Förlossningsdepression

Förlossningsdepression

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Förlossningsdepression

Månaderna efter att man fött ett barn är månader som kräver mycket anpassning och förändring. Kroppen förändras, sömnbrist och ett flertal olika stressfaktorer gör att kvinnor kan bli drabbade av en förlossningsdepression efter sin förlossning.


Lite kunskap och förståelse kring förlossningsdepression i kombination med stigmat från samhället om dess exakta orsak resulterar i att många kvinnor lider av förlossningsdepression i sin ensamhet. Förlossningsdepression är en sjukdom och det är aldrig moderns fel - det är heller inte en avspegling av deras värdighet av att vara mamma.


Det finns behandling mot förlossningsdepression och ingen bör känna skam över att gå i behandling för detta tillstånd. Det är naturligt, vanligt och det går att få behandling för det.

Hur många får förlossningsdepression?

En svensk metastudie (en större undersökning som sammanställer data från många olika studier) från 1996 visade att 17 % av alla som nyligen fött barn drabbas av förlossningsdepression.


Enligt amerikansk statistik är siffran 10 till 15 %, om man endast räknar så kallade egentliga (allvarliga) depressioner. Om man även inkluderar lättare depressioner stiger förekomsten till 20 % – en av fem kvinnor.


Med stor sannolikhet finns även ett mörkertal, det vill säga ett okänt antal kvinnor som inte söker vård för sin nedstämdhet och som inte fångas upp i statistiken.


Det finns ofta ett socialt tryck på att nyblivna mammor ”ska” vara lyckliga. Därför kan depressiva känslor väcka skuld och skam hos den drabbade kvinnan och hindra henne från att söka hjälp.

När uppstår förlossningsdepression?

Den nyblivna mamman har många nya ansvarsuppgifter att anpassa sig till. Förutom att ge näring åt ett växande foster, ska hon även knyta an och skapa känslomässiga band samt börja amma sitt nyfödda barn. Det finns vissa ämnen som produceras i kroppen efter att man fött ett barn, sk. oxytocin och prolaktin, som ska ha positiva effekter på kvinnans välbefinnande i form av att stimulera mjölkproduktionen och kärleken till barnet. En del forskare menar dock att denna hormonställningen fungerar dåligt på vissa kvinnor och att detta kan bidra till förlossningsdepression. Ett tecken på det är att förlossningsdepression ibland kan tyckas ha en koppling till svårigheter att producera bröstmjölk, vilket kan tyda på att man har för lite prolaktin i kroppen.


Liksom alla typer av depressioner är det även viktigt att titta på psykosociala orsaker såsom tankat, känslor och nära relationer hos den drabbade kvinnan. Att få barn kan innebära många känslomässiga processer. En oplanerad graviditet kan också innebära ekonomiska och materiella stressfaktorer som kan påverka ens humör. Fysisk utmattning och sömnbrist kan också bidra till att man känner sig nedstämd.


Genetiska faktorer kan också spela en roll, då kvinnor som har förlossningsdepression i familjen löper större risk för att själva drabbas. Om modern tidigare har lidit av depression eller annan psykisk ohälsa kan det vara ytterligare riskfaktorer.


Mot bakgrund av namnet “förlossningsdepression” kan man tro att förlossningsdepressioner startar efter att mamman har fött barnet, men en tredjedel av alla förlossningsdepressioner startar redan under själva graviditeten. Dock gör det ingen skillnad på dess orsaker, symtom och behandling då de är likartade oavsett när problemen uppstår.

Symtom på förlossningsdepression

En förlossningsdepression ser nästan likadan ut som en “vanlig” depression, men den viktigaste skillnaden är att den drabbade är gravid eller har fött ett barn. Symtomen på förlossningsdepression:

 • Nedstämdhet
 • Ledsen
 • Svårt att ta initiativ eller att få saker gjorda
 • Apati
 • Nära till gråt
 • Sömnförändringar - sover för mycket eller för lite
 • Aptitförändringar - äter för mycket eller för lite
 • Ångest och oro
 • Irritation och omotiverad ilska
 • Svårt att fokusera
 • Låg självkänsla
 • Självmordstankar eller generella tankar om döden
 • Självskadebeteende


Alla kan känna ett eller flera av dessa symtom då och då utan att man lider av depression eller förlossningsdepression. Det avgörande är varaktigheten av symtomen; att symtomen ska ha förekommit i minst två veckor i följd.

När går förlossningsdepression över?

Det är få studier som har undersökt prognosen för förlossningsdepression, dvs. hur möjligheten för tillfrisknande ser ut på längre sikt. Ibland menar man att förlossningsdepression läker av sig själv, medan andra studier visar att varannan kvinna med förlossningsdepression led av andra depressiva symtom två år efter sin förlossning. Om man en gång drabbats av förlossningsdepression, löper man större risk för att bli deprimerad vid framtida graviditeter än andra kvinnor som inte varit drabbade.

Behandling förlossningsdepression

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att psykoterapi är en effektiv åtgärd vid förlossningsdepression och därför bör alltid psykoterapi (samtalsterapi) testas som första behandlingsalternativ.


GoMentor ger dig möjlighet att prata med en psykolog eller terapeut online via videosamtal, chatt och live-chatt precis när det passar dig. I Jämförelse med traditionell terapi är online-terapi via GoMentor 60% billigare, du slipper långa väntetider och du kan prata med en professionell rådgivare hemma från soffan.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Förlossningsdepression

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.