Barn (upp till 18 år)

Barn (upp till 18 år)

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Barnepsykolog - Mistrivsel hos barnMistrivsel hos barn

I likhet med voksne mennesker, er det både barn og unge som også mistrives. Årsaken kan være mye forskjellig, og det er ikke alltid like lett å tolke. Man går kanskje med tanken om at det bare er hverdagsfrustrasjoner eller konflikter som oppstår. Men det er ikke sikkert at depresjon hos et barn kommer til uttrykk gjennom tristhet og motløshet, det kan også være sinne, mageknipe eller konflikter med andre barn.

 

Hvordan vet jeg om barnet mitt mistrives?

Når barn mistrives, kan det komme til uttrykk på forskjellige måter. Det kan f.eks. være:

 • Mange konflikter mellom foreldre og barn
 • Sinneutbrudd
 • Angst, også angst for adskillelse fra foreldrene
 • Endret atferd
 • Tristhet
 • Motløshet

Barnepsykolog

En barnepsykolog er en psykolog som har spesiell erfaring med barn som klientgruppe. Når ens barn ikke trives, påvirker det både barnet og resten av familien. Det kan dog til tider være vanskelig å vite om ens barn mistrives eller har det dårlig. En barnepsykolog kan hjelpe deg med å tolke de signaler barnet gir, og finn frem til kjernen. En barnepsykolog kan også gi verktøy som kan hjelpe barnet og ikke minst foreldrene.

Det behøver ikke være en psykolog som har spesialisert seg på barn som skal hjelpe. Det kan også være en psykoterapeut med særlig erfaring med barn, som er den rette. Det er essensielt at man føler det er en man kan åpne seg opp for og som man har god kjemi med.

Behandling hos en barnepsykolog eller terapeut

En barnepsykolog eller terapeut tilpasser metodene sine etter barnets alder og hva problemet handler om. Noen ganger gir det mening å tilby terapeutiske samtaler med barnet i enerom, og i andre tilfeller er det best at foreldrene også er til stede. Det kan være for å bedre forstå hva som har skjedd med barnet, eller hvis det er noe som skal innarbeides i hjemmelekse gjennom samtalene. Det kan også skje at problemet oppstår som et ledd i en konflikt i familien. Her kan det være at familiesamtaler er den beste måten å løse det på. Noen ganger kan det være nok med rådgivning til foreldrene om hvordan de støtter barnet på best mulig måte.

Rådgivning av foreldre

Som foreldre kan man ha mange utfordringer. Det kan være alt fra tvil om oppdragelsesmetoder til hvordan man best støtter eller forholder seg til barnet sitt. Ved rådgivning av foreldre er det ofte best med samtaler med barnepsykologen og den ene eller begge foreldre. Noen av de emner man kan jobbe med, er:

 • Hvordan unngår jeg konflikter med barnet mitt?
 • Mitt barn mistrives. Hva gjør jeg?
 • Skal jeg sette flere grenser for barnet mitt?
 • Hvorfor blir jeg sint på barnet mitt?
 • Hvordan oppdrar jeg barnet mitt på best måte?
 • Har barnet mitt behov for en barnepsykolog?

Get help with Barn (upp till 18 år)

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström

Get help with Barn (upp till 18 år)

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström
Try GoMentor 24/7 at half price

Barn (upp till 18 år)

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.