Nätberoende

Nätberoende

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Idag diskuterar man fortfarande överdriven användning av internet och huruvida det kan räknas som ett typ av beroende. Denna typ av beroende är nära kopplad till datorberoende och innebär en överdriven spenderad tid användning på internet, sociala medier, online-spel, chatt m.m. som påverkar andra aspekter av ens liv. Symptomerna på internetberoende är överdriven spenderad tid på internet, trötthet (på grund av brist på sömn) och bristande förmåga att fungera i sociala sammanhang, oavsett om det är på jobbet eller i relationen. Även om många inte tar internetberoende på allvar, så förstår vi på GoMentor att det är viktigt att dessa människor får den hjälp de behöver för att det inte ska påverka andra delar i deras liv negativt. För de som har ett internetberoende, kan online-terapi vara det första steget i rätt riktning. 

Symptom på internetberoende

Här är några av de mest kända symptomen på denna typ av beroende:

  • Tidsmissbruk - Överdrivet mycket tid spenderat på internet varje dag över en längre period.

  • Pengamissbruk - Att spendera pengar på saker som främjar användningen av internet, t.ex. vid köp av internetpaket på mobiltelefon eller liknande.

  • Brist på sömn - Som följd av den överdrivna tiden som är spenderad på internet, går det även ut över sömn och sömnkvaliteten. Om så mycket tid och energi spenderas på internet så att det går utöver hälsan, kan det vara ett tecken på missbruk.

  • Sociala utmaningar- Svårigheter i att hantera andra människor, både i skolan och på jobbet på grund av tiden man spenderar på ex. sociala medier.

  • Dåliga akademiska och professionella resultat - Om man inte presterar i skolan eller på jobbet, eftersom att det hela tiden bortprioriteras till förmån för tiden och energin som läggs på internet, är detta en varningstecken. 


Det kan vara svårt för vissa att inse att de har ett problem, även om de känner igen sig i några av de ovanstående symptomen. GoMentor 24/7 erbjuder därför online terapi för att du ska få hjälp precis när du behöver det, oavsett tid och plats. 

Hjälp och behandling av internetmissbruk

Även om vissa tycker att internetmissbruk inte är så allvarligt, så kan det trots allt påverka personens liv på många olika aspekter i dennes liv. GoMentor 24/7 erbjuder lätt, billig och bekväm terapi online som du kan ha tillgång till dygnet runt, oavsett tid och plats - via mobilen, läsplattan eller datorn. Genom att ta hjälp kan du ta första steget till att få en mer balanserad vardag. Behandlingen av ett sådant beroende fokuserar på gränser och begränsningar, som också är vanligt förekommande i andra typer av beteendeterapi. Läs mer om GoMentor 24/7 och våra olika abonnemangsalternativ.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Nätberoende

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.