Vad kan du få hjälp med i familjerådgivning?

Vad kan du få hjälp med i familjerådgivning?

By

Last updated at januari 13, 2020

Reviewers Louise Ridderstad

Familjer som aldrig har haft en bra familjestruktur eller haft en hälsosam kommunikation kan snabbt reagera kraftigt när något går fel. Även en familj som en gång har fungerat bra kan sluta att fungera när de befinner sig i ovanligt mycket stress. Om du ser något av följande problem inom din familj, överväg hjälp genom familjerådgivning.


Problem i uppförande och beteende hos barn

Om ett barn uppför sig illa, kan det betyda att det är något som inte fungerar som det ska i familjen. Antingen är det en ohälsosam familjedynamik som är grunden till problemet och/eller att barnets dåliga beteende orsakar stress inom familjen. Att behandla barnets problem är en viktig del i att känna harmoni inom en familj.

 • Problem i uppförande och beteende hos barn och tonåring kan vara:
 • Reagerar starkt i skolan
 • Misslyckas i skolan
 • Struntar i skolan
 • Problem att kontrollera känslor
 • Mobbar eller blir mobbad
 • Droger eller alkoholproblem
 • Rebellisk attityd mot lärare i skolan och föräldrar
 • Sexproblem
 • Graviditet i tonåren
 • Intensiv syskonrivalitet
 • Raseriutbrott
 • Ljuger konstant
 • Psykisk och fysisk sjukdom


Problem i äktenskap och andra vuxenrelationer

När det finns problem i vuxnas relationer, påverkas hela familjen negativt. Kanske har du svårt att lösa konflikterna inom din relation eller kanske är det bara en av er som tar hand om barnet och de uppgifter som följer med det.


Om du inte kan kommunicera med din partner, kan hushållet även bli ytterligare ett problem. Sexrelaterade problem inom äktenskapet kan också resultera i problem. När dessa typer av problem finns i en relation, kan parterapi och familjerådgivning hjälpa dig med att vägleda dig i en riktning som minskar konflikterna i familjen och förbättrar familjelivet.


Föräldrar och barn delar ett speciellt band som är djupare än i någon annan relation. Föräldrar och barn kommer inte alltid överens. Ibland är det på grund av barnets uppförande, men andra gånger kan det vara föräldern som orsakar problemet genom det sätt som de uppför sig mot deras barn. Några vanliga problem mellan barn och föräldrar kan vara:

 • Barnmisshandel och inte tar hand om sitt barn
 • Tydligt favoriserar ett barn
 • Är för strikt eller för pessimistisk
 • Skyddar barnen för mycket
 • Förväntar sig att ett litet barn ska ta ansvar och rollen som hör till en vuxen
 • Inkonsekvent disciplin
 • Är inte kommunikativ med sitt barn
 • Inte ger känslomässigt stöd eller vård
 • Orealistiska förväntningar på barnet
 • Respekterar inte barnet eller deras integritet


Rivalitet mellan syskon

Syskonrivalitet är så vanligt att de flesta människor antar att det är okej. Dock kan syskonrivalitet vara en form av mobbing. Barnen tävlar inte som ett lag som de skulle göra i en sport, utan skadar istället varandra känslomässigt. Många föräldrar har lite hopp i att de kan hjälpa deras barn i denna situation, men det kan dem - det finns hopp! Barn- och familjerådgivning kan hjälpa dem med hur de ska samarbeta, ha empati för varandra och komma överens bättre.

Delade problem

När en familj lever tillsammans, kan de möta utmaningar tillsammans, såsom:

 • En nära eller husdjur som gått bort
 • Ekonomiska problem, ex. låg inkomst etc
 • Sjukdom hos en familjemedlem - fysisk eller psykisk
 • Kriminella händelser, ex. inbrott i hemmet
 • Sociala konflikter med vänner, grannar eller bonusfamilj
 • Föräldrar är så olyckliga att de överväger att separera eller skilja sig
 • Stark syskonrivalitet som gör att ditt hem känns som en krigszon
 • Konflikter tar över harmonin i familjemiljön
 • Familjemedlemmar kan inte hitta en normalt sätt att fungera tillsammans på genom utmaningar
 • Familjemedlemmar spenderar aldrig eller väldigt sällan tid tillsammans
 • Det är intensiv stress inom familjen
 • Barn är i konstanta problem i skolan eller i samhället
 • Någon i hemmet har drog och/eller alkoholproblem
 • Efter en traumatisk upplevelse
 • När en eller flera vuxna inte tar hand om barnen
 • När någon i familjen är fysiskt, psykiskt eller verbalt misshandlar en annan familjemedlem


Vilka är fördelarna med barn- och familjeterapi?

När en familj befinner sig i kris, kan terapi och rådgivning erbjuda er en trygg plats där familjemedlemmar kan känna sig fria att uttrycka sina känslor, ställa frågor och komma med idéer. Det kan också finnas tillfällen då familjer bara behöver en tyst, neutral plats utan några konflikter. Så fort en familj börjar att träffa en rådgivare, kan de få olika strategier för att förbättra kommunikationen och bygga och återuppbygga en hälsosam relation. I terapin kan familjer lära sig: 

 • att lyssna
 • att undvika dåligt språk
 • att undvika vad som triggar igång olika bråk
 • att respektera gränser
 • kommunikationstekniker
 • hur man uttrycker empati
 • hur man visar ovillkorlig positiv hänsyn mot andra familjemedlemmar
 • att tydligt definiera en roll och identifiera sig i familjen och som individ
 • hur man hjälper och inte skadar nära och kära
 • att ilska inte är hat
 • att inte tycka om handlingar men ändå tycka om den som handlar
 • hur man använder "Jag" kontra "Du"-uttalanden medan du fortfarande kommunicerar behov och önskningar
 • hur föräldrar kan visa respekt för barn och se barnens behov av frihet och individualitet utan att ge upp sin auktoritära position
 • hur kroppsspråk säger mer än ord
 • hur man ber om hjälp
 • hur man mottar hjälp


Familjerådgivning via GoMentor

Familjer förändras eftersom att dynamikerna ständigt förändras. Om familjer inte kommunicerar, planerar och utvecklar strategier för att hantera dessa förändringar kan det resultera i en negativ situation för familjen.

Man behöver inte vänta på en kris eller större händelse för att söka hjälp. Det finns legitimerade och kunniga rådgivare online som är utbildade till  att möta en familjs behov och individerna i familjen. 

Terapi och coaching online erbjuder flexibla kommunikationsalternativ, såsom chat och video för att kunna samtala. Du behöver inte sitta i trafiken för att komma till ditt möte, utan din familj kan tryggt och säkert få prata med en legitimerad rådgivare från ert hem (eller från en annan plats där ni har internet).  

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.