Psykolog

Psykolog

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

PsykologDet finnes flere typer psykologer, men de fleste jobber typisk med mennesker i krise.

Psykolog og utdanning

En klinisk psykolog jobber vanligvis med mennesker i krise i et terapeutisk rom. Fokus for inngrep kan være behandling i forhold til depresjon, angst, tvangstanker, lav selvfølelse, sorg og livskriser m.m. Behandlingen kan også forholde seg til mer alvorlige, mentale forstyrrelser slik som personlighetsforstyrrelser, schizofreni m.m. Det terapeutiske rom er også brukt for personlig utvikling, selv om klienten ikke er i krise.

Mange kliniske psykologer tilbyr også veiledning til faggrupper og coaching.

Psykologer spesialisert innenfor næringslivet, arbeider med organisasjonsutvikling, ledelse, coaching, medarbeidertilfredshet m.m.

Neuropsykologer fokuserer på samspillet mellom psykologi og fysiologi, og utreder for eksempel psykiske konsekvenser av en hjerneskade.

Pedagogiske psykologer undersøker barn/ungdom, og tilbyr rådgivning til foreldre, lærere, pedagoger og behandling - for eksempel leketerapi for barn.

Psykologi er både en fagretning og en profesjon. Det betyr at du kan studere psykologi for å bli psykolog, eller du kan studere psykologi som fag. For å bli psykolog, som er en beskyttet tittel, må du velge det seksårige profesjonsstudiet i psykologi.

Universitetsgrad i psykologi gir en bred og grundig innføring i både abstrakte og flere program-orienterte psykologiske teorier. Målet er å utdanne studenter slik at de er i stand til å forholde seg til teori, statistikk og forskning, og dermed skape grunnlaget for fremtidige psykologer som er opplært til å holde seg à jour med faglig kunnskap og forskning. Etter fullført psykologstudie på seks år, hvorav et år er i praksis, blir man tildelt psykolog tittelen som i Norge er en beskyttet tittel. Lisensierte psykologer forplikter seg til å følge retningslinjer for etisk og riktig psykologarbeid. De fleste psykologer videreutdanner seg gjennom hele sin karriere, og noen velger å bli spesialister i for eksempel psykoterapi, organisasjonspsykologi m.m.

 

Get help with Psykolog

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.