Familjeterapi

By

Last updated at januari 28, 2020

Reviewers Louise Ridderstad

Familjeproblem

Familjeproblem kan finnas även i de mest hälsosamma familjerna, vilket resulterar i utmanande, frustrerande och smärtsamma interaktioner mellan familjemedlemmar. Från små irritationer till allvarliga diskussioner, som kan resultera i skuldkänslor, att man blir besviken och så pass arg som man aldrig trodde att man kunde bli. Dock är det ofta familjen som kan ta fram de mest intensiva känslorna hos oss, både på gott och ont.


Vanliga problem och symptom

Man tänker sig att familjen ofta är dem vi kan vända oss till för stöd, dem vi får styrka och feedback av, dem vi känner kärlek och oro för och dem vi känner oss nära och bekväma med att öppna upp oss för. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Det är ofta få familjer som har det såhär och ofta är en persons familj långt från idealet. Istället präglas dennes familj av stress, missförstånd, ilska och ouppfyllda behov. Det är från vår familj som vi utvecklar våra förväntningar på andra, vår kommunikationsförmåga, syn på livet, förmåga att ge och motta kärlek och vår hanteringsförmåga och även andra egenskaper såsom kroniska familjeproblem som kan ha långvariga effekter på dig.


Familjeproblem kan vara både av den lättare och mer allvarliga typen, men alla problem kan utmana en familj på ett eller annat sätt. Det kan resultera i beteendemässiga eller psykiska problem i familjen. Vanligt förekommande familjeproblem kan vara:

  • Ekonomiska problem
  • Sorg
  • Drogmissbruk
  • Beteendemässiga problem och akademiska problem hos barn och tonåringar
  • Psykiska problem
  • Separation, skilsmässa eller problem i sammansatta familjer
  • Kronisk sjukdom


Oavsett vad som är källan till problemet kan oroande familjedynamik starkt påverka familjemedlemmarna, inklusive mor- och farföräldrar samt släktingar, även om de som bor i samma hushåll påverkas mer än de som inte bor tillsammans.


När familjemedlemmar inte är överens kan spänningen påverka varje familjemedlems psykiska och fysiska hälsa, relationer och till och med den enskildas vardagliga liv och dess åtaganden.


Familjeproblem kan uppstå genom återupprepade familjekonflikter, dramatiska svängningar i beteende och humör hos barn och tonåringar samt depressioner.

Familjeterapi

Familjeterapi syftar till att hjälpa familjer att samarbeta för att lösa och hantera problemen i familjen. Behandlingsförloppet är ofta väldigt kort och de flesta familjer söker hjälp för att förbättra kommunikationen (både verbala och icke-verbala) inom familjen, likaså enskilda problem hos familjemedlemmar som kan ha påverkan på familjen. Ni behöver inte ha allvarliga familjeproblem för söka hjälp via terapi. Genom att gå i terapi och arbeta med en terapeut kan familjer lära sig att förstå varandra bättre, kommunicera mer effektivt och arbeta proaktivt för att undvika ohälsosamma mönster.


Äktenskapsrådgivare och familjeterapeuter kan erbjuda att prata med familjen som en grupp, men de kan också rekommendera att man tar individuella sessioner som ett supplement till gruppsessionerna.

Familjeterapi online

Dynamiken inom familjer förändras konstant och om man som familj inte kommunicerar med varandra genom att ha en dialog, planerar och utvecklar strategier för att hantera dessa förändringar kan det utvecklas till ett negativt mönster inom familjen.


Familjer behöver inte vänta på en kris eller en allvarlig situation för att söka hjälp. Det finns legitimerade och professionella psykologer och terapeuter online som har erfarenhet i att möta familjens och de enskilda individernas behov.


Familjeterapi online erbjuder dig flexibla kommunikationsmöjligheter, som ex. chatt och video, men även olika kostnader för terapin beroende på era behov. Med terapi online behöver ni inte sitta i trafiken för att komma till mötet med er terapeut, utan hela din familj kan delta i sessionerna med en legitimerad psykolog eller terapeut via plattformen på GoMentor 24/7 från ert hem (eller någon annanstans där ni har internet).

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.