Borderline (BPD)

Borderline (BPD)

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Borderline personlighetsstörning (BPD- borderline personality disorder) är ett tillstånd som karaktäriseras av en konstant instabilitet i relationer, extrema känsloreaktioner och en kronisk rädsla över att bli lämnad och övergiven.

Diagnosen är kontroversiell, då Borderline är listad som en av de alla personlighetsstörningarna som finns. Dock menar experter att borderline personlighetsstörning inte alls är ett psykisk hälsotillstånd, medan andra tror att det kan vara en respons på ett trauma från tidig barndom, snarare än ett psykiskt problem.

Symptom på Borderline

För att bli diagnostiserad med Borderline ska personen i fråga visa symptom på vardaglig nivå. För att en läkare ska ställa diagnosen BPD ska patienten uppfylla minst fem av nio av symptomen i listan nedan:

 1. Separationsångest: BPD karaktäriseras av en intensiv och konstant rädsla för att bli lämnad eller övergiven. Att exempelvis bli avvisad på en andra dejt kan skapa lika mycket ångest/oro som en separation för denna person.
 2. Svårt för relationer: Personer med BPD längtar efter nära relationer, men känner ofta ilska mot dem de älskar. De kan bli orimligt arga på närstående och växla mellan att beundra och vara väldigt ilskna på dem de bryr sig om mest (kallas splitting).
 3. Instabil självbild och självkänsla: Personer med BPD känner osäkerhet kring deras identitet och ändrar ofta i olika aspekter av deras identitet. Det kan göra omedvetet eller medvetet för att andra ska se dem och hitta den kärlek de söker eller för att upptäcka deras sanna identitet eller “jag”.
 4. Impulsivt beteende: Personer med BPD agerar impulsivt, eller utan att tänka, på sätt som kan vara hotfullt. Deras beteende är riskfyllda eller tvångsmässiga (sex, shopping, vårdslös körning). Det förekommer ofta att dessa personer skadar sig själva för att uttrycka eller hantera sina känslor.
 5. Självmordstankar eller beteende: Det kan vara tankar om att ta sitt liv, självmordsförsök eller hota om att ta livet av sig.
 6. Emotionell instabilitet: Människor med BPD upplever intensiva humörsvängningar, såväl som känslor som är orimliga i situationen. 
 7. En liten utskällning på jobbet kan innebära att personen avskyr sig själv i dagar.
 8. Känsla av tomhet: Känner konstant känsla av tomhet, vilket kan kopplas till personens rädsla av att bli lämnas eller en otydlig självbild.
 9. Dissociation: Personen avskärmas sig från sina upplevelser , exempelvis genom att personen hanterar konflikter genom att mentalt undvika situationen, man avskärmar sig från verkligheten.

Orsaker till Borderline

Många personer med BPD var med om misshandlade/övergrepp eller blev lämnade som barn. Vissa studier visar att så många som 75% av de människor med BPD har en bakgrund med sexuella övergrepp. Många tror dock att tillståndet snarare orsakas av tidiga miljömässiga faktorer än genetiska faktorer. Det finns några bevis på att BPD är en sjukdom som överförs mellan generationer, där föräldrarna överför tillståndet till sina barn genom miljö och inte genetik. Studier har även visat att vissa symtomen, speciellt hantering av känslor och beslutsfattande, kan ha neurologiska förklaringar.

Behandling för Borderline

Några av de behandlingar du kan få för Borderline är:

 • Psykoterapi: Alla typer av psykoterapi kan hjälpa för Borderline
 • Meditation: Kan hjälpa för de som kämpar med depression och ångest.
 • Socialt stöd: Personer med BPD kan bete sig på sätt som är hotfullt eller till och med skadligt för andra omkring dem. Detta beteende orsakas av stark oro, inte att medvetet vara skada någon. Genom att finna socialt stöd under en persons behandling kan hjälpa personens behandling för sin diagnos och de relationsproblem som de upplever.


Även om medicinsk behandling för BPD har utvecklats under senaste åren, är samtalsterapi fortfarande den mest vanliga typen av behandling för Borderline. Innan man använde medicin för att behandla Borderline, hjälpte samtalsterapeuter personer med Borderline att hantera symtomen och minska dem över tid. Nu finns det dialektisk beteendeterapi (DBT) som personer med Borderline kan få för att ha en ännu bättre möjlighet till att förbättra deras tillstånd mha en specialiserad terapeut.


I många år trodde man att BPD inte kunde behandlas, men med hjälp av utveckling i både terapi och medicin, så är det möjligt. På GoMentor får du tillgång till flera legitimerade terapeuter online. På GoMentor kan du få en terapeut som passar din situation och som kan hjälpa dig att arbeta på din Borderline eller andra problem. Det finns hjälp att få för din Borderline och det finns ingen väntetid. Sätt igång idag och snart kommer du att känna dig lugnare och klarare i alla sinnen och du kan leva det liv du vill leva.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Borderline (BPD)

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.