Sammansatta familjer

Sammansatta familjer

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

En sammansatt familj är en familj som skapas när ett par med barn från tidigare förhållande önskar att leva ihop. Många barn är på något sätt en del av en sammansatt familj. En sammansatt familj är inte en vanlig familj, eftersom att det kan finnas en känslomässig skillnad i förhållande till dina egna barn, som ofta är dina och din partners biologiska barn. Likaså kan det finnas en skillnad i förhållandet som ett barn har med sina egna föräldrar och den andra vuxna personen. Att skapa en ny familj med en partner upplevs inte alltid som något positivt, utan kan även skapa konflikter och oönskade reaktioner. I sådana tillfällen kan det vara fördelaktigt att ta hjälp, rådgivning och stöd från en professionell och legitimerad terapeut, psykolog eller coach.


Många frånskilda gifter sig igen och aldrig någonsin tidigare har så stor av befolkningen levt i så många sammansatta familjer som i dagens samhälle. Det kan vara svårt för en sammansatt familj att jämföra det med eller efterlikna sin egen kärnfamilj. 


Vanliga utmaningar i relationen

Under den första tiden när man skapar en ny familj med en ny partner kan det vara lite kaotiskt. Barnen ska vänja sig till att deras familj ändrar sig, till den nya vuxna personen och till eventuella syskon. De vuxna ska klargöra sina roller och de förväntningar de har på varandra och deras nya bonusbarn. Samtidigt ska de vuxnas relationer växa, utvecklas och stärkas. I kärnfamiljen har de vuxna ofta redan haft tid till förälskelsen, stärkt sitt förhållande och har en grundläggande kärlek till varandra innan deras första barn kommer till världen. När man skapar en ny familj med en ny partner ko "hela paketet" på en och samma gång. Om det endast är den en parten som tar med sig barn in i relationen det göra det lite enklare, eftersom att det finns färre familjemedlemmar som man ska ta hänsyn till. Dock kan det leda till andra problem. Kanske befinner sig de två vuxna på olika ställen i livet, där den ena är på väg in i vuxenlivet och allt vad det innebär när det kommer till förpliktelser, barn och samliv, medan den andra parten redan har gått igenom detta.


Som styvförälder

Det är inte ovanligt att man inte sammansatta upplever obehagliga känslor som leder till skam och osäkerhet. När kärnfamiljen vanligtvis består av relativt stabila delsystem i form av mamma, pappa och syskon, ser delsystemen i sammansätt familj olika ut. Man kan beskriva det som en uppdelning av "insiders" och "outsiders". En styvförälder kommer att fungera som en outsider eftersom att han/hon inte känner till familjens regler. Det kan uppfattas som en osäker position som både partner, icke-förälder och som styvförälder och som snabbt kan ge känslan av att vara tredje hjulet. En styvmamma- eller pappa ska samtidigt förhålla sig till barnets biologiska föräldrar, vilket kan leda till svartsjuka. Alla har ett förflutet, men en vuxen med barn tar med sig sitt förflutna in i den nya relationen. Svartsjukan kan vara både mot barnet och expartnern till sin partner. Det kommer oundvikligen uppstå irritationer till barnet och det är ofta svårt att erkänna detta som styvmamma-eller pappa när man inte förväntar sig att vara svartsjuk på ett litet barn och när man kanske hade förhoppningen av att älska barnet som om det var ens eget. Styvförälder kan även uppleva ilska och frustration gentemot sin partner som generellt sett har det ganska lätt - då han/hon får kärlek från sin nya partner och från sina barn. 


Mor-/farförälder med barn i ny relation

Även om partnern med barn är en "insider" så kan det ofta vara lika svårt för denne att anpassa sig till den nya vardagen. Man kan känna en väldig press på att få allt att fungera. Det är många personer som ska känna sig sedda och älskade när man skapar en ny familj. Partnern med barn känner ofta dåligt samvete över att ha medverkat till separationen av barnens kärnfamilj, ha lämnat sin expartner och att ha svikit sin egen familj m.m. Du kan även känna osäkerhet: Kan min partner hantera detta stor ansvar som jag lägger på honom/henne? Blir jag lämnad? I så fall, kan jag utsätta mina barn för ytterligare en separation? 

I sådana situationer som beskrivits ovan kan parterapi eller familjeterapi vara en bra hjälp i det nya vardagen.


Barn i sammansatta familjer

Det kan ofta vara stressande för barn att sättas in i en ny familj. Även om man ofta talar om barnets förälder i denna situation, kan barnet även uppleva denna situation som kritik på sig själv. Barnet kan komma att visa motstånd mot förälderns nya partner, då barnet vill vara lojal mot sin biologiska förälder som kanske inte skaffat sig en ny partner. Barnet kan även känna svartsjuka mot sin förälders nya partner då förälskelsen kan leda att mycket av den uppmärksamhet som ett barn tidigare har upplevt går till den nya partnern. Dessutom kan den nya partnern dra med sig sina egna barn in i förhållandet, som barnet nu måste förhålla sig till. Här kan det uppstå svartsjuka, eller att man inte bryr sig om/har intresse för sina nya syskon. 


Terapi och coaching online

Det kan vara svårt att få ihop alla delar och att skapa en ny familj med sammanhållning när det inte är din kärnfamilj - men det går! Studier visar att det oftast är de två första åren i en ny sammansatt familj som är stressig och turbulent, och att många upplever lugn och glädje i familjelivet efter de två första åren. Men att uppnå en sådan vardag krävs dock lite arbete. Först och främst är det viktigt att prata med varandra. Man måste skapa tillfällen där man kan prata öppet med varandra om man upplever respekt och trygghet, utan att ha en rädsla för att förlora varandra eller att någon ser ner på en. Det är svårt för många att skapa sådana tillfällen själva och det kan då vara nödvändigt att ta hjälp utifrån.


På GoMentor kan du träffa en legitimerad terapeut, psykolog eller coach som har expertis inom området. GoMentor erbjuder även GoMentor 24/7 som ger dig möjlighet att prata med en rådgivare online, oavsett tid och plats, vilket betyder att du kan prata med en expert precis när du/ni behöver det vilken tid som helst på dygnet online.


Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey
Prova terapi online

Sammansatta familjer

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.