Social fobi

Social fobi

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Social fobi

Social fobi kan bäst beskrivas som ångest vid att delta i olika sociala sammanhang. Idag är det en relativt vanlig ångest och experter menar att väldigt många lider av en grad av social ångest. Det kan bli ett kroniskt problem som snabbt skär ner på livskvaliteten. Du kan lida av det under en längre period som är jobbig att leva med. Denna fobi gör det svårt att vara social med andra människor och i vissa tillfällen helt omöjligt. 


Social fobi är förknippat med ångest och missbruk

Social fobi är en panikångest som leder till att man känner extrem nervositet i en rad olika sociala situationer. Även om det för någon kan vara normalt att vara tillbakadragen eller nervös i andras närvaro, kan det vara extremt intensivt för någon annan och därmed göra det nästan helt omöjligt för dem att fungera i samhället. För högt blodtryck och puls samt andra tecken som påminner om panikattack kan också förekomma, vilket innebär att det är en svår mental kamp. 


Utöver detta kan det även leda till missbruk, eftersom att man försöker att ta till medicin för att få sig själv att slappna av i sociala situationer. Missbruk av alkohol och droger i sociala sammanhang kan tyda på att man upplever ångest i sociala sammanhang. 


Symtom och risk vid social fobi

Mildare former av social fobi är faktiskt ganska vanligt i ett barns uppväxt. Denna form av rädsla kommer från barndomen och förknippas med rädsla för främmande. Detta kan fortsätta i vuxnas liv, där det kan utvecklas till en extrem självinsikt, rädsla för avvisning och rädsla för att tala inför större publik mm. Oftast försvinner dessa tillstånd när en person blir vuxen och det kan mest uttryckas vid att man är tillbakadragen och genererad. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på om dessa tillstånd utvecklad sig till kroniska tillstånd av social fobi som påverkar det dagliga livet. 


De som lider av kronisk social fobi har ofta symptom som framkallats av ångest från sociala sammanhang. Ångest för offentliga förödmjukelser, extrema svettningar och röda utslag, medvetet undvika sociala situationer samt en tro på att man blir dömd för ens offentliga uppförande är alla symtom på social fobi. Det finns också andra, mer specifika former för social fobi som ex. att äta ute eller använda offentliga toaletter. Tecken på social fobi:

  • För högt blodtryck
  • För hög puls
  • Rädsla för sociala situationer
  • Nervositet
  • Missbruk


  Eftersom att man inte kan undvika sociala interaktioner, kan den sociala fobin förvärras med tiden och skada ditt personliga välbefinnande på grund av ångesten. Dessutom kan den konstanta oron över vad andra tänker om en leda till att du undviker sociala sammanhang helt och håller, och i värsta fall kan det leda till agorafobi. Social fobi kan också vara resultatet av en sjukdom som hypotyreos.


  Behandling för social fobi

  De finns en rad olika behandlingar för social ångest och dessa kan variera beroende på vilken typ och grad av social ångest du har. Ångesten kan kontrolleras med hjälp av terapi, övningar och i vissa fall medicin. Om du upplever social fobi/ångest kan behandling med hjälp av en psykolog eller terapeut vara den hjälp du behöver. GoMentor erbjuder terapeuter som vet allt om social fobi och som kan hjälpa dig att hantera det. Nervositet och oro är normala mänskliga känslor men om de går överstyr och påverkar ens förmåga att leva ett normalt och produktivt liv kan det vara ett tecken på att man bör vara uppmärksam på det och skaffa hjälp. Få hjälp och prata med en psykolog eller terapeut online redan idag.

  Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

  Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
  Prova terapi online

  Social fobi

  Vi samarbetar med  Om du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.