Minska stress med terapi och coaching online

Minska stress med terapi och coaching online

By

Last updated at januari 24, 2020

Reviewers Louise Ridderstad

Vad är stress? 

Stress är ett tillstånd där din kropp och ditt sinne är överbelastat, då du har överstigit dina egna resurser - antingen under en för lång period eller i förbindelse med en akut händelse.

Det är en känslomässig belastning som kan vara förorsakad av både fysiska och psykiska utmaningar i livet, såsom arbetspress, sjukdom, trauma, stökig omgivning och mobbning. 

Symptom på stress

Tecken på stress kan visa sig på många olika sätt, allt efter i vilket sammanhang du upplever den i. Här är ett urval av de fysiska och psykiska symptomen som kan vara tecken på att du har drabbats av stress:

 • Orolig
 • Hjärtklappning eller tryck över bröstet
 • Huvudvärk/smärta i magen
 • Sömnproblem
 • Ångest
 • Social isolation
 • Irritation och trötthet
 • Minnes - och koncentrationssvårigheter

Stress-test

För att se om du lider av stress kan du ta vårt stresstest: 

Minska din stress med terapi och coaching online

Om du vill du lära dig mer om orsakerna till din stress och hur stressen ska hanteras på ett hälsosamt sätt, så kan GoMentor 24/7 vara en bra möjlighet för dig. Här kan du, precis när det passar dig, prata med en duktig och erfaren rådgivare online kring hur du ska hantera din stress. Få hjälp med din stress redan idag via GoMentor 24/7.

Genom att prata med en psykolog, psykoterapeut eller coach som har stress som specialkompetens, har andra personer fått hjälp med bland annat:

 • Komma tillbaka på arbetet efter sjukanmälning
 • Rädd för att inte kan ta hand om mitt barn pga. stress
 • Sömnproblem i förbindelse med stress

Du är även mer än välkommen till att kontakta GoMentor[email protected], chatt  eller telefon om du har frågor eller funderingar kring hur vi kan hjälpa dig med din stress. 

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.