Redaktionellt team

Redaktionellt team

Det redaktionella teamet på GoMentor strävar efter att erbjuda relevant, användbar och korrekt information om psykisk hälsa, terapeutiska metoder och välbefinnande för en ständigt växande publik. GoMentor samarbetar med mer än 370 erfarna psykologer, terapeuter och coacher i samband med artiklarnas innehåll. De har erfarenhet och kompetens inom sina områden och har inte minst ett stort intresse för att dela ny kunskap och goda råd med GoMentors publik. Innehållet i GoMentors artiklar är baserade på vetenskaplig, statistik och/eller fackliga kunskap och erfarenhet inom de specifika områden.

Louise Ridderstad

Louise Ridderstad

Editor

Louise startade på GoMentor år 2018 och arbetar idag bland annat med att erbjuda relevant och korrekt information till verksamma inom psykisk hälsa och terapi samt för intressenter. Hon har en Bachelors’ Degree från Stockholms Universitet och ett Business and Marketing Degree från USA där fokus mycket legat på att skapa källkritisk och grammatiskt korrekt information inom olika områden. Hon har även bred arbetsmässig erfarenhet inom bland annat textskapande och korrekturläsning. Louise anser att nyckeln till att vara en informativ redaktör är att kunna skapa ett brett perspektiv och bred kunskap inom ett område utifrån kritiskt baserade källor.

Mette-Marie D. Andersen

Mette Marie D. Andersen

Editor

Mette-Marie har en kandidatexamen i kommunikation med inriktning inom vård och online-kommunikation. Utöver detta har en hon en Bachelors Degree i vetenskapsteori och filosofi med fokus på etik inom kommunikation och förmedling. Som kommunikationsansvarig på GoMentor Danmark är ett av hennes ansvarsområden att korrekturläsa bland annat artiklar som är skrivna av skribenter på plattformen för att säkerställa att GoMentor erbjuder trovärdig och relevant facklig information inom de specifika områden. Mette-Marie har tidigare arbetat på Socialstyrelsen i Köpenhamn där hon som kommunikationsmedarbetare arbetade med dokumentationsrapporter till Styrelsens arbete inom behandling och förebyggande av droger.

Shaista Azeem

Shaista Azeem

Editor

Shaista är utbildad till auktoriserad hälsosekreterare i Norge. Hon har också en Bachelors Degree i Socialantropologi, som har fokus på läran om hur människor kommunicerar och lever tillsammans i olika kulturer och samfund. Som ansvarig för kommunikationen inom terapi och rådgivning på den norska marknaden på GoMentor korrekturläser, redigerar och översätter texter. Det är viktigt för henne att grammatiken och innehållet är rätt formulerat för att kunna erbjuda kvalitet i budskapet.

Betina Svendsen

Betina Svendsen

Editor

Betina går sin Bachelor-utbildning inom företagsekonomi och informationsteknologi på Copenhagen Business School, där fokus ligger på att utveckla, implementera och styra IT-system på så sätt att de stöttar verksamhetens strategi, drift och utveckling. Det innefattar även vilka konsekvenser GDPR-lagen har för företagets marknadsföringsaktiviteter och kundrelationer. Med en bakgrund som startade i servicebranschen har Betina lärt sig vikten av att kommunicera på ett korrekt och tydligt sätt, vilket bidrar till hennes färdigheter i att kunna leverera relevant innehåll.

Marie Njaa

Marie Njaa

Editor

Marie går sin Bachelor i företagsekonomi och organisationskommunikation på Copenhagen Business School, med fokus på hur man förmedlar korrekt marknadsföringsbudskap. Marie har erfarenhet och kunskaper med text- och korrekturläsning, där grammatik och korrekta källhänvisningar är viktigt. Detta för att leverera innehåll som är både trovärdigt och relevant.

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.