Familjerådgivning

Familjerådgivning

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Familjerådgivning

Familjeterapi eller familjerådgivning är utformat för att ta itu med specifika frågor som påverkar familjens psykologiska hälsa, till exempel stora livsförändringar eller psykiska hälsotillstånd.

Anledningar till att gå i familjerådgivning

Det finns många olika orsaker till att gå i familjerådgivning, några exempel är:

  • Ni har problem med att prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och lyssnade på.
  • Ni har varit med om en kris som påverkat relationen.
  • Ni har svårt att samarbeta.
  • Ni har tappat förtroendet för varandra.
  • Ni har problem med närhet, intimitet och det sexuella samlivet.
  • Ni upplever att konflikterna överväger det som fungerar bra i er relation.
  • Ni har svårt att samtala om och samarbeta runt barnen.


Fördelarna med familjerådgivning

Det kan vara fördelaktigt för familjer att gå i terapi om de upplever någon form av situation som kan påverka deras familjerelation, såsom ekonomiska svårigheter, skilsmässa eller att en närstående gått bort. Dessutom kan det vara effektivt vid behandling av psykiska sjukdomar som påverkar familjen i sin helhet, exempelvis depression, missbruk, kroniska sjukdomar, matproblem eller vardagsproblem såsom kommunikationsproblem, interna konflikter eller problem med barn eller ungdomars beteenden.

Familjerådgivning syftar till att förbättra förståelsen och samarbetet mellan familjemedlemmar och på så sätt lösa de problem som en eller flera inom familjen har. Familjerådgivning kan till exempel vara fördelaktigt när ett barn har problem socialt och i skolan, då terapin fokuserar på att se över familjens mönster som kan påverka hur barnet uppför sig eller agerar utåt, än att enbart titta på varför barnets beteende är på ett visst sätt. När familjen upptäcker källan till problemet kan de förstå och lära sig hur de ska stötta barnet och arbeta proaktivt för att minimera eller förändra det som bidrar till barnets oönskade beteende.

Träffa en familjeterapeut

Familjerådgivning tillhandahålls av legitimerade äktenskaps-och familjeterapeuter, men även andra yrkesverksamma experter inom detta område - såsom professionella rådgivare och psykologer - som har erfarenhet och utbildning inom familjeterapi eller familjerådgivning kan integrera dessa principer i sitt eget arbete.

Familjeterapi är ett lösningsfokuserat behandlingssätt och sker under en kortare period, vilket betyder att det krävs minst nio sessioner för detta behandlingssätt. Sessionerna hålls ofta en gång i veckan och varar i ca 50 minuter. Antalet familjemedlemmar som deltar i varje session kan variera beroende på terapins eller rådgivningens mål och ofta erbjuder terapeuten enskilda sessioner för att komplettera familjesessionerna.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.