Individuell terapi

Individuell terapi

By

Last updated at januari 24, 2020

Reviewers Louise Ridderstad

Vad är terapi?

Individuell terapi är en gemensam process mellan en terapeut och en person i terapi. Vanliga mål med terapin i ett individuellt samtal kan vara att inspirera till förändring eller förbättra livskvaliteten hos individen. Människor kan söka terapi för att få hjälp med problem som är svåra att hantera ensam. Individuell terapi kallas också terapi, psykosocial terapi, samtalsterapi och rådgivning.


Terapi kan hjälpa dig att övervinna hinder som är negativa för ditt välbefinnande. Det kan resultera i mer positiva känslor, som exempelvis självkänsla. I terapi kan du lära dig att hantera svåra situationer, fatta hälsosamma beslut och nå mål. Vissa tycker om att gå i terapi för att bli mer självmedvetna om sig själva, medan andra går i terapi för personlig utveckling.

När ska jag söka terapi?

Det kan vara dags att söka terapi om ett problem skapar oro eller hindrar dig i ditt vardagliga liv. Oro kan leda till negativa tankar, känslor, beteenden och till och med påverka din kropp i form av smärta eller trötthet. Det är viktigt att du inte väntar till det stadie att symptomen blir alltför allvarliga innan du söker terapi. Det är bäst att söka terapi om du ofta känner dig olycklig eller hopplös kring problemen i ditt liv. Terapi kan även hjälpa dig om du inte kan fokusera på arbete eller skola, är beroende eller om du känner att du vill skada dig själv eller någon annan.


Vissa undviker att gå i terapi och det kan finnas olika anledningar till detta. Några av dessa anledningar kan vara:

  • Oro kring stigmat som kan vara kring psykisk vård
  • Känslor av skam när man pratar om sina känslor
  • Att inte vilja erkänna något som är fel
  • Rädsla för att diskussionerna i terapin inte kommer att hållas konfidentiella
  • Ekonomiska skäl


Dock visar statistik att psykiska ohälsa är väldigt vanligt i Sverige. I åldersgruppen 16-29 år uppgav var tredje kvinna och var femte man att de hade nedsatt psykisk välbefinnande.


Därför är det viktigt att förstå att det finns hjälp att få som kan förbättra ditt välbefinnande. Terapeuter är utbildade till att vägleda, rådgiva och bibehålla konfidentialitet. De är vana att hjälpa människor att arbeta sig igenom känsliga problem. Dock kan det sociala stigmat fortfarande uppstå, men människor börjar bli mer bekväma med att prata om psykiska ohälsa med någon som de litar på.


En professionell terapeut kan hjälpa dig att förändra din livsstil. De kan även hjälpa dig att identifiera underliggande orsaker till symptomen och erbjuda strategier för att förändra negativa tankar och beteenden. Terapi kan rådgiva och vägleda dig till att hantera symtom, minska stress och förbättra din livskvalitet.


Vad kan terapi hjälpa mig med?


Hur fungerar terapi?

Den första terapi-sessionen fokuserar ofta på att samla information. Terapeuten pratar med dig om ditt fysiska, psykiska och emotionella förflutna. De diskuterar även de områden som har gjort att personen sökt terapi. Det kan ta några sessioner innan terapeuten har en bra förståelse av situationen och först då kan de arbeta på problemen och bestämma hur man på bästa möjliga sätt ska ta sig an dem.


Du som går i terapin kan även vid första sessionen bestämma dig för om terapeutens arbetssätt passar dina behov. Att hitta en terapeut som du känner dig bekväm med, vilket är avgörande för att behandlingen ska kunna hjälpa dig. Det är viktigt att prata om vilken typ av terapi man kommer att använda, behandlingsmål, sessionslängd och hur många sessioner som kommer att behövas.


Många terapeuter uppmuntrar till att låta individen tala mest under sessionen. Till en början kan det vara svårt att prata om sitt förflutna och sina nuvarande problem - sessionerna kan väcka starka känslor. Det är möjligt att bli upprörd, arg eller ledsen under behandlingen, men terapeuten kan dock hjälpa dig att bygga upp ett förtroende och bli mer bekväm när sessionerna fortskrider.


Terapeuten kan ge dig “hemläxor” för att hjälpa dig att gå djupare in på de områden som diskuteras i terapin. I terapin kan du även ställa frågor när du vill under processen. Under tidens gång kommer du att uppleva att du blir på bättre humör och får hälsosammare tankemönster.


Terapi online

GoMentor är ett lätt och bekvämt sätt att få individuell terapi online. På plattformen har du möjlighet att välja mellan ett brett utbud av rådgivare med olika expertiser, samtidigt som du har möjlighet att välja mellan många olika sätt att kommunicera med din rådgivare exempelvis från ditt hem genom chatt eller videosamtal.


Alla psykologer, terapeuter och coacher på GoMentor är certifierade och arbeta efter dina behov. Du har möjlighet att få personligt anpassade sessioner som kan hållas där det passar dig, även på vägen till jobbet. Med denna tillgänglighet kan även den som har ett pressat schema hitta tid till att förbättra sitt liv.


----------------

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa

https://en.wikipedia.org/wiki/Therapy


Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.