Skilsmässa och separation

Skilsmässa och separation

By

Last updated at januari 12, 2020

Reviewers GoMentor

Funderar du på att separera?

En skilsmässa eller en separation sker när två människor bestämmer sig för att avsluta förhållandet på grund av deras olikheter eller att de inte är sams. Det är väldigt individuellt hur man reagerar på en sådan händelse, men det finns några särskilda känslomässiga faser som man går igenom vid denna situation. Från de första funderingarna om skilsmässa, där steget till att skilsmässa faktiskt sker känns overkligt, då ett sådant beslut kan vara tufft, särskilt om det är barn inblandade. Det finns därför många faser förknippade med en skilsmässa eller en separation som man bör förhålla sig till. För vissa är det ganska lätt att gå igenom en sådan process och kan på egen hand hantera och bearbeta känslorna som följer med en skilsmässa. När det finns barn inblandade, kan denna process dock kännas ännu mer komplicerad. 

Hur separerar man från varandra? 

När det uppstår problem i förhållandet och man inte tar tag i problemen, är risken att man avbryter förhållandet eller skiljer sig. När två parter inte är redo att arbeta med sina olikheter på ett effektivt sätt är det svårt att förbättra något som håller på att förstöras. Problemen varierar och alla har olika toleranströskel, men när det slutar i skilsmässa eller att man gör slut, kan det finnas många känslomässiga utmaningar att förhålla sig till. De följer oftast ett mönster, där ett känslomässigt läge leder till ett annat. Oavsett vilka problem som har resulterat i skilsmässan finns det många olika metoder för att lära sig att hantera en skilsmässa och allt vad det innebär. Även om skilsmässa är alltmer vanligt och accepterat än vad det varit tidigare, finns det fortfarande många som tycker det är svårt att veta hur man ska ta sig igenom den. Det är inte helt ovanligt att det leder till en rad känslomässiga symptom: 

 • Depression
 • Ilska
 • Hämndlysten
 • Ledsamhet
 • Sorg
 • Utmattning
 • Skuld

Skilsmässobarn

En stor utmaning som är utmärkande vid skilsmässor är när barn är involverade. Det kan vara svårt att komma överens om hur mycket barnen ska involveras och hur man dela på dem som föräldrar. Det uppstår många frågetecken och osäkerhet som gör situationen väldigt utmanande och svårhanterlig. Det påverkas dock av hur skilsmässan har gått och om parterna har kommit överens om vad som ska hända härnäst. Om det däremot handlar om svek, otrohet eller lögner kan det vara svårare att ta hänsyn till barnen, då det ofta finns massor av negativa känslor mellan föräldrarna. Det kan ge känslan av osäkerhet, skuld, ilska och övergivenhet hos barnen som kan leda till att de på lång sikt blir introverta, mer känsliga eller till och med utvecklar depression om de inte involveras i processen. Därför är det viktigt att samarbeta, både i och efter skilsmässan, så att man inte “glömmer bort” barnen.

Om man är osäker på om man kan klara detta själv finns det en rad olika terapeuter och psykologer på GoMentor som kan hjälpa dig att hantera skilsmässan och barnen, så att ni tar er igenom denna process på bästa möjliga sätt, både under och efter skilsmässan.

Få hjälp med skilsmässan eller separationen

När det handlar om skilsmässor är det först och främst viktigt att klargöra om ni är överens om att skiljas. Om ni inte är överens ska ni först söka om skilsmässa, där ni efter 6 månader kan skilja er om ni inte kommer överens om skilsmässa innan det. Om ni befinner er i någon av ovanstående situationer, men inte är överens om skilsmässa, är det möjligt att skilja sig direkt om:

 • En av parterna har varit otrogen
 • Ni har bott var för sig i minimum 2 år på grund av att ni inte kommer överens
 • En av parterna har varit våldsam mot den andra och eventuellt också mot ert/era barn.
 • En av parterna är redan gift med en annan (tvegifte)
 • En av parterna har fört bort ert/era gemensamma barn utomlands.

Som tidigare nämnt, så är det en bra idé att överväga att gå i terapi under skilsmässan för  att göra processen så smidig som möjligt. På GoMentor erbjuder vi en rad olika terapeuter och psykologer som finns här för att hjälpa alla involverade parter i skilsmässan och få situationen till att bli så bra som möjligt.

Separation

Vissa par beslutar sig för att temporärt separera, så att parterna kan få lite tid till att tänka över situationen. Separation och skilsmässa behöver inte ha en koppling till varandra, men det är vanligtvis ett steg man tar innan man väljer att separera, vilket innebär att parterna lever var för sig och inte har ett intimt förhållande. När man tar ett steg tillbaka och tittar på situationen från en annan synvinkel kan man dock inse att man har haft något speciellt mellan varandra som är värt att arbeta på. Om barn är involverade, kan en separation vara ännu mer problematiskt. Här på GoMentor erbjuder vi experter som är specialiserade på skilsmässor och separationer som kan hjälp dig att hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Hjälper det att separera?

Kärlek är både härligt och kan vara jobbigt på samma gång. Likaså kan det vara svårt att definiera vad det är som gör att människor blir förälskade i  varandra och varför kärleken mellan två parter kan försvinna lika snabbt. När man glömmer bort varför man blev förälskad är det lätt att man börjar växa ifrån varandra. Detta är en av de mest vanliga orsakerna till varför folk separerar. Det resulterar ofta i känslor som skuld, ilska och att känner sig ledsen. På samma sätt kan en separation eller skilsmässa ge båda parter möjlighet att ta ett steg tillbaka och se på situationen från en annan vinkel. Men hjälper det att separera? Svaret på denna fråga är beror på parternas inställning och det beror även på hur man hanterar separationen. Många separationer slutar ofta i att man avslutar kontakten helt och hållet. Parterapi kan dock göra en stor skillnad för om förhållandet kommer att kunna hålla eller inte. Om man inte får terapi eller coaching när förhållandet inte känns bra längre, kan det snabbt sluta i att man växer ifrån varandra. Vägledning och coaching kan ha en väldigt positiv påverkan på förhållandet och kan göra så att förhållandet förbättras eller räddas. 

Få hjälp vid separation

Våra terapeuter kan ge dig praktiska tips och råd kring hur du kan hantera separationen på bästa möjliga sätt. Ibland behöver vissa bara lite tid ifrån varandra - och terapi - för att förstå hur mycket de egentligen tycker om och bryr sig om varandra. Andra behöver mer tid för att inse detta. Med ordentlig vägledning, rådgivning och stöd kan en separation visa sig vara en stor vändpunkt för ett förhållande. På GoMentor är det även möjligt att få terapi och coaching online - både lättare, billigare och bekvämare för bägge parter.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.