Våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier

Våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är sexuella trakasserier/övergrepp?

Sexuella övergrepp är alla former för sexuellt våld, vilket innefattar våldtäkt, sexuellt ofredande mot barn, incest och liknande former för icke-samtycklig sexuell kontakt. Experter menar att sexuella övergrepp inte enbart handlar om sex, utan det är istället ett försök på att få makt över någon annan.

Att direkt få hjälp efter ett sexuellt övergrepp kan vara livsviktigt och till och med rädda liv. Om en person varit med om ett sexuellt övergrepp är det viktigt att anmäla brottet till polisen och personen blir undersökt på sjukhus.

Terapi kan vara till stor hjälp för den som tidigare upplevt ett sexuellt övergrepp. Det finns ett flertal kompetenta terapeuter som är specialiserade på att hantera trauman efter sexuella övergrepp.

Olika typer av sexuella övergrepp och trakasserier

Att bli utsatt för sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier är tyvärr ganska vanligt, speciellt bland kvinnor och flickor. Nittio procent av alla våldtäkter sker mot kvinnor. Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier är övergripande termer för att referera till ett flertal olika brott. Dessa brott innefattar:

 • Våldtäkt: Påtvingad sexuell kontakt med en person som inte ger samtycke kallas våldtäkt. Att påtvinga sex mot någon som inte vill, som är berusad eller någon som inte är minderårig räknas som våldtäkt. “Date rape” är sexuella trakasserier som uppstår mellan personer som har ett förhållande. All form för påtvingad sexuell kontakt kan ha långvariga negativa effekter på en person.
 • Sexuellt ofredande mot barn: Sexuellt ofredande mot barn är vilken form för sexuell kontakt som helst med ett barn. Många barn utsätts är för unga för att förstå vad händer och gör därför ofta inte motstånd. Vissa brottsförövare använder barnets samarbetsvilja som “bevis” på att ingen kom till skada. Exempel på sexuellt ofredande på barn kan vara allt från att pussa, gosa eller kräva ett mer sexuella handlingar från barnet.
 • Incest: Incest innefattar sexuell kontakt mellan familjemedlemmar som för nära relaterade till varandra för att kunna gifta sig med varandra. Även om incestiska sexuella aktiviteter kan uppstå mellan samtyckande vuxna, är detta inte särskilt vanligt. De flesta anmälda incest-situationerna handlar om övergrepp mot barn.
 • Icke-samtycklig sexuell kontakt: Denna kategori inkluderar all form för sexuell kontakt som sker utan samtycke från bägge parter, såsom att taffsa. Försök till våldtäkt kan även inkluderas i denna kategori.
 • Sexuellt övergrepp (utan kontakt): Alla sexuella övergrepp passar inte in i de lagliga eller psykiska definitionerna. Till exempel föräldrar som har sex framför sina barn eller som framför opassande sexuella kommentarer till deras barn klassas som en viss form av sexuellt övergrepp. Pornografiska sidor med syfte att hämnas på personer genom att publicera nakenbilder av människor utan deras samtycke är en annan form av sexuellt missbruk.

Sexuellt övergrepp mot barn

Sexuella övergrepp på kan uppstå i många olika former. Det kan vara en främling eller någon som har nära relation med barnet. För att det ska klassas som ett sexuellt övergrepp behöver barnet i bli utsatt för fysisk kontakt. Voyeuristiska handlingar som att titta på ett barn som klär av sig eller som duschar räknas som ett sexuellt övergrepp. Vuxna som visar sina underliv framför barn kan också klassas som ett övergrepp.

En vuxen som utför ett sexuellt övergrepp på barn kan i vissa fall ha en sexuell attraktion till barn, dock behöver inte sexuellt attraktion anses som ett övergrepp. Målet med övergrepp på barn handlar ofta om att få makt över dem. Barn som blir utsatta för övergrepp anmäler det inte alltid direkt. Det kan vara på grund av den makt som förövaren har över barnet.

 • Barn som blir utsatta för sexuella övergrepp känner ofta sina förövare väldigt väl. En förövare hotar eller manipulerar barnet för att hindra dem från att berätta om övergreppet.
 • Förövarna kan vara en del av familjen


Tecken på sexuellt övergrepp på barn

Även om det kan vara svårt att upptäcka att det skett ett sexuellt övergrepp på ett barn, finns det vissa varningstecken som kan tyda på att ett barn har blivit utsatt:

 • Trasiga eller fläckiga underkläder
 • Ofta urinvägsinfektioner eller andra infektioner
 • Mardrömmar och ångest när man ska sova
 • Kissar i sängen vid opassande ålder
 • Mycket intresse i sin egen kroppIlska och raserianfall
 • Deprimerad och tillbakadragen
 • Sexuellt beteende eller har sexuell kunskap som inte är lämpligt för barnets ålder

Ovanstående tecken behöver inte nödvändigtvis vara ett bevis på att ett barn har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Barn kan visa dessa beteenden på grund av något annat problem. Man behöver inte bevis för att göra en anmälning om sexuellt övergrepp på barn. För att anmäla ett övergrepp behövs bara en “relevant misstanke” om att övergreppet har skett.

Genom att göra en anmälning om ett sexuellt övergrepp kan förhindra barn från att få psykiska problem i vuxen ålder. Personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp löper större risk för missbruk eller problem med mat samt att bli utsatta för sexuella övergrepp som vuxna.

Psykiska problem vid sexuella övergrepp

Det är vanligt att den utsatta efter ett sexuellt övergrepp känner att de inte äger sin kropp längre och känner känslor som skam och skuld. Det är även vanligt att man lägger skuld på sig själv för övergreppet. På grund av det trauma och de negativa känslor som följer med ett sexuellt övergrepp, finns det risk för att överlevande får psykiska problem. Överlevande kan utveckla:

 • Depression: Känslan av att man förlorat sin kropp är svår att hantera och kan gör att man känner hopplöshet och förtvivlan samt en minskad känsla av självvärde. De depressiva känslorna kan både vara milda och kortvariga eller intensiva och långvariga.
 • Ångest: Känslan av att man förlorat sin kropp kan även leda till ångest. Överlevande kan känna en rädsla över att överfallet kan ske igen och vissa upplever panikattacker. Andra kan även utveckla agorafobi, vilket innebär att de är rädda över att lämna sitt hem. I vissa fall kan den överlevande utveckla en kronisk rädsla för den typen av person som utsatte dem för övergreppet. Till exempel en person som har blivit våldtagen av en lång, korthårig man med blå ögon kan instinktivt ogilla eller känna en rädsla för alla män som matchar denna beskrivning.
 • Posttraumatisk stress (PTSD): En person som överlevt ett sexuellt övergrepp kan uppleva starka minnen av övergreppet. I vissa fall får de så allvarliga flashbacks att den överlevande förlorar medvetandet. Den överlevande kan även utveckla ett tillstånd kallat komplex posttraumatisk stress (C-PTSD). Komplex posttraumatisk stress innefattar en kronisk rädsla för att bli lämnad i kombination med de vanliga symptomen vid PTSD.
 • Personlighetsstörningar: Sexuella övergrepp kan ibland resultera i personlighetsstörningar såsom Borderline personlighetsstörning. Beteendet som är kopplat till en personlighetsstörning kan i själva verket vara ett sätt att hantera övergreppet. T.ex. ett karaktärsdrag som kännetecknas vid Borderline Personlighetsstörning är rädslan för att bli lämnad/att bli övergiven, men denna rädsla behöver inte nödvändigtvis följa med in i vuxen ålder.
 • Tillitsproblem: För överlevande kan det vara utmanande att skapa hälsosamma relationer med andra, vilket är vanligt förekommande när det gäller barn som blivit utsatta för övergrepp. Vuxna som har blivit utsatta som barn kan ha instabila mönster när det gäller tillit och relationer. De kan ha svårigheter med intimitet eller kan de bli för ivriga när det kommer till att skapa nära relationer.BeroendeStudier visar att överlevande från övergrepp är 26 gånger mer benägna att använda droger. Droger och alkohol kan hjälpa till att dämpa smärtan relaterat till övergreppet.

Hjälp och behandling vid våldtäkt och sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp lämnar inte enbart psykologiska ärr, det kan även ge personen långvariga hälsoproblem. Om du har psykiska problem efter att du blivit utsatt, betyder inte att du är “svag” eller “trasig” - människor hanterar trauman på olika sätt.

Personer som varit utsatta för sexuella övergrepp kan få hjälp från en expert inom detta område. Genom att gå i terapi erbjuds du en trygg och privat plats att få hjälp utan att bli dömd - och du behöver inte hantera din problem helt själv.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.