Tvångstankar (OCD)

Tvångstankar (OCD)

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är tvångstankar?

Tvångssyndrom (Tvångstankar eller OCD=Obsessive Compulsive Disorder) är ett ångestsyndrom som fångar personen i cyklar av tvångstankar och tvångshandlingar. Några symptom på OCD innebär irrationell rädsla som leder till tvångsbeteende. Rädslan gäller ofta smuts, bakterier, göra skada på andra och andra objekt och känslor. Vanligt tvångsbeteende kan vara att räkna föremål, slå på och stänga av ljud, äta mat på ett visst sätt eller upprepa fraser och ord om och om igen. För vissa kommer dettaa ångestsyndrom att vara en handikappande psykisk störning som tar bort ens förmåga att vara social i samfundet. Även om man ännu inte inte vet allt om denna störning, menar man att det är en kemisk obalans i hjärnan. Mer specifikt kan OCD förknippas med en obalans av serotonin som orsakas av att man handlar utanför vissa mönster. Missbruk, relationsproblem, stress och andra miljörelaterade faktorer sägs spela en roll i förhållande till utvecklingen av tvångstankar. Därför är behandling av tillståndet viktigt, även om symptomen kan vara milda. Med online terapi via GoMentor 24/7 kan du få hjälp precis när du behöver det, läs mer här.  

Symptom på Tvångstankar/OCD

De flesta och tydligaste symptomen på OCD förknippad med rädsla. För några är det en rädsla för vissa objekt, medan det för andra är en rädsla för vissa tankar. Beteenden kan vara en rädsla för smuts, bakterier eller ett ständigt behov av symmetri. Denna rädsla ersätts av en tillfredsställelse när en liten handling i samband med besattheten blir utförd. För vissa kan en rädsla för smuts och bakterier orsaka en ritual där du ofta tvättar dina händer. Andra kan ha problem med trapport, dörrhandtag eller andra föremål i vardagen. De mer specifika förhållandena varierar från person till person, men går i allmänhet att relatera till irrationell rädsla och ritualer som ska utföras för att hantera rädslan. Nedan är de vanligaste symptomen på OCD:

  • Besatthet

  • Tvångshandlingar

  • Irrationell rädsla 

Få hjälp att hantera dina tvångstankar

För några kan deras tvångstankar vara milda och ändå tillåta dem att leva ett normalt liv. Ofta ställs en diagnos för tillståndet, vilket kan göra det lättare för den utsatta att acceptera det faktum att man har störningen och lättare kan hantera den. Om den inte behandlas, kan problemet dock bli ännu värre med tiden. Terapi, psykoterapi och rådgivning kan hjälpa dig att ge dig det stöd och den vägledning som behövs för att du ska kunna lära dig att hantera tillståndet och vara säker på att att det inte tar över ditt liv. Det kan vara svårt att bekämpa symptomen på tvångstankar, men med de specialister på GoMentor 24/7 kan du få all den kunskap och det stöd som behövs, precis när du behöver det. Här är det vanligast att man jobbar med beteendeterapi för att arbeta med och hantera tvångstankarna. 

Obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning

Perfektionism är ofta en positiv egenskap - men om det blir en besatthet av kontroll, ordning och regler, kan det vara ett tecken på en obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning. Även om det påminner om andra obsessiv-kompulsiva störningar, så innebär det inte att man använder sig av ritualer. Istället innebär obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning ofta att man har extremt svårt att upprätthålla relationer. Med GoMentor 24/7 som plattform kan du få terapi för obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning som kan hjälpa dig med alla dessa symptom. Det är en hjälp till de som lever ett liv efter strikta beteendemönster. Att leva ett liv där det inte finns utrymme för flexibilitet och anpassning kan få enorma konsekvenser.

Det finns inte konkreta bevis på vilka orsakerna är till obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning, men dålig uppfostran sägs spela en stor roll om man utvecklar denna störning eller inte. Arv kan även spela en roll, då man menar att en saknad av känslomässigt anknytning i barndomen kan vara en primär orsak. När barn konstant straffas och sällan belönas, kan symptomerna på obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning visa sig som en försvarsmekanism. Om den inte behandlas, kan beteendet följa med in i vuxenlivet och leda till allvarliga konsekvenser för att kunna fungera både socialt och karriärmässigt.

Symptom på obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning

God arbetsmoral är en sak. Men om du är tvångsmässigt dedikerad till ditt arbete eller en hobby, kan det vara ett tecken på en obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning. Brist på flexibilitet och förmåga att tappa bort saker är andra vanliga symptom. Ofta är personer med denna sjukdom perfektionister. Det kan leda till en stark fascination till regler, system och detaljrika aktiviteter. Om det inte behandlas kan obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning leda till ett antal problem såsom relationer, som är en del i ett normalt och hälsosamt liv. Nedan kan du se de vanligaste symtomen på sjukdomen: 

  • Överdrivet lojal till arbete eller andra aktiviteter

  • Icke flexibel

  • Har svårt att slänga saker

  • Tendens att vara snål

  • Fascinerad av detaljer, regler och ordning

  • Svårt att låta andra göra saker

Behandling av OCD/obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning

Beteendeterapi är den rekommenderade behandlingsmetoden för obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning. GoMentor 24/7 erbjuder behandling mot störningen, där du kan prata med en personlig rådgivare när du vill, oavsett tid och plats - precis när du behöver det. Våra har terapeuter som är specialiserade inom området och andra personlighetsstörningar, och de kan vägleda dig kring hur du ska hantera symptomen. När man har en obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning, kan stöd och råd göra en stor skillnad för om behandlingen lyckas, och därför förbättrar våra specialister hela tiden deras kompetenser för att ge dig bästa möjliga hjälp. Få hjälp och prata med en specialist redan idag via GoMentor 24/7. 

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.