Autism

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är autism?

Autism är en funktionsnedsättning med symptom som kan ses som en mental svårighet, då det påverkar en persons sociala interaktion och kommunikationsförmåga. Tillståndet är medfött och visas oftast inom de första tre åren av barnets liv. Det är en samlad funktionsnedsättning som visas i många olika former och grader. Det är än en allvarligare funktionsnedsättning är aspergers syndrom, som den lätt kan förväxlas med. Symptomen är primärt svårigheter att agera socialt, långsam eller ingen språkutveckling och tillbakadragande. Vissa barn med har överkänsliga sinnen, men det gäller inte alla med autism. De senaste åren har man dock kommit långt när det kommer till behandling av autism, där du kan få hjälp med autism online via GoMentor. Det kan ibland vara nödvändigt att få hjälp med att hantera situationer och tillstånd, där autismen är väldigt framträdande och ger allvarliga utmaningar i personlighetsutvecklingen och i livssituationen.

Symptomer på autism

Barn behandlas oftast för autism, då diagnosen ofta blir ställd redan i tidig ålder. Diagnosen är dock också förekommande bland unga och vuxna som har sitt sätt att leva med det. Eftersom att alla barn är olika, kan det vara svårt att diagnostisera autism utan riktiga test. Här följer dock några av de mest vanliga tecken på autism:

  • Saknar eller bristande kommunikationsförmåga
  • Saknar förmåga att agera socialt, ex. att få vänner och behålla dem
  • Långsam eller saknar språkutveckling
  • Överkänsliga sinnen - smak, känsel, doft, hörsel och syn
  • Tendens att lätt bli överstimulerad eller överväldigad i sociala situationer


Om ditt barn visar några av dessa symptom är det viktigt att man ställer en diagnos, så att man kan starta en behandling. På grund av funktionsnedsättningen finns det ett antal biverkningar som följer med den, men som kan undvikas med rätt behandling av diagnosen.

Koppling mellan autism och ADHD

Många förväxlar ofta autism med ADHD. Dessa två diagnoser är dock helt olika, även om det finns några likheter. Autism är en medfödd funktionsnedsättning som visar sig i form av bristande språkutveckling, förmåga att socialisera sig samt repetitivt beteende, medan ADHD är en funktionsnedsättning i uppmärksamhet och beteende, som innebär svårigheter att organisera, planera, uppfatta och komma ihåg saker. Därför ska de två diagnoserna ses som helt olika, och även när det kommer till behandlingen av diagnoserna. Dock kan man se en genetisk koppling mellan diagnoserna, då man hittat en överlappning i generna hos barn och unga som fått diagnosen. De gemensamma symptomen mellan ADHD och autism är bland annat att problem med att socialisera sig och svårigheter att kontrollera sitt beteende. 

Behandling av autism

Terapi är en viktig del i behandlingen av autism. Genom GoMentor kan du få online terapi i kombination med rådgivning från våra specialister som är utbildade inom området och som känner till de särskilda behoven som barn med autism har och där du bland annat kan få hjälp och stöd med utvecklingen av de sociala kompetenserna. Ju tidigare du lägger en behandlingsplan, desto bättre kommer resultaten att bli. Därför är det viktigt att starta behandlingen redan när man är barn, så att det är lättare att leva med diagnosen som vuxen. Med en behandlingsplan som är baserad på barnets individuella behov, kommer terapi och vägledande utbildning kunna hjälpa till att lättare hantera diagnosen. På GoMentor tror vi på att barn med autism kan lära sig att leva ett liv så som de önskar. GoMentor 24/7 är en bra lösning för dig som vill ha ett bekvämt, billigt och effektivt sätt att behandla autism, då du kan prata med en leg. psykolog eller terapeut online precis när du behöver det, via telefon, läsplatta eller dator dygnet runt. 

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Autism

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.