Sömnproblem

Sömnproblem

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Sömn

Sömn är en livsnödvändig del i livet. När du inte får tillräckligt med sömn kan du snabbt bli trött och irriterad. Att sova för lite då och då är inte farligt. Det går att ta igen sömn med en tupplur eller genom att sova gott nästa natt. Men om du sällan eller aldrig vaknar utvilad påverkas både din psykiska och fysiska hälsa negativt. Om du har problem med sömnen är det viktigt att du söker professionell hjälp.

Orsaker till sömnproblem

Det kan finnas många orsaker till varför du har problem med sömnen, som t.ex. stress, depression och sjukdom. Problemen kan bli bestående som gör att du antingen sover för mycket, för lite eller har för dålig kvalitet på sömnen. Sömnstörningar är idag vanligt förekommande och något som man bör tar på allvar och skaffa hjälp för.


Man kan lida av mer allvarliga sömntillstånd som kan leda till både medicinska, sociala och personliga problem på lång sikt om du inte skaffar professionell hjälp.


Dålig sömn och svårigheter att somna kan vara symtom på allt från depression, stress och till drogmissbruk och kroppsliga sjukdomar. Det kan också vara en biverkning av medicinering eller en naturlig följd av tillfälliga hormonella förändringar.


Men sömnsvårigheterna kan även vara det primära problemet, som i sin tur kan ge upphov till både sämre livskvalité och sjukdomar. Det finns flera olika typer av primära sömnstörningar, men den vanligaste diagnosen är Insomnia som kännetecknas av insomningssvårigheter, täta uppvaknanden och en känsla av att aldrig känna sig utsövd.

Stress och sömn

Den vanligaste orsaken till sömnproblem är stress. När du är stressad ställer sig hela ditt nervsystem sig in på att vara vaken, vilket gör det svårt för dig att varva ner och somna. Sömnen kan bli mer ytlig när du är stressad som kan leda till att du vaknar tidigt på morgonen.

 • Ljud i din omgivning: Ljud är en vanlig orsak till att du har svårt att sova. Det kan till exempel vara ljud från trafik, grannar eller från någon annan persons höga snarkningar.
 • Snarkning: Snarkning kan störa sömnen både för den som snarkar och den som sover bredvid den som snarkar. Om du snarkar mycket och kraftigt kan du lida av sk. sömnapné.
 • Alkohol, nikotin och koffein: Alkohol kan göra att du somnar lättare, men sömnen blir då ytligare och oroligare än vad den annars skulle ha varit. Alkohol förkortar även sömnen och du vaknar tidigare än vanligt, samtidigt som alkoholens avslappnande effekt kan leda till att du snarkar mer. Koffein och nikotin kan också störa din sömn. Det tar ofta längre tid att somna och du vaknar oftare om du är snusare eller rökare.
 • Sjukdomar: Om du har sömnsvårigheter kan det bero på sjukdomar och besvär som ex. andningssvårigheter, ont i lederna och kramp i benen. Prostataproblem kan också störa sömnen, då du behöver gå upp flera gånger på natten för att kissa. Andra exempel på sjukdomar som kan påverka sömnen är stroke, parkinsons sjukdom, hjärtsvikt, demens, depression och ångest. En förkylning kan också störa din sömn om det kräver en viss ansträngning för dig att andas.
 • Ålder: Ju äldre vi blir, desto mer ändras sömnen. Vi sover mer ytligt och har lättare för att vakna, vilket kan upplevas som att du sover sämre. Detta är dock helt normalt och kroppen har inte behov för mer sömn. Kvinnor som är i klimakteriet som upplever svettningar på natten kan också påverkas av att deras sömn blir störd.

Vad kan man göra själv?

Det bästa är att förebygga sömnproblem genom att undvika stress och se till att ha bra sömnvanor.En skön säng och ett tyst, mörkt och svalt rum är en bra förutsättning. Att gå och lägga sig och gå upp ungefär samma tid varje dag är också att rekommendera, liksom att varva ner i god tid innan läggdags.

Om sömnproblemen redan är ett faktum gäller det att försöka hitta och minimera orsakerna. För mycket alkohol, för lite motion och dåliga matvanor är exempel på faktorer som kan påverka sömnen.

Det är också viktigt att tänka på när man sover. Som natt- eller skiftarbetare har man inget val, men annars är det inte att rekommendera att man vänder på dygnet och sover på dagen. Vi behöver nämligen dagsljuset för att må, och fungera, bra – och det finns inga lampor som kan ersätta dagsljuset. Till och med en molnig dag ger solen minst 50 gånger mer ljus än ett väl upplyst vardagsrum.

En kort tupplur på max 30 minuter mitt på dagen är ett effektivt sätt att ta igen förlorad sömn på, men det är inget att rekommendera för den som har svårt att somna på kvällarna.

Olika typer av sömnstörningar

 • Insomni kännetecknas av insomningssvårigheter, täta uppvaknanden och en känsla av att aldrig känna sig utsövd
 • Hypersomni är onormal sömnighet som gör att man behöver extra mycket sömn.
 • Narkolepsi innebär bland annat att man riskerar att plötsligt falla i sömn under dagen.
 • Sömnapné drabbar ungefär 10 % av alla snarkare och betyder att man har återkommande andningsuppehåll under sömnen. Detta påverkar såväl djupsömnen som REM-sömnen och leder till att man aldrig känner sig riktigt utvilad.
 • Störd dygnsrytm drabbar ofta personer med skiftarbete, men även andra människor kan ha problem med att den egna dygnsrytmen inte stämmer överens med omgivningens.
 • Mardrömmar som förekommer ofta kan både bidra till störd sömn och ett lidande på grund av de hemska drömupplevelserna.
 • Nattskräck innebär att man vaknar tvärt med ett skrik. Det är förknippat med en intensiv rädsla och man har efteråt svårt att minnas vad som hänt.
 • Sömngång sker i gränslandet mellan sömn och vakenhet. Här är den största risken att man kan skada sig, varför det viktigaste är att se över säkerheten.

Risker

Exakt vad som händer under sömnen vet man fortfarande inte. Däremot vet man ganska väl vad som händer om vi inte får sova ordentligt. På kort sikt kan följande hända: tålamodet försämras, liksom koncentrationen, minnet, inlärningsförmågan, reaktionsförmågan och kreativiteten. Kort sagt; vi fungerar helt enkelt sämre.


På lite längre sikt kan sömnbrist bland annat ge upphov till viktuppgång, försvagat immunförsvar, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Flera studier visar också att det finns ett tydligt samband mellan sömnkvalité och livskvalité och även med livslängd. Man skulle kunna se det som att åldrandet och slitaget på kroppen bromsas under sömnen.


Drömmar

En annan sak som sker under sömnen är att vi drömmer. Ungefär en fjärdedel av sovtiden ägnar vi åt detta. Vad drömmarna har för syfte är inte helt klarlagt, men aktuella teorier pekar på att det sker en slags bearbetning av dagens intryck i drömmarna som underlättar inlagring av minnen. Det finns även teorier om drömmarnas symboliska värde – som dock inte är vetenskapligt belagda.

Hjälp och behandling för sömnproblem

En vanlig orsak till insomningssvårigheter är stress och oro. Psykologisk behandling av sömnsvårigheter går därför ofta ut på att hitta strategier för att reducera och hantera stress och orostankar. Men det kan också handla om att se över hela livssituationen och då kan fokus hamna på helt andra saker.


Med tanke på att långvariga sömnproblem kan leda till sjukdomar av olika slag, och också vara tecken på sjukdom, så bör man vända sig till vårdcentralen om man inte lyckas komma tillrätta med problemen på egen hand.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.