Förhållande

Förhållande

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Relationer kräver tid och alla relationer kommer att både möta stora och små utmaningar. Små, vardagliga ting som stressar dig kan påverka din relation och stora stressfaktorer kan hota stabiliteten i ditt förhållande. Så länge bägge parter är villiga att hantera situationen och tillsammans hitta en lösning som passar båda, men när man inte löser problemen skapas det mer irritation och dåliga vanor utvecklas, vilket gör att din relation sätts på prov.

Effekter av ett dåligt förhållande

Långvariga relationsproblem eller stress kan ha negativ påverkan på din psykiska hälsa och kan leda till ex. depression eller ångest för den ena eller bägge parter. Problem i relationen kan även påverka ens självkänsla och leda till känslor som skuld, skam och ilska. Ibland kan ett beroendeframkallande beteende som ex. drogmissbruk hos en eller bägge parter leda till att man undviker att konfrontera grunden till konflikterna i ens förhållande. Problem i förhållandet kan även påverka familjemedlemmar, som exempelvis barn som återkommande gånger vittnar dessa konflikter mellan föräldrarna.

Test: Lever du i en ohälsosam relation?


Parterapi

Man söker ofta parterapi när problemen i ens förhållande stör vardagen och när den ena partnern/eller bägge parter är osäkra på om de ska fortsätta vara tillsammans. Många söker hjälp i förhoppningen om att terapeuten ska kunna hjälpa dem på något sätt, även om de inte riktigt vet hur. Vissa par vill förbättra sin kommunikation, sitt intima förhållande eller lära sig att hantera en ny period i deras liv. Andra hoppas på att terapeuten kan förmedla parternas olika känslor och åsikter, eller hjälpa dem att komma fram till vilken partner som har rätt.

Det är inte vanligt att parterapeuter väljer en sida eller rekommenderar ett par att avsluta sitt förhållande med varandra.

Terapeuten hjälper istället parterna till att öppna upp sig, utan mål om att “rädda” förhållandet. Parterapeuter stöttar och hjälper parterna att uppnå målen som parterna gemensamt har satt upp och hjälper dem att uttrycka sina behov och känslor på ett tydligare sätt och bli bättre på att lyssna på sin partner.

För att parterapi ska kunna hjälpa er i ert förhållande, krävs det att bägge parter är överens om att gå i parterapin. Bägge parter ska vara ärliga, ha intresse i att arbeta på förhållandet och vara villig att stå upp för sitt ansvar i situationen.

Hjälp för att lösa problem i förhållandet

GoMentor har en rad olika och legitimerade psykologer, terapeuter och coacher som har expertis när det kommer till relationer och förhållanden och som kan hjälpa er att hitta tillbaka till varandra eller för att få er på rätt spår igen. GoMentor erbjuder även GoMentor 24/7 där du har möjlighet att få terapi online när du vill, var du vill. Du kan få hjälp precis när det passar dig genom att prata online via din telefon, läsplatta eller dator. Få terapi online redan idag via GoMentor 24/7. 

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.