Makt i förhållande

Makt i förhållande

By

Last updated at januari 21, 2020

Reviewers Louise Ridderstad

Makt är en persons förmåga att utöva sin kontroll och inflytande. Makt kan påverka ett förhållande mellan två eller flera personer.


Makt påverkar alla aspekter av det sociala livet, allt från arbetsplatsen till ditt hem. Makt är inte i sig ett negativt laddat ord. Ett exempel på detta kan en förälders förmåga påverka deras små barns handlingar och hjälpa dem att hålla sig borta från skadan, men om en person missbrukar sin makt har denne kapacitet att göra stor skada.


När en individ utsätts för olämpliga makthandlingar kan det skapa stor oro. Likaså om en person med mycket makt inte vet hur man ska hantera den på ett produktivt och etiskt sätt. En terapeut kan hjälpa personer inom alla möjliga konflikter att utveckla en hälsosammare maktdynamik i deras relationer.


Makt i relationer

Det kan skapa problem när det finns en obalans i makten som finns i ett förhållande. Till exempel om en person tjänar mer pengar än den andra partnern, kan det göra att personen sig berättigad till att fatta alla beslut kring hur pengarna spenderas utan att höra med den andra partnern. I vissa fall där detta missbrukas kan personen försöka begränsa sin partners makt genom att isolera och hota partnern och på så sätt få full kontroll över vad denne gör.

Samtidigt kan partnern utan makt bli bitter och känna att man tas för givet, vilket kan göra att de börjar dra sig ur förhållandet för att skydda sin egen självkänsla. Till exempel kan personen som anser sig inte vara lika attraktiv i jämförelse med den andra börja bli osäker och undvika intimitet.


Få hjälp med maktkamperna i ditt förhållande

Om du känner att du påverkas av makten i ditt förhållande, kan parterapi hjälpa er att prata om era problem och utveckla ett mer hälsosamt beteende.

GoMentor erbjuder dig att prata med en legitimerad psykolog, terapeut eller coach online via chatt eller videosamtal när det passar dig/er.


GoMentor 24/7 är online-plattformen på GoMentor som erbjuder rådgivning och terapi online. GoMentor 24/7 fungerar på samma sätt som traditionell rådgivning. Den enda skillnaden är att sessionerna på GoMentor 24/7 hålls online, där du har möjlighet att prata om din situation och dina problem genom videosamtal eller chatt.


Med GoMentor 24/7 sparar du både tid, energi och pengar. Du slipper ta dig till en fysisk plats, vilket ger dig mer flexibilitet i din kalender. Sist men inte minst, är det väldigt prisvärt.


Sedan GoMentor grundades år 2010 har GoMentor utvecklats till att bli nordens största plattform inom samtalsterapi och coaching och har haft mer än 200 000 bokningar på plattformen. Vi har över 700 legitimerade rådgivare på plattformen som kan hjälpa dig med alla typer av problem - både personliga och par-eller familjerelaterade problem.

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.