Svartsjuka

Svartsjuka

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är svartsjuka? 

Svartsjuka är ofta en överväldigande känsla av osäkerhet om en potentiell förlust eller obalans i vad man har möjlighet att erbjuda. Termen används också för att beskriva en känsla som är förknippad med att tillhöra en annan person, till exempel som partner eller som vän. 

De flesta människor upplever svartsjuka emellanåt, men extrem svartsjuka kan skada vardagslivet. Personer som upplever att svartsjuka påverkar deras liv kan överväga att gå och prata med en terapeut för att få en bättre förståelse kring vad som är orsaken till denna känsla.

Svartsjuk vs. avundsjuk

Svartsjuka blir ofta förväxlat med avundsjuka, men det är två olika känslor och varje ord har sin egen definition. Medan svartsjuka kan beskrivas som en rädsla för att en annan person tar något tillhör eller något som du anser tillhöra dig, är avundsjuka å andra sidan något som tillhör någon annan. Oavsett så skapar både svartsjuka och avundsjuka en osäker känsla.

Avundsjuka är mer benäget att orsaka sorg eller en känsla av förändring, medan svartsjuka väcker mer ilska och att man blir bitter. Ibland uppstår svartsjuka och avund samtidigt. När någon känner sig svartsjuk, kan de även bli avundsjuka på personen som orsakar att de känner sig svartsjuka från allra första början.

Till exempel när en kvinna vill köpa samma bil som hennes granne, då kommer hon med största sannolikhet känna avund och inte svartsjuka. Men en ung mans bästa vän som spenderar all sin tid med hans nya partner, kan å andra sidan uppleva både svartsjuka och avund. Han känner avund för deras relation och vill ha en egen partner, men kan även vara svartsjuk på sin bästa väns nya relation, då bäste vännen inte tänker över att de spenderar mindre tid tillsamman än tidigare. 

Tecken på svartsjuka

Om en person är svartsjuk kommer denne att visa det på en rad olika sätt. Svartsjuka beteenden kan vara subtila och milda. Det finns även extrem svartsjuka som kan göra så att människor att agerar våldsamt och kan komma till att skada andra. Tecken på svartsjuka kan vara: 

 • Ilska mot en person eller situation som inkräktar på något som du bryr dig om.

 • Ilska mot en vän eller partner när de inte kan spendera tid med dig

 • Svårt att känna sig glad för en kollegas skull om de uppnår något som gärna ville ha.

 • Känslan av att man inte tycker om den nya personen i personens liv som man tycker om - den känslan är svår att förklara. T.ex. en pappa kan känna fientlighet gentemot hans dotter nya partner, trots att det är en bra partner.

 • Djup sorg eller känslan av distans från en partner, vän eller någon man tycker om.

Det är normalt att känna sig svartsjuk, men det kan hjälpa att få någon form av stöd när man känner några av dessa starka känslor av svartsjuka, speciellt om de grundar sig i djupare känslor som är relaterade till självkänsla, tillit eller kontroll. 

Olika typer av svartsjuka

Svartsjuka är en vanlig känsla och det förekommer hos de flesta människor. Eftersom att det kan förekomma i många olika situationer kommer svartsjuka i många olika former. Några typer av svartsjuka kan vara:

 • Svartsjuka i relationer: Denna typ av svartsjuka grundar sig i rädslan av att bli ersatt av någon annan i en värdefull relation. Några exempel på detta kan vara en kvinna som är arg på hennes man som flirtar med en annan kvinna, en man som känner sig osäker när man hans partner spenderar mycket tid med sina vänner eller en tonåring som är irriterad på sin syster för att hon går på bio med hennes bästa vän hela hösten kan också känna svartsjuka.

 • Svartsjuka som är kopplat till makt och status: Denna typ av svartsjuka uppstår oftast på arbetsplatsen, då det är relaterat till konkurrens. Till exempel, en man som är svartsjuk på sin kollega som blir befordrad innan han själv blir det.

 • Onormal svartsjuka: Även kallad extrem svartsjuka, kan vara ett tecken på underliggande psykiska problem som schizofreni, ångest eller kontrollproblem. Man förklarar ofta svartsjuka som att det uppstår hos en person som är i en relation och som har är irrationellt orolig över sin partners lojalitet, vilket kan leda till att personen reagerar våldsamt mot sin partner.

  Det är normalt att uppleva en viss form av svartsjuka i ett kärleksförhållande och det anses inte alltid att vara ohälsosamt. Det kan endast betyda att det är någon som bryr sig om deras förhållande.

  Svartsjuka kan dock bli ohälsosamt när det uppstår kontinuerligt, är intensivt och irrationellt. En person som upplever en kraftig sexuell svartsjuka kan ha problem att lita på deras partner, vilket kan leda till att personen undersöker partnerns mail, telefon och följer efter personen i hemlighet. Om partnern upplever detta beteende, kan det hända att svartsjukan är ett problem för ert förhållande.

  Orsaker till svartsjuka

  Människor kan bli svartsjuka av olika skäl. Ofta grundar sig svartsjukan i kommunikationsproblem, låg självkänsla, ensamhet eller personliga begränsningar. Andra orsaker till svartsjuka kan vara: 

  • Syskon-svartsjuka: Syskon kan bli svartsjuka eller avundsjuka när de uppfattar att deras syskon får mer kärlek, uppmärksamhet eller saker från föräldrarna.

  • Osäkerhet: Om en person i en kärleksfull eller icke-kärleksfull relation bryr sig om relationen, men känner osäkerhet i den - då kan svartsjuka uppstå. Svartsjuka eller osäkerhet kan också uppstå på arbetsplatsen när folk känner att något hotas deras position. 

  • Konkurrens: Stark konkurrens mellan vänner, syskon eller kollegor kan leda till svartsjuka om riskerna att förlora är höga.

  • Perfektionism: Människor som perfektionistiska egenskaper kan bli svartsjuka om de ofta jämför sig själva med andra. Dessa jämförelser kan även skapa avund. Svartsjuka kan även uppstå när personen med perfektionistiska egenskaper inte gläds åt någon annans framgång, då det påverkar deras egen framgång.

  • Tillitsproblem: Svåra tillitsproblem i förhållanden kan göra att folk blir svartsjuka när deras vän eller partner spenderar tid med andra personer. 

  Svartsjuka har kopplats till både aggressioner och låg självkänsla hos ungdomar. Ungdomar som upplever att deras vänskap med deras vänner hotas har även visat sig ha lägre självkänsla och känner sig mer ensamma än de som inte känner sig hotade. Det har visat sig att flickor ofta känner mer svartsjuka än pojkar. En anledning till detta kan vara, som studien indikerar, att flickor ofta förväntar sig mer lojalitet och empati från sina vänner.

  Få hjälp med din svartsjuka

  När svartsjukan är långvarig, intensiv och allvarlig kan det betyda att det finns underliggande psykiska problem hos denna person. Vissa psykiska problem och symptom som associeras med svartsjuka kan vara: 

  Om du tror att det kan finnas underliggande psykiska problem som kan vara orsaken till svartsjukan kan du få effektiv hjälp här på GoMentor via en psykolog, terapeut eller coach. GoMentor erbjuder även GoMentor 24/7 som är en plattform där du kan få hjälp online - det är både lättare, billigare och bekvämare än traditionell terapi. 

  Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

  Vi samarbetar med  Om du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.