Bipolär

Bipolär

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är en bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är en svår psykisk sjukdom med extrema humörsvängningar. Eftersom att denna sjukdom är en kombination av depression(CLICK) och mani, varierar symptomen beroende på vilket tillstånd som personen befinner sig i. Generellt sett kan samma symptom som vid depression och mani också finnas i denna sjukdom. Bipolära sjukdomar är allvarliga problem som bör behandlas. En bra behandlingsmetod är en kombination av psykoterapi och rådgivning. Nedan finns en del information om de olika formerna av bipolära sjukdomar och symptomen på dessa.

Olika former av bipolära sjukdomar

En manisk period - personen som lider av denna sjukdom visar både glatt humör och mycket energi, men har även perioder med depression, oavsett vilken typ av bipolär sjukdom det handlar om.

 • Manodepression - en annan term för en bipolär sjukdom
 • Bipolär sjukdom typ 1 - detta är en svår psykisk sjukdom som innebär perioder med mani och depression
 • Bipolär sjukdom typ 2 - även om denna påminner om bipolär sjukdom typ 1, så upplever inte personer med denna sjukdom någon mani
 • Cyklotymi - Detta är en mild form av bipolär sjukdom, där humörsvängningarna inte är så extrema som vid de andra
 • Ospecificerad affektiv sjukdom - denna sjukdom används ofta för att beskriva bipolära sjukdomar som innehåller samma symptom som en eller flera av de andra formerna av bipolära sjukdomar

Symptom på bipolära sjukdomar

Eftersom att det finns två sidor av denna sjukdom, kan symptomen vara svagare på antingen den ena eller andra kategorin: depression eller mani.

Mani-symptom i den bipolära sjukdomen är:

 • Osammanhängande och okontrollerbara tankar
 • Hastiga uttalanden i förhållande till manin
 • Opassande glatt humör
 • Opassande irritation
 • Opassande social förmåga
 • Ökad sexlust
 • Ökad talhastighet och hög röst
 • Ökad energinivå
 • Dålig förmåga att avgöra/döma saker
 • Allvarlig sömnlöshet
 • Depressionssymptom i bipolära sjukdomar är:
 • Saknar aptit
 • Koncentrationssvårigheter
 • Extrem pessimism
 • Långvarig sorg
 • Självmordstankar och självmordsförsök


Risk med bipolära sjukdomar

Även om bipolära personer också kan leva ett relativt normalt liv några dagar, medföljer ändå risker med denna typ av sjukdom så fort personen antingen är manisk eller depressiv. Man kan bl.a. uppleva problem i sin relation, fysiska skador och depression som i värsta fall kan leda till andra psykiska problem, självskadebeteende, självmordstankar - och försök. Därför är det viktigt att man som bipolär eller som närstående till denne, söker hjälp för behandling så fort sjukdomen har diagnostiserats.

Bipolär sjukdom typ 1

Bipolär sjukdom typ 1 är en psykisk sjukdom som påverkar människans humör, vilket leder till depression och mani. Denna sjukdom är en av de mest allvarliga formerna av affektiva sjukdomar. Symptomen är bland annat intensiva perioder med mani och lika intensiva perioder med depression. Symptomerna kan vara samma symptomer som upplevs vid depression och mani. Att gå från depression till mani och sedan tillbaka igen är det tuffaste med denna sjukdom, då båda kan leda till problem för de människor som lider av sjukdomen. Den goda nyheten är att det går att behandla sjukdomen. Med den rätta behandlingen av terapi och rådgivning kan personen i fråga hantera sjukdomen, så att den inte leder till onödiga risker för någon av de personerna som är involverade.

Symptom på bipolär sjukdom typ 1

Mani är den enda sidan av de känslomässiga kategorierna. Depression är den andra änden av de känslomässiga kategorierna. Humörsvängningar som går från depression till mani och tillbaka igen. Det kan också förekomma andra symptom, såsom självmordstankar, dålig självkänsla, bra självkänsla mm., vilka kan kännas väldigt extremt att uppleva då snabbt växlar mellan depression till mani.

Bipolär sjukdom typ 2

Bipolär sjukdom typ 2 skiljer sig från bipolär sjukdom typ 1, då personen i fråga inte upplever den helt fulla effekten av den maniska perioden. Symptomerna är dock ändå humörsvängningar (även om de är svagare), depression samt andra fysiska och psykiska problem. Även om denna sjukdom är svag, så finns det ändå risker med denna sjukdom. Den exakta orsaken till denna sjukdom är inte känd, men experter menar att det finns en koppling mellan tillstånden och den kemiska balansen i hjärnan. Oavsett de bakomliggande orsakerna till sjukdomen, så kan behandling lindra symptomen.

Symptom på bipolär sjukdom typ 2

Symptom i manifasen:
 • Att få nya idéer hela tiden
 • Snabb och hög röst
 • Ökad energinivå
 • Mindre behov av sömn


Symptom i depressionsfasen:

 • Trött och brist på energi
 • Sover länge vid varje sömntillfälle
Som med andra affektiva sjukdomar, så finns det alltid risk för att en person som lider av en psykisk sjukdom antingen skadar sig själv eller sin omgivning. Även om den maniska fasen av den bipolära sjukdomen typ 2 inte är så allvarlig som fasen i bipolär sjukdom typ 1, uppstår även symptomen i svagare form och kan ha negativa konsekvenser i ens liv. 

Ospecificerad bipolär sjukdom

Symptom vid ospecificerad bipolär sjukdom är samma symptom som på en eller flera av de andra typerna av bipolära sjukdomar. Den exakta orsaken till varför denna sjukdom uppstår är inte känd, men experter menar att de hänger ihop med denna kemiska balansen i hjärnan. Det är den ospecificerade aspekten av denna sjukdom som gör det svårt att tydliggöra den.

Symptomer på ospecificerad bipolär sjukdom

Symptom på ospecificerad bipolär sjukdom
 • Sömnproblem: trött på dagen och sömnlöshet på natten
 • Hopplöshet och en känsla av att livet inte är värt att leva
 • Dålig självkänsla
 • Dåliga matvanor som antingen kan leda till att man överäter eller att man inte äter tillräckligt
 • Trötthet och brist på energi

Dessa symptom kan variera pga sjukdomens ospecificerade natur. En av de största utmaningarna med sjukdomen är att den inte passar in under någon av de andra mer kända formerna av bipolära sjukdomar. Därför kan man inte med säkerhet förvänta att alla symptom uppstår. Ospecificerad bipolär sjukdom kan vara en svår sjukdom att leva med och därför är det så viktigt att bli behandlad så att man kan leva ett lättare liv.

Manisk fas

En manisk fas är när en person över en lång period har ett väldigt glatt humör. Symptom på en manisk fas är bland annat ett mindre behov av sömn, väldigt pratsam, bra självförtroende såväl som andra fysiska och psykiska problem. Maniska faser är en del av den bipolära sjukdomen, men de kan ha allvarliga negativa konsekvenser i livet.

Symptomer på manisk fas

Symptom vid denna sjukdom varierar från person till person, men nedanstående symptom är vanligt förekommande:

 • Mindre behov av sömn, som t.ex. endast 3 timmar sömn för att känna sig utvilad
 • Ökad självkänsla i perioden
 • PratsamBristande förmåga att ta beslut
 • Cyklotymi
Cyklotymi är en svag form av bipolär sjukdom och därav är det samma symptom som vid depression, mani och humörsvängningar, men i lite svagare form. Det betyder dock inte att dessa symptom ska ignoreras. Om man inte blir behandlad för cyklotymi finns det risk för att man upplever mer allvarliga former av depression eller psykiska problem. Därför är det viktigt att man får behandling för sin cyklotymi. 

Symptom på cyklotymi

Eftersom att symptomen är väldigt svaga när man har denna sjukdom, kan det vara svårt att upptäcka dem:

 • Humörsvängningar i mer än 10 år
 • Mer depression än mani
 • Svaga former av både depression och mani
 • Kvarvarande symptom
Som med andra typer av bipolära sjukdomar kan en person med cyklotymi uppleva depression och mani på olika nivåer.

Behandling av bipolära sjukdomar

Genom GoMentor 24/7 kan du få hjälp av utbildade och professionella psykoterapeuter och psykologer som har stor expertis inom de olika sidorna vid bipolära sjukdomar. Det är möjligt att leva ett normalt liv med denna sjukdom om man får rätt hjälp, rådgivning och behandling. Vi har kombinerat våra duktiga psykologer och terapeuter med online terapi, för att du ska ha möjlighet att få hjälp precis när du behöver det, oavsett tid och plats. Du kan prata med en rådgivare genom antingen mobil, läsplatta eller dator och få hjälp med alla de problem som följer med en bipolär sjukdom - så att du på bästa möjliga sätt kan leva det liv du vill. Det är både lättare, billigare och bekvämare. Läs mer om GoMentor 24/7 och våra priser här.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Bipolär

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.