Problem hos barn och tonåringar

Problem hos barn och tonåringar

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Barn och tonåringar bygger upp social förmåga och emotionell intelligens när de växer upp. Dessa ting leder ofta till hälsosamma, lyckliga liv. Men några barn har känslor eller ett beter sig på sätt som skadar deras välmående.

Genom att lära sig om barns psykiska hälsoproblem kan du öka din kunskap om hur du kan hjälpa dem. Det kan hjälpa dig med hur du ska interagera mer effektivt med ditt barn. Genom att träffa en terapeut kan du lära dig detta. Det är även fördelaktigt för ditt barn eller tonåring att träffa en terapeut eller rådgivare, då terapi kan vara en trygg plats för barn att bearbeta sina tankar och känslor.

Riskerna för psykiska problem hos barn och tonåringar

Barn möter många utmaningar under sin utveckling, men det är också en naturlig del i att växa upp. Vissa psykiska hälsotillstånd kan göra dessa utmaningar att möta och kan uppstå vid vissa situationer i ett barns liv. Det kan handla om traumatiska upplevelser, som exempelvis mobbning. Det kan också uppstå när man skiftar miljö, som exempelvis att flytta till ett nytt hem. 

Varje barn reagerar olika på olika situationer och förändringar. Vissa situationer gör stor påverkan på ett barns eller en tonårings psykiska hälsa, som exempelvis:

 • När man får ett syskon

 • Förlorar en person man tycker om, som en familjemedlem eller ett djur

 • Psykisk eller sexuell misshandel

 • Fattigdom eller hemlöshet

 • Våld

 • Flytta till en ny plats eller gå i en ny skola

 • Bli mobbad

 • Ta på sig för mycket ansvar i förhållande till deras ålder

 • Skilsmässa eller separation hos föräldrarna


Vanliga hälsoproblem hos barn och tonåringar:

 • ADHD

 • Beteendemässiga svårigheter

 • Ångest

 • Depression

 • Autism

 • Tourette Syndrom


Tips för att prata med barn om terapi

Barn kan vara rädda för att möta en vuxen som de inte känner. Dessa tips kan hjälpa föräldrar när de ska prata med sina barn om terapi:

 • Få dem att förstå att de inte hamnat i problem

 • Träna på aktivt lyssnande

 • Förbli öppen, autentisk och avslappnad

 • Normalisera/neutralisera deras problem

 • Förklara är där för att hjälpa och stötta

 • Låt barnen - speciellt tonåringarna - veta att terapin är en tryggt och privat plats att dela med sig av sina tankar och åsikter.

 • Låt dem få veta att du kommer att bli varnad om det finns risker kring deras egen säkerhet. 


Terapi eller rådgivning för barn och tonåringar

Olika typer av terapi fokuserar på att hantera känslor eller upplevelser. Detta kan vara utmanande för små barn. Rådgivare använder sig ofta av metoder som gör att barn lättare kan uttrycka sig, dvs. icke-verbalt. Exempelvis lek-terapi, sandplay terapi och konst-terapi kan hjälpa barn att uttrycka sig. 


Familjeterapi kan vara fördelaktigt för barn och tonåringar. Vid denna typ av terapi går man som familj till en sådan session, men barn kan även gå till en sådan session själv. Familjeterapi kan hjälpa tonåringar och föräldrar att bibehålla ett hälsosamt förhållande till varandra och kan även hjälpa till att hantera förändringar i familjen. 


Du kan även utveckla dina förmågor eller kunskaper som förälder in denna typ av terapi. Parent Child Interaction Therapy (PCIT) är en effektiv metod och denna typ av metod kan hjälpa när ett barns beteende är svårt att hantera. 


Du, ditt barn eller ni tillsammans kan få hjälp av en psykolog, terapeut eller coach via GoMentor med just er situation. GoMentor erbjuder även terapi och coaching online via GoMentor 24/7 - ett billigare, bekvämare och lättare sätt för dig och ditt barn att få hjälp med era utmaningar, oavsett tid och plats.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Problem hos barn och tonåringar

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.