Psykisk Hälsa

Psykisk Hälsa

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa innefattar emotionella, psykiska och socialt välmående. Det påverkar hur vi tänker, känner och agerar. Det bidrar även till att bestämma hur vi hanterar stress, förhåller oss till människor och i våra beslut som vi tar. Psykisk hälsa är viktigt i alla steg i våra liv, från barndomen, till tonåren och i vuxenlivet.

Om du någon gång i ditt liv upplever psykiska problem, så kan det sätt att tänka, ditt humör och beteende ha påverkats. Många faktorer bidrar till psykisk problem, som exempelvis: Biologiska faktorer såsom gener eller vår hjärnfunktion

Livserfarenheter, som ex. trauman eller misshandel/övergreppPsykiska problem i familjens historiaPsykiska problem är vanligt, men hjälp finns tillgängligt att få. Personer med psykiska problem kan må bättre och många blir helt friska.

Tidiga tecken på psykiska problem

Är du osäker på om du eller någon du känner lever med psykiska problem? Om du känner igen en eller flera av följande känslor eller beteenden kan det vara ett tidigt varningstecken på att det finns ett problem:

 • Äter eller sover för mycket eller för lite
 • Stöter bort människor eller undviker vanliga aktiviteter
 • Lite energi eller ingen energi alls
 • Känner sig nedstämd och som att ingenting har någon mening
 • Har oförklarliga verkar och smärtor
 • Känner sig hopplös och hjälplös
 • Röker, dricker eller tar mer droger än vanligtKänner dig ovanlig förvirrad, glömsk, arg, irriterad, orolig eller rädd
 • Skriker åt eller bråkar med familj och vänner
 • Upplever drastiska humörsvängningar som skapar problem i relationer
 • Har ständiga tankar och minnen som du inte kan få ur ditt huvud
 • Hör röster eller tror på saker som inte är sannaTänker på att skada dig själv eller andra
 • Oförmåga att utföra dagliga uppgifter/aktiviteter som att ta hand om dina barn eller gå till skola eller arbete.

Psykiska hälsa och välmående

En positiv psykisk hälsa låter människor: Förstå sin fulla potentialHantera daglig stressArbeta produktivtBidra med meningsfulla handlingar till samhället

Olika sätt för att bibehålla en positiv psykisk hälsa

 • Skaffa professionell hjälp om du behöver det
 • Socialisera dig
 • Var positiv
 • Var fysiskt aktiv
 • Hjälp andra
 • Få tillräckligt med sömn
 • Utveckla dina förmåga att hantera olika situationer


På GoMentor kan du få professionell hjälp via legitimerade psykologer, terapeuter och coacher. Du har möjlighet att få hjälp via GoMentor 24/7 som erbjuder dig terapi, vägledning och coaching oavsett var du befinner dig eller vilken tid på dygnet du behöver prata med din rådgivare.

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.