10 anledningar till att söka hjälp via parterapi

10 anledningar till att söka hjälp via parterapi

By

Last updated at januari 29, 2020

Reviewers GoMentor

En av de främsta anledningarna till att människor söker terapi är för att få hjälp med intima och nära relationer. Man tenderar ofta att se parterapi som något som endast är till för relationer i kris, men det finns även många fler anledningar till varför människor i relationer kan nyttjas av det. Vissa har mindre och andra större problem, men alla problem är viktiga att ta tag i, arbeta på och förbättra. Här är 10 goda anledningar till varför ni bör söka parterapi:


1. Kommunikationsproblem

Kommunikation är grunden i alla relationer. Kommunikation kommer i många olika former, både öga-mot-öga, över telefon, sms eller via social media. Terapi hjälper par i hur de ska kommunicera med varandra på ett positivt sätt som fungerar för bägge parter. Den typ av kommunikation som en person växer upp med tenderar att starkt påverka hur de kommunicerar i deras vuxna relationer. Rådgivning och terapi kan hjälpa par att ta medvetna val i deras kommunikationssätt och inte bara falla tillbaka på hur de är vana vid att kommunicera från tidigare.


2. Äktenskapsrådgivning

Det finns många problem som par kan möta innan de ingår äktenskap med varandra. Äktenskapsrådgivning kan användas för att diskutera många olika frågor och områden. Ett exempel är ekonomi. Ska man dela bankkonton? Hur går beslutstaganden ut kring vad man ska köpa? Andra funderingar kan vara kring hushållsuppgifter. Ska man inkludera barnen? Vilken/vilka roller kommer svärföräldrarna spela i ert liv? Parterapi kan vara en trygg plats för er att starta denna dialog och ta upp de frågor som behöver redas ut.


3. Sexuella problem

Sex kan vara något som gör att ett par kommer närmare varandra, eller så kan det vara en något som innefattar ångest, skam, ilska eller smärta. Sexuella problem är ofta ett område som terapeuter behandlar och kan hjälpa till med.


4. Otrohet

Otrohet inom en relation kan vara det smärtsamma som finns, men är även något som gör väldigt mycket skada i en relation. Det behöver dock inte betyda att en relation är slut för det. Parterapi kan vara en plats för er att starta en resa mot en lösning. Parterapi kan hjälpa er att hitta både praktiska och värdefulla sätt att hantera de tuffa perioderna som är förknippade med otroheten.


5. Hjälp att hantera andra relationer

Som par har man ofta relationer med många andra utanför ens relation, såsom vänner, bonusfamilj, barn, kollegor etc. Dessa relationer kan vara bra, men även ohälsosamma. Vissa saker som kan diskuteras i samband med detta är gränser till andra med motsatt kön eller samma kön, kommunikation med sina ex och ensamtid både med varandra och privat.


6. Otraditionella relationer

Andra typer av relationer, såsom polygami, öppna förhållanden och swinging, kan ha andra typer av problem och saker de kämpar med - vissa är mer förknippade till deras livsstil och identitet, medan andra är problem som alla par kan uppleva. Det kan vara skrämmande att söka parterapi. Man kanske känner rädsla för att inte man ska tas på allvar eller bli missförstådd för det typen av intima förhållande man har. Många parterapeuter är väldigt behagliga och har bakgrunden och förståelsen för att kunna arbeta med personer i en annan typ av relation och kan erbjuda dig en öppen och säker plats att arbeta på de problem som par kan ha.


7. Sammansatta familjer

När en eller bägge parter har barn från en annan relation, får den sammansatta familjen sina egna svårigheter och problem. Problemen kan uppstå i uppfostran, vilken roll den nya partnern ska ta och familjens nya identitet måste skapas.


8. När en relation har avslutats

När en relation har avslutats, oavsett om det är ett gemensamt beslut kan det vara svårt att hantera. Ofta behöver man uttrycka sin ilska och sorg. Det kan även vara praktiska frågor att reda ut, såsom hushåll och barn. Att komma överens om hur och när man ska kommunicera med varandra kan vara ett exempel på något man kan diskutera under parterapin.


9. Digitala problem

Facebook, Instagram, SMS, sex-SMS, Snapchat etc. Det är bara några av de olika sätt som teknologi kan nästla sig in och påverka relationen. Att kommunicera via sociala medier har både sina för-och nackdelar. Par kan ofta har konflikter när det kommer till vem man ska ha som “vän”, vad man ska “gilla” och vem man ska skriva till, blockera eller chatta med. Kommunikation som inte sker face-to-face eller, till och med, via telefonen, kan vara svårt. Oavsett hur många emojis man använder, så kan ord misstolkas. Tonen på rösten och kroppsspråket är viktigt för att förstå vad det andra vill förmedla. Parterapi kan hjälpa par att arbeta med de problem som teknologin har orsakat och sätta upp hinder för att förbättra det förtroendet som sociala medier har skadat i er relation.


10. Problem med att lita på varandra

När man bryter förtroendet i en relation, kan relationen skadas eller till och med förstöras. En viktig del i att ha en stark och hälsosam relation är att kunna lita på varandra. Att bygga upp och lära sig att kunna lita på den andra parten igen är en långsam och svår process och det kan vara både smärtsamt och frustrerade när det inte sker så fort. Rådgivning och terapi kan lära och hjälpa par att förstå processen av att bygga upp ett förtroende igen, och ge er rätt verktyg och vägledning till att nå dit.


Parterapi

Alla relationer upplever svårigheter i mindre eller större grad. Det kommer att vara diskussioner, konflikter och vara smärtsamt. Parterapi kan hjälpa enskilda eller par att växa och läka. Som all annan form för terapi, kommer de läxor ni lär er och de beteenden ni förändrar förbättra er relation så mycket på lång sikt.
Det krävs arbete för att upprätthålla en positiv relation. Parterapi kan vara värt att överväga för alla typer av par och kan vara väldigt fördelaktigt för er många år framöver.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.