Förbättra din personliga utveckling med terapi och coaching online

Förbättra din personliga utveckling med terapi och coaching online

By

Last updated at januari 24, 2020

Reviewers Louise Ridderstad

Vad är personlig utveckling?

Personlig utveckling är en löpande förändringsprocess, då man utvecklar sig hela livet. Det handlar om att utnyttja sin fulla potential och optimera alla aspekter av livet på bästa möjliga sätt. På detta sätt uppnår man en högre grad av livsglädje och passion. 

Syftet med att utveckla sig själv på personligt plan är att bättre lära känna sig själv och försöka kunna svara på frågorna:

 • Vem är jag? 
 • Vad vill jag med mitt liv?
 • Var hittar jag min glädje i vardagen?

Varför ska jag utveckla mig själv? 

När du utvecklas så lär du bättre känna dig själv, dina styrkor, svagheter och gränser. Om du vet att du är introvert eller extrovert, har det stor betydelse för din livsglädje eftersom att du lättare kan anpassa ditt privatliv och din karriär utifrån det. På detta sätt kan du även uppnå bättre resultat genom att utnyttja dina egenskaper i de situationer du behöver dem som mest. Några starka argument varför du bör utveckla ditt personliga jag är att du upplever:

  • Mindre stress
  • Bättre resultat
  • Bättre självkänsla och självförtroende
  • Ökad kreativitet
  • Ökad medvetenhet

  Personlig utveckling kan också hjälpa dig med dating och relationer, men även hur du kommer vidare efter förändringar i ditt liv. 

  Utveckla dig själv med terapi och coaching online

  Genom GoMentor 24/h kan du prata med en coach, terapeut eller psykolog online som kan ge dig professionell rådgivning, vägledning och stöd i din personliga utveckling, så att du kan få mer livsglädje i vardagen. Prata med en professionell psykolog, terapeut eller coach redan idag via GoMentor 24/7.

  Våra coacher har hjälpt andra personer med problem som bland annat:

  • Känns som att det hela tiden är fel på mig
  • Jag vet inte vad jag vill med mitt liv
  • Har svårt att säga nej
  • Hur kommer jag över ett svek? 

  Om du är osäker på hur GoMentor 24/7 kan hjälpa dig med just din situation är du mer än välkommen till att kontakta oss. Vi är redo att hjälpa dig med att komma vidare.

  Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

  Vi samarbetar med  Om du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.