Familj

Familj

By

Last updated at januari 28, 2020

Reviewers Louise Ridderstad

Familjeproblem

När familjer söker rådgivning är det ofta på grund av att de har kommit till en punkt att de inte längre kan lösa problemen själva, men även att de känner igen de problem och orsaker som skapar problemen. Många familjer klarar inte av att hantera konflikterna själva och om dessa konflikter inte blir lösta kan det leda att de hamnar i en kris. När familjer befinner sig i en krissituation känner sig en eller flera familjemedlemmar fångade i den svåra situationen och tar då hastiga beslut och handlingar för att lindra sin smärta och stressen runt situationen. 


Det är under krissituationer som personer och familjer antingen kämpar eller flyr situationen. Några sätt för vuxna att fly situationen: 

 • jobba övertid
 • mer tid på gymmet
 • utöva mer eller mer tid till gamla eller existerande hobbies/intressen
 • gå ut efter jobbet
 • misshandel
 • otrohet
 • separation och/eller skilsmässa


Några sätt för tonåringar att fly situationen:

 • datorspel
 • vänner och sociala aktiviteter
 • telefon och sociala medier
 • sover
 • droger
 • rymmer


Terapi för familjer

Ett viktigt steg för att du ska söka hjälp är att du måste förstå att det inte är något fel med att ta hjälp när familjen är i en emotionell kris. När familjer befinner sig i legala eller hälsokriser, så är det inte ofta man tvekar på att ta upp telefonen eller gå på nätet för att söka om hjälp. Människor ska inte behöva sätta sig själva i emotionell smärta och liksom legala- och hälsoproblem hålls även emotionella problem konfidentiellt.


Rådgivning och terapi för familjer i kris kan hjälpa dem att känna sig trygga och fria i att uttrycka sina känslor, ställa frågor och brainstorma idéer. Så fort en familj med en problem går igenom sin kris med rådgivaren, kan de börja arbeta med strategier för att förbättra kommunikationen och bygga upp eller återuppbygga en hälsosam relationer. Familjer i rådgivning/terapi kan lära sig att exempelvis:

 • förmågan att lyssna
 • hur man ska undvika ett dåligt språk
 • att veta vad som triggar en
 • undvika det som kan utlösa ett problem/diskussion
 • att respektera gränser
 • kommunikationsförmåga
 • uttrycka empati
 • hur man ogillar handlingar, men tycker om personen ändå
 • hur man frågar om hjälp


Familjerådgivning online 

Ovanstående lista är inte komplett. Det finns många anledningar till varför man ska söka familjerådgivning. En orsak till varför man inte söker rådgivning är att många familjer kan ha svårt att hitta tid till att åka till terapin.


På GoMentor har du möjlighet till terapi online via GoMentor 24/7 som gör det möjligt för er att få terapi och coaching precis när ni behöver det, oavsett plats och tid. Ni kan skriva och prata med en leg. psykolog, terapeut eller coach hemifrån via antingen telefonen, läsplattan eller datorn, vilket betyder att ni inte behöver planera in en tid som passar er båda, ni slipper transportsträckan till ett fysiskt möte och ni slipper skaffa barnvakt för att få till ett möte.


Studier har visat att online terapi är minst lika effektivt som traditionell terapi, dessutom är det billigare, bekvämare och enklare än traditionell terapi - speciellt för er som familj. 

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Familj

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.