ADHD

ADHD

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är ADHD?

Det finns massor av information - både bra och dålig - om ADHD, men det är fortfarande många människor som inte förstår vad begreppet egentligen innebär. Det kan definieras utifrån den engelska förkortningen - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - som är en funktionsnedsättning som påverkar ett barns beteende, exempelvis i form av hyperaktivitet, impulsivt beteende eller ouppmärksamhet. Beteendestörningen är antingen relaterat till en av dessa eller en kombination av alla tre. Symptomen varierar väldigt från barn till barn, men det finns behandlingsmetoder oavsett vilka symptom som man har. Med GoMentor 24/7 kan du få hjälp med ADHD precis när du behöver det - när som helst och var som helst.

Definition och symptom på ADHD

Det finns två typer av uppmärksamhetsstörningar - en ouppmärksamhet och hyperaktivitet samt impulsivitet. Symptomen varierar beroende på vilken typ man pratar om, men de typiska tecken innebär följande:

  • Bristande förmåga att vara uppmärksam och visa inlevelse
  • Bristande situationsförmåga
  • Bristande förmåga att hålla fokus
  • Hyperaktivitet
  • Bristande förmåga att genomföra aktiviteter och handlingar
  • Problem med att organisera saker
  • Svårt att leka tyst
  • Överdriven talan
  • Otålig


Som sagt tidigare, så varierar symptomen beroende på vilken typ av ADHD som det handlar om. Ovanstående tecken kan ge dig en bild kring om diagnosen är ditt problem. När ADHD diagnostiseras, så är det viktigt att man undersöker alla de olika behandlingsmöjligheterna. Om man endast behandlar ADHD genom medicinering finns det risk för att detta leder till ett beroende. Om det inte behandlas, finns det risk för att diagnosen leder till andra psykiska problem, som depression och beroende. Därför är terapi och rådgivning bra metoder för att hjälpa dig.

Koppling mellan ADHD och autism

Även om ADHD är en beteendestörning och autism utvecklingsstörning, ser man ofta en genetiska koppling mellan de två diagnoserna. Det grundar sig i att man har funnit en överlappande gen hos de barn och vuxna som har fått en av de två diagnoserna. Några av de gemensamma symptomerna som ofta förekommer är bl.a. problem med att socialisera sig samt svårigheter med att kontrollera sitt beteende. Hos personer som har diagnosen är det särskilt brist på situationskänsla som kan göra det svårt i en social interaktion. Skillnaden är dock att ADHD är en ouppmärksamhets- och beteendestörning som skapar problem när det kommer till att organisera, planera, uppfatta och komma ihåg saker. Autism däremot, är en genomgående utvecklingsstörning som visar sig i form av en begränsad utveckling av ett barn språk, förmåga att socialisera sig och repetitivt beteende. 

Effektiv och billig hjälp med ADHD

På grund av de risker som är förknippade med diagnosen, så är det viktigt att man får behandling - helst i form av terapi, istället för medicinering. GoMentor 24/7 erbjuder online terapi för ADHD, där du kan prata med experter inom området precis när du behöver det, oavsett tid och plats. 

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

ADHD

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.