Dålig självkänsla

Dålig självkänsla

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Självkänsla är graden av hur pass säker och värdefull man känner sig och hur mycket respekt man känner att man är värd. Om en persons självkänsla faller i dessa områden kan det påverka personens välbefinnande. Man kan både ha bra eller dålig självkänsla.

Människor med bra självkänsla känner sig ofta trygga i sig själva och sin egen utveckling i livet. Personer med låg självkänsla känner sig ofta generade eller osäkra på sig själva. De spenderar ofta mycket tid till att kritisera sig själva. Dålig självkänsla är ett symtom på flera psykiska hälsotillstånd, som ångest ångest och depression.

Tecken på dålig självkänsla

Självkänsla handlar om en tankar om en själv. Personer med dålig självkänsla har väldigt låga tankar om sig själva och de jämför sig ofta med andra och anser sig själva som underlägsna i jämförelse med andra.

Människor kan hantera sin låga självkänsla på olika sätt. Man brukar tala om tre olika mönster när det kommer till dålig självkänsla hos människor:

  • Bluff-syndromet: En person använder sina prestationer eller sitt falska självförtroende för att dölja sina osäkerheter. De fruktar att deras misslyckanden kommer att avslöja deras sanna osäkra jag. Personen kan använda sig av perfektionism för att hantera sin ångest.
  • Uppror: En person kan låtsad att de inte bryr sig om vad andra tycker om dem. Deras känsla av underlägsenhet kan visa sig i ilska eller att lägga skuld på någon annan. De kan ha ett beteende som trotsar myndigheter och bryter lagar.
  • Offer: Personen tror att de är hjälplösa när de möter utmaningar. De tycker ofta synd om sig själva för att slippa förändra deras situation och de litar ofta på att andra ska rädda eller vägleda dem.


Ofta kännetecknas dålig självkänsla som självkritik. Vanligt förekommande exempel på negativa tankar om sig själv kan vara:

  • Det finns ingenting jag verkligen tycker om med mig själv
  • Jag kommer aldrig lyckas i skolan eller på jobbet
  • Jag är inte värd att göra eller ha saker som intresserar mig
  • Andra människor förtjänar mer lycka
  • Ingen är intresserad av mitt liv eller de utmaningar jag möter
  • Allt är mitt fel. Jag kan inte hitta människor som är bra för mig. Bra människor vill ändå inte vara med mig. 

Med tiden kan dessa negativa tankar uppstå så frekvent att personen tror att det är sant. Om personen hamnar i en sådan ond cirkel kan denna tankeprocess bli väldigt farlig för personen i fråga.

Effekter av dålig självkänsla

Denna cykel av självkritik kan förstöra en persons livsglädje, vilket kan leda till att de slutar med sina intressen för att de är rädda för att bli dömda. Ilska, skuld eller nedstämdhet kan hindra dem från att njuta av aktiviteter de utför. Vissa har ett självdestruktivt beteende som gör att de exempelvis hamnar i ett missbruk eller inte tar hand om sin hygien.

När man är osäker på sig själv kan det störa personens produktivitet på jobbet eller i skolan. En person kan oroa sig så pass mycket för andras åsikter om dem att de inte kan fokusera på uppgiften. Man undviker att ta risker eller att sätta mål som kan innebära att man misslyckas. En person med dålig självkänsla kan även ha svårt att hantera en utmaning.

Problem med självkänslan kan även påverka en persons sociala liv, vilket kan innebära att man inte tror att man är värdig kärlek från någon. Denne kan försöka att “förtjäna” kärlek från andra och accepterar att bli illa behandlade. Vissa kan mobba och kritisera andra för att kompensera för sina egna osäkerheter. De känner en rädsla för att bli avvisade som kan göra att de undviker att skapa relationer, vilket därefter kan leda till att man isolerar sig och som kan resultera i att man matar sig själv med självkritik.

Dålig självkänsla kan leda till psykiska problem, speciellt hos människor med följande problem:


Orsak till dålig självkänsla

Vissa utvecklar en dålig självkänsla i barndomen. När vuxna hårt kritiserar sina barn när det gör misstag kan det psykiskt påverka barnet. Negativa upplevelser i barndomen, såsom övergrepp mot barn eller mobbning, kan också bidra till dålig självkänsla.

Självkänslan kan även påverkas i vuxen ålder, bland annat i situationer som när man förlorar sitt jobb, separationer och andra livsförändringar som kan skapa rädsla och osäkerhet på sig själv. Detta kan påverka både en persons självkänsla, självförtroende och styrka. Så fort dessa områden har utmanats, kan det leda till att personen utvecklar negativa tankar om dig själv.

Hjälp för att förbättra dålig självkänsla

Oavsett vad som är orsaken till din dåliga självkänsla kan du få hjälp med att öka den. En terapeut kan hjälpa dig att hantera de underliggande känslorna som skapar din dåliga självkänsla. Med lite tid och arbete bakom, kan du uppnå ett hälsosam förhållande till dig själv och njuta mer av livet och vad det innebär.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Dålig självkänsla

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.