Depression

Depression

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Depression är ett psykiskt tillstånd där du ofta känner dig ledsen, pessimistisk och har brist på glädje i ditt liv. Även om det är vanligt att ha en lätt depression någon gång i livet, finns det ett antal symptom som kan indikera på att du är deprimerad. Det finns många olika former av depression och oavsett vilken depression det handlar om så varierar symptomen, även om det kan finnas likheter. Den största risken som är kopplad till depression är självmord. Med psykoterapi och rådgivning kan du förhindra att det blir verklighet.

Symptomer på depression

 • Koncentrationssvårigheter

 • Dålig bedömningsförmåga eller problem att fatta beslut

 • Trötthet och brist på energi under längre period

 • Skuld och känsla av att vara värdelös 

 • Extrem pessimism

 • Sömnlöshet, överdriven sömn eller andra typer av sömnproblem

 • Saknar intresse för livet och sex

 • Gråter okontrollerat, utan specifika orsaker

 • Ätstörningar, då man antingen äter för mycket eller för lite

 • Fysiska smärtor, såsom återkommande huvudvärk

 • Självmordstankar och försök

Det finns skillnader i hur farliga de enskilda symtomen är, men ännu mindre farliga symptom kan göra livet till ett helvete för de som är deprimerade. Den största risken för depression är att den kan leda till andra psykiska sjukdomar och till och med självmord. Det är normalt att känna sig ledsen och deprimerad ibland, men i mer allvarliga fall inser många tyvärr för sent att det finns en allvarlig grad av depression. Detta är en av de allvarligaste riskerna. Att återvända från samhället kan också vara farligt, eftersom den här åtgärden kan leda till isolering och svår depression, och om de som lider av depression förstår det för sent, kan det vara farligt för sig själva.

Det skiljer sig i hur farliga de enskilda symtomen är, men även de mindre farliga symptomen kan göra livet till ett helvete för dem som är deprimerade. Den största risken med att vara deprimerad är att det kan leda till andra psykiska sjukdomar och till och med självmord. Det är normalt att känna sig ledsen och deprimerad ibland, men i de mest allvarliga tillfällena inser många människor allt för sent att de har en allvarlig grad av depression. Det är en av de farligaste riskerna. Att undvika samhället kan också vara farligt, då detta kan leda till att man isolerar sig och får en allvarlig depression. Om de som lider av depression då inser detta för sent, kan det vara väldigt farligt för dem.

Test: Testa om du lider av depression

Orsaker till depression

I dagens moderna samhälle i en stressig vardag krävs det stora insatser både i privatlivet, i ens utbildning och på arbetsplatsen. Det ställs högre krav på den enskilda personen som sätter mycket press på individen. Vi vill snabbt komma framåt och det är inte alla som kan följa med i detta höga tempo. Det är en stor anledning till att många människor utvecklar ångest eller stress, vilket belastar hjärnan och som kan resultera i depression om det inte behandlas. För vissa kan det hjälpa att endast prata med en professionell person om sina tankar och frustrationer eller för att få några konkreta verktyg att arbeta med mot depressionen.

Djup (klinisk) depression

Klinisk depression är en psykisk sjukdom som gör att personen har inte klarar av att utföra enkla dagliga aktiviteter. Det är en sjukdom som drabbar många människor eftersom att de ofta inte känner till symptomen med sjukdomen. Det kan leda till att de inte söker hjälp eller behandling, vilket bara förvärrar sjukdomen över tid. Några av tecknen på denna sjukdom är att man är deprimerad under längre period (mer än två veckor) och att depressionen bara blir värre, vilket gör det omöjligt för de som lider av det att fungera socialt. Det kan även leda till andra allvarliga konsekvenser, vilka psykologerna på GoMentor 24/7 kan hjälpa dig med.

Symtom på klinisk depression

 • Ledsen i längre perioder - mer än två veckor i streck

 • Bristande förmåga att utföra aktiviteter/uppgifter - på jobbet, i skolan och i vardagen, såsom städning och äta.

 • Trötthet och känner att man inte bryr sig

Det kan också finnas andra symptom som kan ha orsakats av andra psykiska problem, men dessa är de vanligaste och viktigaste symptomen som man ska vara uppmärksam på. Utöver bristande förmåga att fungera normalt i livet, finns det även andra risker som kan uppstå om man inte behandlar det. Självmordstankar är tyvärr väldigt vanligt vid depression, men innan du kommer får det är det extremt viktigt att du får hjälp och behandling för det. Om man inte skaffar hjälp mot klinisk depression, kan det snabbt gå över styr.

Depressiva sjukdomar

En depressiv sjukdom är en psykisk sjukdom som påverkar hjärnans kemiska sammansättning, vilket resulterar i långa och intensiva perioder av sorg som gör att man inte kan fungera normalt i samhället. Du känner att du är ledsen varje dag eller så känner du dig så ledsen att du till och med går med självmordstankar. Vissa depressiva sjukdomar måste tas mer allvarligt andra, men i grunden är det viktigt att de diagnostiseras så att du kan få hjälp och behandlas innan det blir ett stort problem i ditt liv. Det finns många typer av depressiva sjukdomar som klinisk depression, dystymi, vinterdepression och ett flertal andra. Oavsett vilken typ av depression det handlar om, finns det farliga risker med alla. Om man har mer kunskap kan man få bättre förståelse för dessa risker och det är då lättare att avgöra om behandling online på GoMentor 24/7 är något som passar dig. 

Det finns fyra typer av depressiva sjukdomar: 

 • Klinisk depression - vilket påverkar ens förmåga att njuta av vardagsaktiviteter, så mycket att det förhindrar individen att fungera normalt i vardagen.
 • Kronisk depression (Dystymi) - är en affektiv sjukdom som varar i två eller mer. 
 • Vinterdepression - uppstår när en person inte får tillräckligt med sol eller D-vitaminer, vilket kan leda till olika grader av depression.
 • Förlossningsdepression - är en form av depression som oftast förekommer efter graviditet. Detta är en allvarlig depression.
 • Atypisk depression - symptomen är att man överäter, sover för mycket, är rädd för att bli avvisad, känner hopplöshet etc.
 • Ospecificerad depression är en depression som inte faller in under några av kategorierna ovan, men som innehåller några av de symptom som beskrivs under de olika problemen.

Generellt är depression en kombination av olika symptom som kan göra att en person inte kan fungera i samhället. Detta illustrerar tydligt att det finns en rad olika former av depression som kan ha negativ påverkan på ditt liv.

Symptom på depression

Symptom på dessa typer av depression varierar beroende på vilken psykisk sjukdom som man talar om. Nedanstående symptom kan du dock se vid alla typer av depressioner:

 • Känner dig ledsen dagligen och ser inget hopp - mer än två veckor

 • Brist på intresse och bristande förmåga att njuta av dagliga aktiviteter - mer än två veckor

Alla kan ha en dag då man känner sig ledsen i längre perioder. Om man lider av depression känner man att det är omöjligt att fungera normalt i samhället och i vardagen. Symptom som hopplöshet och överväldigande känslor ska inte ignoreras. Om det fortsätter finns det risk att det utvecklas till depression. Några människor tar depression väldigt lättsamt och menar att det inte är en riktig sjukdom eller ett allvarligt problem. Om man ser på farorna som är förknippade med depression, är det uppenbart att denna sjukdom kan leda till drogmissbruk eller andra typer av psykiska sjukdomar, vilket understryker att man alltid ska ta dessa sjukdomar på allvar. 

Affektiva störningar (depressionsjukdomar eller bipolär sjukdom)

Depressionssjukdomar är en psykisk sjukdom som kan beskrivas som en kemisk obalans i hjärnan. Symptom på affektiva störningar kan variera beroende på vilken typ man talar om. Generellt sett förknippas dessa störningar/sjukdomar med depression eller en kombination av depression och mani. Affektiva störningar ger en känsla av att allt är hopplöst, man har sömnproblem och andra typer av problem dagligen. Man vet inte varför affektiva störningar uppstår, men experter har tillräcklig kunskap för att kunna behandla det. På GoMentor.com kan du få hjälp via online terapi för att få hjälp med affektiva störningar. 

Orsaker till affektiva störningar 

Det kan finnas genetiska medfödda orsaker till affektiva störningar, såsom kronisk stress, depression eller andra psykiska problem. Dessa anses vara de främsta anledningarna till att människor utvecklas affektiva störningar. Trauma i hjärnan kan också orsaka problem med neurotransmittorer (t.ex. serotonin), vilket kan leda till en kärlsjukdom. Även om man ännu inte vet allt om den mänskliga hjärnan och hur affektiva störningar påverkar den, har man ändå en del kunskap om både mer kända och mindre kända affektiva störningar, såsom klinisk affektiva sjukdomar, vilka kan delas upp i grupperna:

 • Depressiva sjukdomar - Dessa psykiska sjukdomar handlar alla om olika grader av depression. Klinisk depression, dystymi, vinterdepression, förlossningsdepression, atypisk depression och ospecificerad depressiv sjukdom är alla olika typer av depressiva sjukdomar.
 • Bipolär sjukdom - När en patient visar mani och depression anses detta vara en bipolär sjukdom. Några av de mest kända typerna av bipolära sjukdomar är maniska perioder, maniska depression, bipolär affektiv typ 1, bipolär affektiv sjukdom 2, cyklotymi (en mild form av bipolär sjukdom)och ospecificerad affektiv sjukdom.
 • Depressiva störningar - Dessa psykiska störningar handlar om en annan grad av depression. Klinisk depression, kronisk depression, vinterdepression, postpartum depression, atypisk depression och ospecificerad depressiv sjukdom är alla olika typer av depressiva störningar.
 • Bipolära störningar - När en patient visar mani och depression anses detta vara en bipolär sjukdom. Några av de mest kända typerna av bipolär sjukdom är maniska episoder, manisk depression, bipolär affektiv typ I, bipolär affektiv sjukdom II, cyklotymi (en mild form av bipolär sjukdom) och ospecificerad affektiv sjukdom.

Symptom på affektiva sjukdomar

 • Sömnproblem - sömnlöshet, somna när som helst under dagen samt konstant trötthet

 • Hopplöshet - även om allt är bra

 • Låg självkänsla och negativ självbild

 • Ätstörningar - antingen äter man för mycket eller för lite

 • Koncentrationssvårigheter och bristande förmåga att ta beslut

Affektiva sjukdomar kan leda till hälsoproblem, andra psykiska störningar och drogmissbruk. Alla dessa problem kan vara farliga och bör tas på allvar. Vid extrema tillfällen kan det leda till självmordsförsök och därför är det viktigt att undersöka möjligheterna för behandling innan man sjukdomen når så långt.

Ospecificerad depressiv sjukdom

Ospecificerad depressiv sjukdom är en psykisk sjukdom som inte passar under någon av de andra typerna av depressiva sjukdomar. En person som lider av denna sjukdom kan dock ha symptom från någon av de andra typerna av depression. Eftersom att symptomen kan variera kan det vara svårt att ställa en diagnos. Men om man tittar på de problem som sjukdomen orsakar kan det vara bra att känna till sjukdomen. Å andra sidan kan det vara svårt att behandla ospecificerad depressiv sjukdom, eftersom att den exakta orsaken till sjukdomen inte är känd. Psykoterapi rekommenderas vanligtvis som en behandlingsmetod i samband med denna sjukdom. På GoMentor erbjuder vi online-terapi för ospecificerad depressiv sjukdom.

Symptom på ospecificerad depressiv sjukdom

 • Sömnlöshet och andra typer av sömnproblem

 • Vara ledsen under långa perioder - mer än två veckor

 • Irritation och brist på intresse i livet

 • Ätstörningar - antingen äter för mycket för lite

 • Självmordstankar och självmordsförsök

Symptomen varierar från person till person och är ofta desamma som i andra former av depressioner. Även om det kan variera finns det en del allvarliga risker med sjukdomen. En av de största problemen med denna sjukdom är att den inte går under en bestämd depressionskategori. Därför är det svårt att både ställa en diagnos och att behandla den. De mer allvarliga symptomen på sjukdomen är självmordstankar och självmordsförsök. Man bör dock försöka undvika att sjukdomen går så långt, vilket kan förebyggas med terapi och rådgivning som är två väldigt effektiva behandlingsmetoder.

Få hjälp mot depression och andra sjukdomar

Vi på GoMentor.com vet att det kan vara svårt att leva med en depression själv, vilket är grunden till att vi har utvecklat en plattform som erbjuder terapi online. GoMentor 24/7 är en kombination av professionella terapeuter och psykologer med expertis inom depression. Med online terapi kan du få hjälp precis när du behöver det, oavsett var du befinner dig eller vilken tid på dygnet det är då du kan prata med en terapeut via telefon, läsplatta eller dator från soffan hemma. Vi erbjuder en rad olika tjänster av online terapi där du själv kan välja vilken som passar dig bäst. 

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.