Utmattning

Utmattning

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Utmattningssyndrom

Om du har känt dig stressad under en längre period, vilket har resulterat i att du känner hopplöshet och helt utmattad, då kan du vara påväg att bli utbränd. När du är utbränd känns alla typer av problem oöverskådliga, allt känns jobbigt och det är svårt att känna att du bryr dig om någonting överhuvudtaget längre, om inte minst om dig själv. Den nedstämdhet som orsakad av utbrändheten kan komma att hota ditt jobb, dina relationer och din hälsa. Men om du lär dig att känna igen varningstecken kan du vidta åtgärder för att förhindra att du blir utbränd. Om du redan blivit utbränd och lider av ett sk. utmattningssyndrom finns det en del saker du kan göra för att återfå balans, positivitet och hopp igen. 

Numera används diagnosen utmattningssyndrom för att beskriva de följder som långvarig och svår stress kan föra med sig. Tidigare användes andra begrepp som exempelvis utmattningsdepression eller utbrändhet för att beskriva tillståndet.

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är ett tillstånd av känslomässig, fysisk och psykisk utmattning som orsakats av överdriven och långvarig stress. Du lider av utmattningssyndrom när du känner att allt är oöverskådligt, när du känner dig emotionellt dränerad och inkapabel till att hantera konstanta vardagliga uppgifter. Samtidigt som stressen fortsätter, börjar du tappa intresse och motivation för det som, från allra första början, fick dig att anta den roll du tagit.
När man blir utmattad minskar det din produktivitet och du tappar din energi, vilket gör att du känner dig alltmer hjälplös. hopplös och irriterad. Snart känner du att du inte har så mycket mer att ge. 

De negativa effekterna av utmattningssyndrom påverkar alla områden i ditt liv - ditt hem, ditt arbete och ditt sociala liv. Utmattning kan även resultera i långvariga förändringar i din kropp som gör dig mer mottaglig för sjukdomar som ex. förkylningar och influensa. På grund av de konsekvenser som utbrändhet kan leda till är det viktigt att hantera utmattningen direkt.

Utmattningssyndrom symtom

Du kan vara påväg att bli utbränd om: 

 • Varje dag känns som en dålig dag
 • Att bry dig om jobb eller hemmet känns som slöseri på energi
 • Du är alltid utmattad
 • Majoriteten av din dag spenderas på uppgifter som du antingen finner tråkiga eller överväldigande
 • Du känner att det inte spelar någon roll vad du gör för det gör ändå ingen skillnad


De flesta har dagar där vi känner inte känner något hopp, är stressade eller känner att vi inte får någon uppskattning - och det krävs mycket för att vi ska ta oss upp ur sängen. Om du dock känner på detta sätt ofta, kan du vara utbränd.

Utbrändhet är ett tillstånd som gradvis utvecklas. Tecken och symptomerna är subtila i början, men blir värre med tiden. Tänk på de tidiga symtomen som varningstecken på att något är fel och att det är något som man behöver vara uppmärksam på. Om du är uppmärksam och aktivt reducerar din stress, kan du förhindra att du totalt faller samman. Om du ignorerar dem kan det dock leda till att du blir utbränd.

Fysisk utmattning

 • Känner dig ofta trött
 • Försämrat immunförsvar och konstant sjuk
 • Konstant huvudvärk och muskelsmärtor
 • Förändrade vanor kring aptit eller sömn


Psykisk utmattning

 • Känner sig misslyckad och osäker på sig själv
 • Känner sig hopplös, låst och ser ingen utväg
 • Känner sig övergiven och ensam
 • Tappat motivation
 • Ökat negativt synsätt
 • Känner att man inte uppnår något


Beteendemässiga förändringar vid utmattning

 • Drar sig från sina ansvar
 • Isolerar sig från andra
 • Tar längre tid att få saker gjorda
 • Använder mat, droger eller alkohol för att hantera situationen
 • Tar ut din frustration på andra
 • Struntar i ditt jobb eller kommer in sent och går tidigt


Test: Se om du lider av utmattningssyndrom

Stress och utmattning

Utmattningssyndrom kan vara ett resultat av konstant stress, men det är inte samma sak som för mycket stress. För mycket stress kan kräva för mycket av dig fysiskt och psykiskt. Men stressade människor kan fortfarande se att de kan återfå kontrollen och att situationen kommer att bli bättre. 

Utbrändhet, eller utmattningssyndrom, innebär å andra sidan att man känner sig tom och mentalt utmattad, har ingen motivation och har slutat att bry sig. Personer som lider av utmattningssyndrom ser inget hopp om en positiv förändring i sin situation. När du känner stress har du en känsla av att du drunknar i uppgifter och ansvar, medan utbrändhet är en känsla av att du känner dig helt uttorkad. Ofta är du medveten om att du befinner dig i mycket stress, men det är inte alltid man märker när man börjar bli utbränd.


Orsaker till utbrändhet

Arbetsrelaterade orsaker till utbrändhet:

 • Känner att man har lite eller ingen kontroll över sitt jobb
 • Känner att man får för lite uppskattning för sina prestationer
 • Otydliga eller för många olika förväntningar kring jobbet
 • Jobbet är inte utmanande eller för monotont
 • Jobbar i en miljö med mycket press eller som är kaotisk
 • Livsstilsrelaterade orsaker till utbrändhet:
 • Arbetar för mycket och får för lite tid till sitt sociala liv eller till vila
 • Saknar nära eller stöttande relationer
 • Tar på sig för mycket ansvar, utan någon hjälp från andra
 • Får inte tillräckligt med sömn


Personlighetsdrag som kan leda till utbrändhet:

Perfektionistiska egenskaper: det finns aldrig något som är tillräckligt bra
Pessimistiskt synsätt på sig själv eller på omvärlden
Kontrollbehov: vill helst inte delegera uppgifter till andra
Högpresterande: Typ A-personlighet

Då är det dags att agera

Om du märker av de varningstecken på att du håller på att bli utbränd eller om du redan har nått den punkten, så kommer det att bli mycket värre om du inte tar tag i utmattningen och fortsätter som du alltid gjort. Det kommer bara skada dig ännu mer, både psykiskt och fysiskt. Nu är det dags att pausa och byta riktning genom att lära dig hur du kan hjälpa dig själv att övervinna din utbrändhet och återgå till att bli en friskare och positivare person igen.

Så tar du kontroll över din (kommande) utmattning:

 • Definiera och känna igen: Var uppmärksam på varningstecken för utbrändhet
 • Byt riktning: Gör inte mer skada, utan byt riktning genom att söka hjälp och stöd för att hantera din stress
 • Motståndskraft: Bygg upp din motståndskraft mot stress genom att ta hand om din psykiska och fysiska hälsa

Behandling utmattningssyndrom

Via GoMentor kan du få prata med en legitimerad psykolog eller terapeut om din utmattning och som kan hjälpa dig hur du ska övervinna din utmattningssyndrom. GoMentor erbjuder även online terapi och coaching via GoMentor 24/7 som innebär att du kan få prata med en psykolog, terapeut eller coach online när det passar dig, via chatt, live-chatt och videosamtal. I jämförelse med traditionell terapi och coaching är det ca 60% billigare, det är inga väntetider och bekvämare för dig att få hjälp då du kan prata med din personliga rådgivare hemma från soffan.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Utmattning

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.