Beroende

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Beroende och missbruk kan definieras som en varaktig och skadlig användning av droger som tobak, alkohol, kokain, hasch eller liknande. Denna skadliga konsumtion förändrar ens sinnestillstånd i form av att man slappnar av/finner ro eller blir euforisk. Missbruket kan också uppstå som en form av självmedicinering som ska dämpa symtomen på psykisk sjukdom eller sorg. Ett exempel kan vara en person som har social ångest och vill dämpa ångesten för att göra det lättare att vara omkring andra människor.

Ett missbruk uppstår inte från den ena dagen till den andra, utan det utvecklas över längre tid när personen använder ett eller flera av de valda drogerna oftare och oftare och i större mängder. Man ser symptomen på missbruket när man är beroende av drogerna - antingen psykiskt eller fysiskt, eller både och.

Symptom och beteende vid missbruk

  • Man måste använda större och större mängder för att få samma effekt
  • Man upplever både fysiska och psykiska smärtor om man inte får drogerna (abstinenssymptom)
  • Det är viktigare att ta drogerna än att ta ansvar och ta hänsyn till andra människor (som ex. jobb, studier och familj).
   • Man har svårt att kontrollera användningen av drogerna
    • Du fortsätter att använda drogen trots att du har insett att det är skadligt

    De skadliga effekterna kan vara både fysiska (cirros, dåligt allmäntillstånd), psykiska (dåliga minnen, depression) och sociala (frånvaro från skolan eller arbetet, kris i familjen, förlust av vänner). Innan drogmissbruket leder till försämrad livskvalitet och beroende, är det viktigt att söka hjälp. Du kan läsa mer om hur du kan få hjälp av en professionell terapeut med ditt beroende/missbruk här. 

    Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

    Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
    Prova terapi online

    Beroende

    Vi samarbetar med    Om du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.