Posttraumatisk Stress (PTSD)

Posttraumatisk Stress (PTSD)

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Posttraumatisk stress (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom ett ångestsyndrom som orsakats av en traumatisk och ofta livsavgörande sammanhang i en persons liv. Även om omständigheterna kan variera är symptomen för posttraumatiskt stressyndrom ofta detsamma.

Sömnproblem, återkommande händelser samt ett undvikande från och att tala om händelsen är alla tydliga tecken på posttraumatiskt stressyndrom. Även om syndromet ofta ses hos soldater, kan även andra lida av det. Symptomerna uppstår ofta i upp till sex månader efter att händelsen inträffat. Man känner inte till de konkreta orsakerna till detta, utöver den traumatiska händelsen, men man kan få terapi och rådgivning som kan hjälpa en med dessa symptom.  

Symptom på posttraumatisk stress

Även om tecken på posttraumatisk stress kan variera från person till person, så visar de sig typiskt efter en traumatisk händelse i ens liv. Många får posttraumatisk stress efter att ha varit i krig. Några av de fysiska tecken på detta lidande kännetecknas ofta vid sömnbesvär - sömnlöshet, mardrömmar eller en blandning av dessa. Några människor upplever att de lever i händelsen igen och igen och emellanåt hallucinerar. Många drar sig från att träffa sina vänner och sin familj av olika orsaker. I vilken grad som dessa symptom på posttraumatisk stress påverkar den enskilda personen varierar, beroende på den traumatiska upplevelsen. Några tycker att symptomerna är starka att de vill medicinera sig själva, vilket kan leda till tablett- eller alkoholmissbruk. Innan detta blir verklighet, bör du överväga att ta hjälp och behandling för posttraumatisk stress.

Tecken på posttraumatisk stress:

  • Sömnproblem

  • Återupplever den traumatiska upplevelsen

  • Undvikande

  • Lägger skuld på de överlevande

Hjälp och behandling för posttraumatisk stress

Behandling av posttraumatisk stress kan hjälpa dig att dämpa symptomens intensitet. Det kan vara tufft att hantera posttraumatisk stress, särskilt om du står helt själv med det. Med online terapi och rådgivning via GoMentor kan du få hjälp från terapeuter som har den rätta kompetensen och kunskapen till att hjälpa dig med posttraumatisk stress. Oavsett vilken upplevelse som har varit orsaken till posttraumatisk stress, kan psykoterapi hjälpa dig med alla de utmaningar som är kopplat till det. Även om du inte kan gå tillbaka i tiden och undvika denna upplevelse, kan du arbeta med att bli bättre på att se framåt utan att låta det som varit påverka dig negativt. Få hjälp och prata med en leg. psykolog, terapeut eller coach idag via GoMentor.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Posttraumatisk Stress (PTSD)

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.