Parterapi på nätet

Parterapi på nätet

By

Last updated at januari 24, 2020

Reviewers GoMentor

Parterapi på nätet

Många legitimerade terapeuter överensstämmer om att parterapi online är minst lika effektivt som att fysiskt träffa en terapeut. Metoden som används för terapin är inte nödvändigtvis lika viktig som kunskaperna och erfarenheten som den terapeuten ni arbetar med har. Hur du får rådgivningen är mer än fråga om bekvämlighet och personliga preferenser. Mot denna bakgrund följer här några fördelar med parterapi online.

Fördelar med terapi online

Att gå i terapi online skiljer sig på några sätt i jämförelse med att fysiskt träffa en terapeut, men du kommer att se att några av dessa skillnader kan vara en fördel för dig och ditt förhållande.


I många fall kan online-terapi vara ett bra första steg för någon som inte har någon erfarenhet i att få terapi eller coaching, då man ofta är skeptisk och har ofta många osäkerheter kring terapi, inte minst terapi online. Genom att få terapi online man känna sig mer lugn och bekväm, då du kan få terapi från en säker och bekväm miljö som du själv bestämmer. Online-terapi kan även hjälpa dem som är i behov av att få hjälp med sin relation oavsett var de befinner sig eller vad de gör just vid den tidpunkten.


  • Lättare att övertyga en motvillig partner

Ofta är fallet att den ena parten inte vill delta i terapin och då kan möjligheten att ha terapin online hjälpa till att övertyga den andra parten att delta. De behöver trots allt inte ens lämna huset. Om ni behöver hjälp med er relation spelar det ingen roll hur du får din partner att vilja samarbeta - bara ni får hjälp.

När man ska försöka övertyga en motvillig partner är det viktigt att ha förståelse och vara medveten om vilka anledningarna är till deras motvillighet. Ibland handlar det om att partnern behöver ha mer information och förståelse om online-terapi. I andra fall kan din partner kanske ha en dålig erfarenhet som gör att de är negativt inställda till terapi överhuvudtaget. Det är lätt att bli frustrerad när du har en negativt inställd partner, men att ta ut din frustration på hen kommer inte att få hen att ändra sig - tvärtom. Du borde istället lägga din tid och energi på att förstå hens anledningar och informera hen om de fördelar som du får genom att gå i terapi online.


  • Passar bättre in i ditt schema

Genom att få terapi online är du inte begränsad till olika psykologer eller terapeuter inom ett visst område. Det betyder att du kan välja mellan fler tekniker och erfarenhetsområden och på så sätt hitta den psykologen eller terapeuten som passar dig och din partner. Att hitta en terapeut som passar både dig och din partner kan vara en utmaning, så att få fler valmöjligheter kan vara en stor fördel.


Det är så många människor som känner att de behöver hjälp, dock saknar de valmöjligheter. Detta är något vi strävar efter att erbjuda varje dag, oavsett vilket problem som en person har om det är personligt, relationsmässigt eller något helt annat, som man behöver hjälp med. Tack vare parterapi online är det många som har förändrats och förbättrat sitt liv. Ju fler valmöjligheter du har, desto lättare är det för dig att ta nästa steg mot att förbättra din livskvalitet och din relation.


  • Viktiga ting att vara medveten om

Ibland är det orealistiska förväntningar till terapi, även online-terapi. Orealistiska förväntningar kan leda till massor av frustration på lång sikt och därför är det viktigt att du är helt informerad om parterapi online och vad du borde veta om det.


  • Att vara öppensinnad betyder allt

Oavsett om du och din partner planerar att jobba på er relation med en online-terapeut, så är det alltid viktigt att vara öppensinnad. Din psykolog eller terapeut kan ge er förslag, göra observationer eller påpekanden som du kanske inte helt är med på… och det är okej. Det är helt enkelt en del av processen och det kan vara en lärorik erfarenhet. Om du och dinpartner verkligen tycker om något som er terapeut säger, då är det viktigt att ni ger detta uppmärksamhet, men om din terapeut ger förslag eller feedback som ni inte förväntade, då är det även viktigt att du är mottaglig för denna feedback. Att vara öppen för feedback kommer verkligen att hjälpa er relation.

Familjerådgivning

Allt fler söker kommunal familjerådgivning för att få hjälp med sina relationer, både i sin relation och i familjen. Enligt socialstyrelsens undersökning har ökningen har pågått sedan 2004 och fortsatte även under 2015.


I princip samtliga fall, 96 procent, handlar om parrelationer, men familjerådgivning förekommer även mellan syskon och föräldrar. Vanligast är familjerådgivning i åldrarna 30-49 och oftast har parrelationen varat mellan 5 och 9 år.


Närmare 36 000 ärenden pågick år 2015, en ökning med 1,7 procent jämfört med 2014. Vanligast är familjerådgivning i Hallands län följt av Stockholm och Gotland. Lägst ligger Kronoberg. Se mer statistik(http://mfof.se/sv/familjeradgivning/) per län och kommun från år 2017 nedan.


Parterapi i Halmstad

Det var 1262 personer som sökte kommunal familjerådgivning år 2017.


Parterapi i Varberg

1133 personer som sökte familjerådgivning och parterapi år 2017.

Parterapi i Kungsbacka

758 personer som sökte familjerådgivning och parterapi år 2017.


Parterapi på Gotland

505 personer sökte bl.a. parterapi via familjerådgivningen år 2017.


Parterapi i Stockholm

9835 personer sökte hjälp via familjerådgivningen.

Parterapi i Göteborg

1612 personer som sökte familjerådgivning och parterapi år 2017.


Parterapi i Malmö

2084 personer som sökte familjerådgivning och parterapi år 2017.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.