i kroppen. En sådan chock kan leda till trauma, vilket kan orsaka problem både i samband med själva chocken och tiden därefter. Första tiden efter en chock kan vara svår att hantera och det är lätt att man glömmer att skaffa hjälp med de problem som uppstår efter att chocken inträffat.

Trauma

Vissa händelser i livet kan överbelasta människans sinne till en sådan grad att personen bryter ihop, för att psyket och sinnet är överbelastat av den medförda stressen. För vissa behövs endast en liten incident, medan andra kan uppleva ett antal händelser innan de upplever traumatisering. Ett trauma är en skada på en persons psyke (själ, sinne) som är ett resultat av en traumatisk händelse. Biverkningarna av ett trauma kan variera beroende på orsaken till traumat - detsamma gäller symptomen. Om man inte får rätt behandling är risken att man utvecklar så pass allvarliga psykiska störningar som ex. posttraumatisk stress syndrom. På GoMentor 24/7 kan du få hjälp av både utbildade psykologer och terapeuter som erbjuder online-terapi för alla typer av trauman.

Olika varianter av trauman:

Här kan du se några av de olika tillstånden kring trauma:

 • Chocktrauma - trauma som uppstår efter en stor och stressig händelse
 • Missbrukstrauma - trauma som uppstår efter långvarigt fysiskt, psykiskt eller sexuellt missbruk.
 • Krigstrauma - denna trauma upplever ofta människor som varit i krig.Våldstrauma - trauma som uppstått av våld
 • Olyckstrauma - trauma som sker efter en stor olycka, även i situationer utan fysisk skada.
 • Ospecificerade trauman - när det finns symptom på trauma, men anledningarna är okända.
 • Barndomstrauma - trauma som har uppstått av en händelse innan barnet fyllt sex år.

Symptom på trauma

Ett trauma kan uppfattas som extrem stress, som har en långvarig fysisk och psykisk effekt på människans hjärna. Symptomen är intensivare än vanlig stress. På kort sikt kan det leda till bristande förmåga att prata eller bete sig normalt. Efter traumat kan man ofta uppleva minnesförlust, vilket kan ses som att den traumatiska händelsen blivit undertryckt. Om man inte får behandling kan traumat leda till sömnlöshet, irritation och andra psykiska problem. Det är dock många behandlingsmetoder för trauman, oavsett vad som orsakat det.

Efter orsaken till trauman är slut kan minnesförlust uppstå, vilket påminner alla om den traumatiska händelsen. Om du inte får behandling kan dessutom ett trauma leda till sömnlöshet, irritabilitet och andra psykiska problem. Det finns dock många moderna behandlingsmetoder för trauma, oavsett orsak.

Symptom på trauman:

 • Bristande förmåga att prata
 • Blackout - minnesförlust
 • Problem med automatiska rörelser
 • Sömnlöshet
 • Irritation
 • Vrede
 • Begränsning av möjligheter i livet
 • Hopplöshet

Behandling av trauma

Här på GoMentor 24/7 har vi professionella och utbildade terapeuter som är specialiserade inom trauman och dess symptomer. Även om många människor kan leva utan behandling, så finns det risk för att problemen förvärras ju längre tiden går om man inte får behandling för sitt trauma. Psykoterapi har länge använts för behandling av trauman och en sådan hjälp kan du få online här på GoMentor 24/7 precis när du behöver det, dygnet runt.

Ospecificerade trauman

När en person visar symptom på trauma utan någon specifik orsak, diagnostiseras det ofta som ett ospecificerat trauma. Eftersom att traumat är ospecificerat kan det försvåra behandlingen en aning. Mot denna bakgrund, kan man via GoMentor 24/7 få hjälp från psykologer eller terapeuter som är specialiserade inom trauman, även ospecificerade trauman.

Orsak till ospecificerat trauma

Generellt sett skulle man inte känna igen orsakerna till ett ospecificerat trauma, men det kan vara en eller flera av de orsaker som man känner igen från andra trauman. Om man har haft traumat sedan barndomen kan det vara svårt för terapeuter att identifiera orsakerna till traumat. Men även om det kan vara lite svårare att behandla ett ospecificerat trauma finns det massor av behandlingsmöjligheter. Även om man aldrig helt har identifierat orsaken, finns det många symptom som visar på att det är nödvändigt att ta hjälp och få behandling.

Symptom på ospecificerat trauma

Symptomerna på ospecificerade trauman liknar de som kännetecknar andra trauman, som minnesbesvär, sömnproblem, irritation, vrede och en rad andra psykiska och fysiska problem. Vissa gör allt för att undvika att de inte hamnar i en situation liknande den som orsakade traumat. För vissa kan det betyda att de aldrig sätter sig i en bil igen, inte ens som passagerare. Detta kan påverka både ens relation eller att vara sociala omgivningar. Om det inte behandlas kan ospecificerade trauman leda till många allvarliga psykiska problem som är ännu svårare att hantera.

Symptom på ospecificerade trauman:

 • Minnessvårigheter
 • Sömnproblem
 • Panikanfall
 • Låg energinivå
 • Bristande förmåga att tala
 • Vrede
 • Begränsningar av ens valmöjligheter i livet
 • Hopplöshet

Behandling av ospecificerade trauman

Psykoterapi har i längre tid varit den rekommenderade behandlingsmetoden för trauman, men här på GoMentor 24/7 kan du få hjälp och terapi av en psykoterapeut online, som gör det både lättare, billigare och bekvämare för dig att få hjälp. Få hjälp med att få det bästa möjliga ut av ditt liv via GoMentor 24/7. Här kan du få hjälp med ditt trauma

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.