Kommunikationsproblem

Kommunikationsproblem

By

Last updated at januari 22, 2020

Reviewers GoMentor

Kommunikationsproblem i relationer

Kommunikationen är ofta en faktor till problem i relationer. Ofta märker man av när det finns oro och irritation i ett förhållande, men man kanske inte kopplar det till dålig kommunikation. Vissa par pratar ofta om vardagliga frågor och aktiviteter och anser sig vara goda kommunikatörer, när de faktiskt istället undviker diskussionen om problem som faktiskt kan ha stor påverkan på relationen.


Par som tar kommunikationen på allvar och arbetar på att förbättra kommunikationen sinsemellan känner att det hjälper för att lösa de konflikter de möter.


Emotionella och psykologiska problem som kan ha sin grund i relationer i tidig barndom, tidigare relationer eller andra områden i livet kan också påverka din relation med din partner, eftersom att dessa problem kan skapa emotionella problem som är svåra att tala om eller diskutera med en partner. När den ena parten i en relation stöter på problem eller svårigheter, men inte kommunicerar detta till den andre, kan den andre ta illa vid sig och känna sig utanför, vilket kan ha en negativ påverkan på ert förhållande. Effektiv kommunikation i en relation är en nödvändig aspekt i en hälsosamt relation och när kommunikationsproblem uppstår i relationer eller mellan familjemedlemmar, kan terapi hjälpa er att hantera dessa problem och upptäcka vad som är de underliggande orsakerna till dem.


Terapi och coaching online för kommunikationsproblem

Det finns många terapeutiska möjligheter att välja mellan om man upplever sig ha kommunikationsproblem. Beroende på din situation kan du få hjälp via antingen parterapi, familjeterapi eller individuell rådgivning.


En legitimerad och erfaren terapeut kan hjälpa individer att utvärdera sitt kommunikationssätt och därefter se över om dennes kommunikationsstil går i linje med personens tankar, behov och mål. Om man känner sig missförstådd kan man i terapi analysera vad som är orsaken till vad som får dem att misstolka andras synpunkter eller felaktigt förmedla sina egna tankar och idéer. Terapi kan hjälpa dig att förbättra både kvaliteten, kvantiteten och frekvensen av er kommunikation.


Få hjälp med era kommunikationsproblem online

På GoMentor finns legitimerade terapeuter online som väntar på att få hjälpa och vägleda dig och din partner eller dig och din familjemedlem till att förbättra er relation. Parterapi och familjeterapi kan hjälpa er precis när det passar er. Eftersom att det är online kan ni prata med er terapeut eller psykolog precis när det passar er, utan att behöva koordinera med arbete, familj eller transport. Dessutom är det billigare än traditionell fysisk terapi och coaching.


Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.