Dåligt självförtroende

Dåligt självförtroende

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Självförtroende beskriver en persons attityder och tro på ens förmåga och styrkor att utföra olika handlingar. Personer som har bra självförtroende känner sig säkra i att kunna utföra vad det de bestämt sig för att göra och samtidigt kunna bibehålla kontroll över deras liv. Självsäkra personer tror på sina förmågor, sin styrka och omdöme. De känner sig bekväma i deras förmåga att prestera och göra bra ifrån sig när det kommer till vardagliga uppgifter. Dessa personer känner mindre ångest och osäkerhet än personer med dålig självkänsla.


Dålig självkänsla eller dåligt självförtroende?

Även om begreppen självkänsla och självförtroende skiljer sig åt, kan de även förknippas med varandra. Självkänsla handlar om en persons känslor om en själv, medan självförtroende har att göra med en persons interaktioner med omvärlden. I vilken grad som människor uppskattar och värderas sig själva mäts genom självkänsla, medan självförtroende mäts genom en persons förmågor.


Självförtroende och självkänsla kan förbättras med hjälp av varandra. Exempelvis kan en lärare ha bra självkänsla, men tror inte på sin förmåga att demonstrera sin värdighet framför en klass. Om hon vill förbättra sitt självförtroende, kan hon använda sin självkänsla genom att ta fram egenskaper i sig själv och bygga upp sin tro i hennes egna förmågor.

Ångest och dåligt självförtroende

Vissa personer som saknar självförtroende kan kämpa med kommunikationssvårigheter och social ångest. Dessa negativa effekter kan påverka en karriär, relationer och hälsa. Man kan känna sig underlägsen, sakna drivkraft för att lyckas med det man vill göra, ha svårt att sätta mål för sig själv, kan känna sig värdelösa, men också känna sig nere och irriterade på andra. 

Att förbättra sitt självförtroende kan vara fördelaktigt för många, då ökat självförtroende inte bara hjälper mot de svårigheter man kan känna i olika områden, men som även kan förbättra din psykiska hälsa och ditt välbefinnande.

 • Självförtroende och välmående: Ju mer självsäker man känner sig, desto större risker är man villig att ta för att förbättra ting. Ju större risker man tar, desto större chans är det att man lyckas. Ju mer framgång man upplever, desto mer självsäker får vi, och så vidare.
 • Empowerment: Självförtroende kan påverka en persons förmåga till att göra saker. Ju mer en person tror på sig själv, desto mer empowered känner sig personen, särskilt när det kommer till att prova nya saker. Självförtroende kan också ha en snöbollseffekt på en persons förmåga att uppnå personliga mål. Utmaningar känns även mindre skrämmande om man har erfarenhet i tidigare framgångar, vilket gör att man känner att man har både förmåga att uppnå det man vill i framtiden.
 • Reducerar ångest: En självsäker attityd kan hjälpa människor att övervinna hinder och utmaningar. Det kan göra att du känner dig mindre osäkerhet vid nya utmaningar och mindre ångest och rädsla när det kommer till ovana situationer. Självsäkra människor vågar att ta sig an nya utmaningar och ha ett positivt mindset, oavsett om situationen är ångestfylld eller skrämmande, och känner förväntar sig istället att lfå ut något värdefullt från situationen.
 • Mindre stress, mer energi: Personer som är självsäkra tenderar att känna mindre ångest och osäkerhet kring sina mål och handlingar och kan även uppleva mindre stress. Om du vilar i dig själv känner du mer energi och lycka och du kan lättare fokusera på dina mål.
 • Bättre relationer: Om självförtroende påverkar glädjen kan det även förbättra en persons relationer. Eftersom att personer som känner sig självsäkra också tenderar att tro på sig själv och sina förmågor, kan de känna sig mer empowered och bli mer framgångsrika än de som saknar självförtroende. Dessa kvaliteter kan ha positiv påverkan på ens relationer, då man har mer förmåga och mer energi till att fokusera på en annans behov utöver sina egna.
 • Framgång: Det är många som vill nå framgång. Ju mer folk åstadkommer, desto mer förmågor får de. När man konstant misslyckas, kan det påverka en persons självförtroende. Självförtroendet kan skapa en väg för din framgång och ge dig de verktyg som behövs för att du ska tro på dina förmågor och fortsätta att försöka.


Tips för att få bättre självkänsla

Självförtroende är en egenskap som människor generellt kan lära sig att utveckla. Nedan följer några tips på vad du kan göra för att öka ditt självförtroende:

 • Blockera negativa tankar: Man kan lära sig själv att tänka annorlunda och förändra sitt synsätt på nya eller ångestskapande situationer. Vissa kan lära sig detta själva, men det mest effektiva sättet att lära sig detta är att gå till en terapeut eller coach som är speciellt utbildad inom detta område.
 • Förbättra självkänslan: När självkänslan ökar, ökar också självförtroendet. Aktiviteter som bygger upp självkänslan, som exempelvis att göra en lista av sina personliga styrkor och vad du har åstadkommit, övningar som tränar din självacceptans eller att skapa konkreta planer för hur du ska hantera dina svagheter kan påverka din självkänsla och ditt självförtroende positivt.
 • Byta ut negativa tankar till positiva: Genom att byta dina negativa tankar till positiva kan du blockera tankarna. Studier har visat att genom att prata positivt till sig själv kan detta påverka ditt självförtroende, välmående och din hälsa positivt. 
 • Målsättning och belöning: Genom att sätta realistiska mål kan du förbättra ditt självförtroende och använda belöningar för att lyfta den positiva innebörden bakom vad du åstadkommit.
 • Rådgivning och hjälp: Rådgivning från en psykolog, terapeut eller coach kan hjälpa dig att förbättra ditt självförtroende.


  Hjälp för att förbättra självförtroendet

  Terapi och coaching kan vara fördelaktigt om du vill förbättra ditt självförtroende, då de har expertis inom området och som kan hjälpa och lära dig att blockera negativa tankar, hantera tidigare trauman som har påverkat ditt självförtroende negativt, skapa mening i dina tidigare misslyckanden, skapa förståelse i de aktuella hinder som finns för att du ska lyckas och sätta mål för ditt självförtroende.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Dåligt självförtroende

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.