Självskadebeteende

Självskadebeteende

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Ett självskadebeteende innebär handlingen att medvetet skada sig själv, oftast genom att skära sig själv. Det är ofta ett tecken på intensiv och kraftig ångest eller oro. En person som kan skada sig själv för att bedöva sin psykiska känsla. De kan även skada sig själva för att upprätthålla en känsla av kontroll när den brister i andra delar av personens liv.

Självskadebeteende är inte detsamma som ett självmordsförsök. Även om vissa personer skadar sig själva för att försöka ta självmord, syftar inte självskadebeteende i allmänhet till en önskan att avsluta sitt liv. Dock innebär det risker för både personens psykiska och fysiska hälsa. Om man inte får behandling, kan detta beteende fortsätta i flera år.

Terapi kan hjälpa personer som önskar att sluta med sitt självskadebeteende. Om du eller en närstående är påväg att ta livet av sig, då ska du ringa efter akut hjälp och inte vända dig till en psykolog eller terapeut.

Varningstecken på självskadebeteende

Människor som utför självskadebeteende på sig själva försöker ofta dölja sitt beteende från andra, men även de mest försiktiga personerna lämnar ofta spår efter sina handlingar. Här är några varningstecken på att en person kanske skadar sig själv:

 • Misstänksamma skador: Personen kanske har återkommande sår eller blåmärken som de skyller på “olyckor”.
 • Olika verktyg: En person kan ha en samling av vassa saker, utan någon direkt anledning, som exempelvis nålar och kapsyler. De kan även ha ett ovanligt stort antal rakknivar.
 • Blodfläckar på ägodelar: Blod från självskadebeteendet kan lämna fläckar på en persons handdukar, kläder eller sängkläder. Personen kan även ha många blodiga näsdukar/bandage i papperskorgen.
 • Täckande kläder: Person kanske bär långärmade tröjor eller långa byxor för att täcka ärr, även vid varmt väder.
 • Isolering: Individen stänger in sig i ett sovrum eller badrum under längre perioder för att skada sig själva utan att någon ska märka det. De kanske även drar sig från deras sociala liv.

En individ som skadar sig själv kan ha svårigheter att fungera normalt på arbete eller i skolan. Deras utmaning är att kunna hantera starka känslor som kan förstöra deras relationer. Det kan även tyda på låg självkänsla. Det kan vara möjligt att en person som visar någon av dessa tecken kan skada sig själv.

Varför skadar man sig själv?

Många människor utför självskadebeteende för att kunna hantera sina känslor, men de har ofta olika syften. En person som skadar sig själv kan göra det för att:

 • Uttrycka sin smärta: Människor med ett självskadebeteende kan ha svårigheter att uttrycka sina känslor eller så har de känslor som andra människor inte vill se eller höra något om. Personer kan använda självskadebeteende för att släppa på spänningar som de inte kan hantera på annat sätt.
 • Distrahera sig själv: Vissa känner att fysisk smärta är lättare att hantera än ensamhet eller ilska. Fysisk smärta kan hjälpa människor att fokusera på nuet, än en stressig situation.
 • Straffa sig själva: En individ kan känna skuld för ex. sitt förflutna och då kan beslutet att skada sig själv vara det enda sättet för att få bort dessa känslor.
 • Känna njutning: Att skada sin egen hud kan göra så att kroppen utlöser smärtlindrande ämnen. Dessa ämnen kan skapa en temporär, men stark kick.
 • Återfå en form av kontroll: De som har överlevt ett trauma (speciellt sexuella övergrepp) kan känna sig maktlösa efter händelsen. Att skada sig själv kan också vara ett sätt för att återfå kontroll över sin kropp och känslor.
 • Känna något överhuvudtaget: Många personer använder ett självskadebeteende för att bli känslomässigt bedövade. Ofta kan de skada sig själva för att påminna sig själva om att de är vid liv.

Alla former av självskadebeteende innefattar fysisk smärta för att hantera sina känslomässiga problem. Den lättnad som självskadebeteendet ger är dock oftast temporär. Det hjälper inte personen att arbeta med sina problem som skapas av impulsen. Det kan orsaka problem på jobbet eller i skolan, kan sänka individens självkänsla och kan göra så att personen isolerar sig alltmer.

Orsaker till ett självskadebeteende

Ett självskadebeteende följer ofta en cykel. Ofta känner en person ofta ångest, som därefter följs av en impulsiv känsla att vilja skada sig själv. Individen kan försöka motstå impulsen för att öka spänningen. Personen skadar troligen sig själv för att släppa på spänningen. Personen kan känna skam över att denne skadar sig själv eller över ärren som skapas efter beteendet. Skam kan därefter leda till ännu mer ångest, vilket gör att du börjar om på ruta ett i cykeln.

Orsakerna till ett självskadebeteende kan liknas vid de orsaker kopplade till alkohol och drogmissbruk, i kombination med andra hemliga vanor. De kan ha viljan att stoppa beteendet, men känner sig oförmögna att göra detta. Denne har tron i att genom att skada sig själv släpper deras oro.

Psykiska problem som är kopplat till självskadebeteende

Ett självskadebeteende kan uppstå hos personer både med och utan psykiska problem. Dock är det vissa diagnoser som är förknippade med ett självskadebeteende, som ex:

 • Bipolär sjukdom
 • Borderline personlighetsstörning (BPD)
 • Ätstörningar

Ett självskadebeteende och psykiska problem går ofta hand i hand. Behandling hjälper dig oftast med både diagnosen och självskadebeteendet.

Hjälp mot självskadebeteende

Terapi kan hjälpa dig att sluta med ditt självskadebeteende. Om du eller en närstående är i kris och riskfull situation, ska du söka akut hjälp. På GoMentor kan du få hjälp online, så att du kan få stöd och hjälp precis när du upplever känslorna och behöver vägledning till vad du kan göra för att hantera dessa känslor och ditt beteende.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.