Övergrepp och misshandel

Övergrepp och misshandel

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Misshandel och övergrepp är maktmissbruk som är avsett för att skada eller kontrollera en annan person. Misshandeln kan vara fysisk, verbal eller emotionell. Alla typer av misshandel kan orsaka smärta eller psykiska besvär.

Misshandel kan lämna psykiska sår som är svårare att läka än kroppsskador. De som överlevt misshandel kan uppleva intensiva, negativa känslor långt efter misshandeln. Ångest, flashbacks och tillitsproblem är vanligt hos personer som upplevt misshandel. Misshandel kan påverka en persons förmåga att skapa relationer och att finna lycka. Effekterna av misshandel behöver inte vara permanenta. En terapeut kan hjälpa de som varit med om misshandel att övervinna sina utmaningar och hantera symptomen.Terapi kan också hjälpa de som bidragande till misshandel för att hjälpa dem att komma ur sitt farliga beteende, men individen måste vilja förändra sig.

Olika typer av misshandel och övergrepp

Det finns många olika typer av misshandel. Misshandel kan definieras utifrån sin form och kontext. Olika typer av misshandel:

Fysisk misshandel: När någon medvetet orsakar fysisk skada på en annan person. Denna typ av misshandel kan inkludera slag och örfilar. Det innefattar även handlingar som orsakar sjukdomar eller funktionshinder, som exempelvis förgiftning.

Sexuell(a) övergrepp: Sexuella övergrepp innebär att person som blir utsatt inte har givit samtycke till den sexuella handlingen, vare sig det gäller samlag, smek eller andra sexuella handlingar. Samtycke är essentiellt när det kommer till sexuella övergrepp. Om det inte finns något samtycke, är den sexuella handlingen ett brott mot din kropp. Det är viktigt att du berättar detta för någon närstående så att du kan få hjälp och så att gärningsmannen kan sluta skada dig och föras till myndigheterna.

Emotionell/psykisk misshandel: Oavsett om det handlar om fysiska eller sexuella övergrepp/misshandel, så kan effekterna av misshandel och övergrepp både bli allvarliga och långvariga. Det är handlar inte bara om traumat när det utförs, men om tilliten som förstörs.Att behandla effekterna av misshandel/övergrepp innefattar ofta en rad olika tillvägagångssätt, där man får ta hänsyn till den enskilda individens situation. Att lära sig mer om området och de upplevelser som andra haft av att faktiskt uppnå ett bättre välmående kan vara hjälpsamt.

Hjälp till offer för misshandel och övergrepp

Misshandel/övergrepp kan vara svårt att hantera själv, men det finns hjälp att få. En professionell psykolog eller terapeut kan hjälp människor att bedöma och undvika dessa typer av situationer. Offer för övergrepp kan via terapi få hjälp med att hantera känslorna och minnena från misshandeln/övergreppet.

Det finns även terapi för de som vill sluta med att misshandla andra. En terapeut kan behandla de underliggande psykiska problemen och lära denne hälsosamma sätt att lösa konflikter, utan att ta till övergrepp eller misshandel. Terapi är som mest effektivt när en person verkligen vill och försöker att ändra sitt beteende, till skillnad från någon som endast är i behandling på grund av ett domstolsbeslut. Olika situationer kräver olika typer av terapi. Parterapi kan exempelvis hjälp en individ som varit offer för misshandel/övergrepp som barn med att arbeta på sin intimitet med sin partner. Det är dock få experter som rekommenderar parterapi när det handlar om situationer som innefattar våld. Små barn kräver även andra typer av behandlingar än vuxna. Alla individer har olika behov.

Terapi för offer för misshandel och övergrepp

Terapi är en trygg plats där du kan uttrycka och bearbeta jobbiga känslor. En terapeut kommer inte att döma ditt sätt att hantera misshandeln/övergreppen. Dina känslor för misshandeln och den som misshandlar kommer att skifta. Ilska, lättnad och förlust är alla vanliga känslor i denna situation.

Det kan vara överväldigande med alla känslor. Många olika terapimetoder kan hjälpa människor att hantera deras känslor. På GoMentor kan du få professionell hjälp från legitimerade psykologer och terapeuter som genom terapi, vägledning och stöd kan hjälpa dig ut din situation. GoMentor erbjuder även GoMentor 24/7 som är online terapi och coaching. Det är även lättare, billigare och bekvämare än traditionell terapi och coaching.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.