Hur fungerar parterapi?

Hur fungerar parterapi?

By

Last updated at mars 03, 2020

Reviewers GoMentor

Hur funkar parterapi?

1. Parterapi handlar inte om “han sa, hon sa”

De flesta professionella terapeuterna i parterapi vet att det inte finns någon vinnare i spelet “han sa, hon sa”. Så att skylla på varandra och att komma med olika berättelser är inte något som uppmuntras.Terapi handlar inte om vem som har rätt eller fel, det handlar om att reparera ett förtroende och skapa andra andra ramar. En singel person kan välja själv att avsluta en relation, men i ett hälsosamt förhållande krävs det att båda parter deltar.


Vi kan lära oss mycket av vår partner. Till exempel, ibland är det de egenskaper hos din partner som driver oss till vansinne, de egenskaper som vi själv har! Istället för att klaga, är det bra att ta en titt på oss själva först. Om jag brukar klaga på att min partner aldrig lyssnar på mig, kan det vara bra att tänka över hur bra jag är att lyssna på honom. Om jag känner mig ledsen över att han inte uppmärksammar mig, kan jag tänka över hur jag egentligen uppmärksammar honom.


Missförstånd och konflikter

En av de största orsakerna till varför man har konflikter är missförstånd, vilka ofta grundar sig i dålig kommunikation. Därför är en vanlig del i parterapi att lära sig hur man effektivt ska kommunicera med varandra och konfliktlösande egenskaper.


Man kan verkligen förvånas över hur många konflikter som är resultatet av ett enkelt missförstånd. I terapi kommer du att lära dig effektiva verktyg för att kunna hantera konflikter, exempelvis hur man kan lyssna; prata för sig själv istället för den andra personen; lyssna mer än att prata; ställa öppna frågor för att få mer fullständig och relevant information från sin partner innan man svarar; lära sig skillnaderna mellan att vara passiv-aggressiv och tydlig.


Förändring

Det är bra att inse att förändring och skuldbeläggning slår ut varandra. Vi har ingen kontroll över någon annan än oss själva. Självklart påverkar vi andra, men vi har inte kraften att tvinga än en annan person att förändras. Ju mer vi fokuserar på vår partner, desto mindre kanske vi tittar på vårt eget beteende och eftersom att vi inte kan tvinga vår partner att förändras, så kan detta leda till att vi känner oss ännu mer kontrollerande över vår partner. Det är mycket bättre att varje part fokuserar på sig själva. Relationer är en process där förändring i någon del automatiskt skapar förändring i hela systemet. Det finns större hopp och chans till förändring när vi fokuserar på att förändra oss själva.


2. De första besöken fokuserar mycket på information: förvänta inte stora förändringar.

De flesta terapeuter börjar med en enkel fråga-svar session genom att fråga båda parter om att berätta deras historia och problem. Du får en chans att prata och berätta din sida av historien. De första sessionerna utvecklar vilken typ av terapi det är och vilka mål du har som par för att förbättra er relation. Många parterapeuter föredrar att det första samtalet inkluderar båda parter för att terapeuten ska skapa en relation till er som par och inte till dig som enskild klient.


Det är även ganska vanligt att terapeuten rekommenderar att ni har minst ett individuellt samtal direkt efter första samtalet tillsammans, så det gör det möjligt för varje part att fritt uttrycka sina känslor utan att oroa sig för att ens partner avbryter med kommentarer. Det gör det även möjligt för terapeuten att se hur ni interagerar både tillsammans och individuellt.


Det är ganska viktigt att vara medveten och förberedd på att vissa saker kan eskalera innan man ser förbättring i terapin. Det är för att att vi ofta väntar med att söka terapi och under tiden där emellan skapar försvarsmekanismer för att skydda oss själva från problemen i vår relation.
I vissa fall tenderar försvarsmekanismer att göra oss mindre uppmärksamma på problemen vi har i vår relation. Med terapin följer det dock att du kastar upp allting i ljuset, vilket kan öka både din uppmärksamhet och kan påverka dig väldigt starkt. Bli inte rädd om du upplever det på detta sätt. Det är väldigt normalt och om inte annat kan du se det som ett bevis på förändring, även om det kanske inte känns så!


3. Terapin innefattar inte bara “Aha” och “Berätta varför du känner så”
De första samtalen kan vara lugna, men ju mer terapin fortsätter blir terapeuten en meditation - någon som lyfter fram de riktiga problemen i parets kommunikation eller personliga vanor hos individerna. Många terapeuter är väldigt aktiva, än den stereotypa terapeuten som man tänker sig. Parterapeuter behöver oftast vara mer aktiva, i form av att lära, ge direktiv och interaktivt tillgodose klienternas behov.


4. Parterapi handlar om att starta en ny relation med varandra - inte fortsätta på samma sätt som tidigare.

Enligt Psychology Today är det ofta faktiska målet med parterapin för par att förändra sättet båda parter ser på relationen. Parterapi handlar om att respektfullt konfrontera varandra, lyssna på varandra och lära att se relationen på ett mer objektivt sätt. Genom att göra detta kan paret lära sig att sluta lägga skuld på varandra och istället se äktenskapet eller relationen som ett projekt man har som team. Ju längre du har befunnit dig i relationen, desto lättare är det att fastna i sättet du ser din partner på. Det kan hindra din partners förmåga att göra de förändring som du efterfrågat under flera år. Vi alla tenderar att göra motstånd på förändring - även när det endast handlar om oss själva och ingen annan runt omkring.


Därför är det viktigt att du är medveten om vad som kan hindra er från att göra förändring, även under parterapin. Om du vill att det ska ske en förändring, måste du medvetet göra det möjligt för förändring.

Parterapi

Många par börjar nu med att prova online alternativ, eftersom att resa fram och tillbaka till en klinik ofta kan vara svårt, speciellt om båda parter arbetar och man har familj. Även om traditionell fysiska terapi möjliggör att du kan fånga detaljer som kroppsspråk, ansiktsuttryck eller icke-verbala reaktioner, spelar parterapi online en viktig roll i att erbjuda professionell, högkvalitativ terapi och rådgivning möjligt för alla. GoMentor erbjuder chatt och videosamtal som gör det lättare än någonsin att hitta ett datum och en tid som funkar för alla. Om du och din partner vill prova ett nytt sätt, anmäl er och se hur lätt det är att komma igång.


Parterapi online

Det är ingen hemlighet att det krävs arbete för att en relation ska fungera, men många par låter det går år förrän de söker professionell hjälp för att lösa problemen i sin relation.


Oavsett om ni kämpar med kommunikationen, tilliten eller annat inom er relation erbjuder GoMentor 24/7 legitimerade psykologer och terapeuter som är redo att hjälpa dig och din partner att arbeta tillsammans för att er relation ska bli starkare än någonsin.


Att koordinera en session med en terapeut fysiskt kan vara extremt svårt, speciellt om du har barn. Med terapi online via GoMentor 24/7 kan ni chatta och boka videosamtal när det passar er.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.