Fobier

Fobier

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Alla är rädda för något någon gång i deras liv. Att vara rädd ibland kan vara en hälsosam reaktion på osäkerheter eller faror i världen. Det kan hjälpa dig att reagera på ett lämpligt sätt när du befinner dig i en svår situation. Fobier är dock något annat. En fobi kan påverka ditt liv negativt och leda till att du undviker situationer som du helst inte vill undvika. Om du ifrågasätter intensiteten och frekvensen av din rädsla kan identifieringen av att fobin vara första steget till mer lugn och frihet.


Vad är en fobi? 

Det är sant att alla är rädda för något någon gång i deras liv, men alla har en fobi. Vad är då skillnaden? Vad gör det ena till en normal reaktion och det andra till en hotfull psykisk sjukdom? För att ta reda på detta följer nedan definitionen av en fobi och förknippade ord till sjukdomen. 


Definitionen på fobi

Psykologer definierar fobi som en intensiv, irrationell och olämplig rädsla, där rädslan är extrem överväldigande och överdriven. 


Fobi är en extrem ångest som kan få en person att helt stanna upp och uppleva panikångest. Symptomen påminner om symptomen som förekommer vid andra ångestsjukdomar, som ex. andningssvårigheter, hjärtklappning och andra fysiska och psykiska tecken. Om du upplever symptomen ofta när du är i kontakt med något särskilt eller i en särskild situation, så kan man oftast sätta en diagnos för fobin och man kan börja behandla det.

 

Symptom på fobi

När du känner fobi för något så kan det liknas vid att du får en panikattack. Symptom på en panikattack inkluderar:

Fysiska symptom:

 • En kvävande känsla
 • Frossa eller varma vallningar
 • Fjärilar i magen
 • Smärta eller tryck i bröstet
 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Svettningar
 • Avdomning
 • Hjärtklappning
 • Känner sig svag
 • Torr mun
 • Ringer i öronen


Psykiska symptom:

Om din fobiska reaktion är svår kan du också ha psykologiska symtom. Du kanske då känner en intensiv rädsla för att förlora kontrollen. Du kanske är rädd för att svimma. Du kan till och med bli förvirrad. När reaktionen är tillräckligt intensiv kanske du känner en rädsla för att dö. På lång sikt är personer med fobi mer benägna att bli deprimerade än andra.


Beteendemässiga symptom:

Beteendemässiga symptom ger dig känsla av att du måste undvika den extrema rädslan som är associerad med det som triggar fobin.


Du förändrar och anpassar dina vanor efter fobin så att du kan leva med mer ro utan att uppleva rädslan. Du undviker platser som kan trigga igång fobin eller så undviker du att träffa människor om du har social fobi. Du kan till och med vara så rädd att möta dessa situationer att du undviker att lämna ditt hem. Du förändrar dina vanor så att du kan leva fredligt utan rädsla. Du kan undvika platser där du kan utlösta till att ha ett fobiskt svar. Du kan undvika att träffa människor om du har social fobi. Du kan till och med vara så rädd att möta dessa triggers att du inte lämnar ditt hem alls.


Vanliga fobier

Det finns många olika fobier som kan påverka människor på samma sätt, men det är olika saker och situationer som kan trigga igång ångesten. Nedan är en lista över de mest vanliga fobierna: 

 • Arachnofobi - ångest för spindlar
 • Social fobi - ångest vid sociala situationer
 • Flygfobi - ångest för att flyga
 • Klaustrofobi - ångest för slutna utrymmen
 • Akrofobi - ångest för höjder 
 • Emetofobi - ångest för kräkning
 • Carcinomatofobi - ångest för cancer
 • Keraunofobi - ångest för åska
 • Thanatofobi - ångest för döda saker eller döden
 • Mysofobi - ångest för smuts
 • Trypanofobi - ångest för nålar
 • Cynofobi - ångest för hundar
 • Afobia - ångest för ormar
 • Xenofobi - ångest för främlingar


Olika typer av fobier

Fobier kan delas upp i tre olika typer: specifik fobi, social fobi och agorafobi. Specifik fobi är en enkel fobi, medan social fobi och agorafobi är komplexa fobier. Specifika fobier har typiskt endast en lättare igångsättare. Komplexa fobier har igångsättare som är svårare att känna igen. 


Specifik fobi

En specifik fobi är en irrationell och ihållande rädsla för en särskild sak. Vid specifik fobi är det endast en sak som sätter igång rädslan. Om har fobi för ormar, kan du bli rädd om du ser en orm i det vilda, på ett zoo eller även om du ser en video på en orm på social media. När du inte längre ser en orm eller någonting som liknar en orm, då är du inte mer rädd än någon annan. 


Social fobi

Social fobi är en rädsla för att befinna sig på offentliga platser eller i sociala situationer. Du kan känna dig rädd, känslig och få ångest. När du har social fobi kan du undvika dessa situationer, även om du missar roliga aktiviteter eller karriärmöjligheter. Det du fruktar mest kring sociala situationer är att du kommer bli offentligt förödmjukad eller dömd. Det skiljer sig från att vara blyg, eftersom att det är så extremt. Du får en fobisk reaktion kring sociala sammanhang, det är inte bara att du känner dig obekväm i ett socialt sammanhang. 


Agorafobi

Agorafobi är en extrem variant av fobi som innebär att vara i situationer där du inte kan fly. Du har en lång lista av rädslor som du förknippar med att befinna dig i offentliga sammanhang, till exempel: 

 • Rädsla för öppna ytor
 • Rädsla för hissar
 • Rädsla för stängda utrymmen
 • Rädsla för folkmassor


Dessa rädslor kan få dig att dra dig undan från världen. Du kanske till och med stannar hemma så mycket som möjligt för att undvika dessa rädslor.


Orsaker till fobier

Enkla fobier skapas ofta någon gång tidigt i barndomen eller tidigt i vuxen ålder. Du har en skrämmande upplevelse och din reaktion är så stark att den följer med dig och att du känner att du kan möta denna rädsla igen. Du kan också få en enkel fobi om du var närvarande när någon annan fick en panikattack över en enkel rädsla. Som barn lär du dig allt du ser, så du lär dig i princip att ha samma fobi som någon annan nära dig. Det är inte så lätt att identifiera vad som orsakade fobier som faller in i den komplexa kategorin. Vissa studier har visat att det kan vara generiskt eller på grund av tidigare erfarenheter. 


Bota fobi med behandling

Det finns en rad olika behandlingar som har visats sig vara effektiva för att hjälp människor med deras fobier. Medicinering kan göra dig lugnare, men en mer långsiktig effekt är möjlig genom terapi, som exempelvis kognitiv beteendemässig terapi och virtuell verklighetsterapi. Du kan få behandling redan idag med terapi och coaching online via GoMentor. GoMentor erbjuder även GoMentor 24/7 som är en online-plattform där du kan få en legitimerad psykolog, terapeut eller coach som är utbildad till att hjälpa människor med deras fobier. Ge dig själv en möjlighet till ett bättre och gladare liv - redan idag! Läs mer om hur vi kan hjälpa dig via terapi och coaching på GoMentor.


Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.